IGG Bouweconomie Milieukosten materiaalgebruik - IGG Bouweconomie

Verantwoord omgaan met onze grondstoffen vraagt om een juiste focus van het materiaalgebruik.


Bij de duurzaamheid van gebouwen wordt steeds verder gekeken dan enkel naar de energiezuinigheid. Juist door energiezuinigheid stijgt het aandeel van bouwmaterialen in de totale CO2 ­emissie. De overheid erkent dit door per 1 januari 2013 een milieuartikel op te nemen in het Bouwbesluit.

Het nieuwe milieuartikel in het Bouwbe­sluit eist bij elke aanvraag van een ‘om­gevingsvergunning bouwen’ voor nieuw te bouwen woningen en kantoren (met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m²) dat een berekening van de milieuprestatie wordt bijgevoegd. Deze milieuprestatie wordt uitgedrukt in scha­duwkosten en geeft inzicht in de mate­riaalgebonden milieueffecten van een gebouw. Vooralsnog voldoet enkel het inzichtelijk maken van deze milieukosten, en wordt er geen minimum eis gesteld. Dit in tegenstelling tot de eisen bij enkele duurzaamheidslabels zoals BREEAM­ NLGPR­Gebouw en GreenCalc+ waarbij aan de milieubelasting ten gevolge van de toe­ gepaste materialen wel aan eisen zijn gebonden. Hoe lager de milieukosten, hoe hoger de score voor het duurzaamheidslabel. De milieuprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt in schaduwkosten per m² brutovloeroppervlakte (€/m² BVO). Deze kosten geven een indicatie van de maat­schappelijke kosten voor het bestrijden van de gevolgen (emissie en uitputting) van materiaalgebruik. De schaduwkosten moeten worden vastgesteld conform de door het Bouwbesluit aangewezen ‘Be­palingsmethode Milieuprestatie gebou­wen en GWW­werken’, inclusief de daarin opgenomen geharmoniseerde Nationale Milieudatabase.

Duidelijke rapportage

IGG maakt op basis van nieuwe hoeveelhedenstaten of de hoeveelhedenstaat uit de eigen begrotingen een correcte milieukostenberekening conform de gestelde eisen in het bouwbesluit en de verschillende duurzaamheidslabels. Naast de berekening adviseert IGG in het verbeteren van de milieubelasting van een gebouw. Hierbij geven wij altijd duidelijkheid over de volgende onderdelen:
  • Het verlengen van de levensduur door her­gebruik van gebouwen en materialen via revitalisatie of transformatie van een gebouw, of hergebruik van bouwdelen of bouwmaterialen;
  • Het minimaliseren van materiaalgebruik;
  • Het toepassen van duurzame materialen. en het gebruik maken van de Nationale Milieudatabase.
IGG presenteert alle resultaten in een heldere presentatie conform de gestelde eisen. Download de product sheet ‘Milieukostenberekening Materiaalgebruik’ door op onderstaande afbeelding te klikken:

Bekijk project

Feyenoord stadion

Rotterdam

Bekijk project

Paleis Het Loo

Apeldoorn

Bekijk project

Mercedes Benz Forepark

Den Haag

Bekijk project

Sola Gratia

Schoonhoven

Bekijk al onze projecten op de overzicht pagina

Vragen over dit project? Vraag het onze experts!

Arno Vonk MRICS

Directeur / Sr. Bouweconomisch adviseur

Meer info

John Koks

Sr. Bouweconomisch adviseur / Directie

Meer info

Mario van Veen

Bouweconomisch adviseur / Projectleider

Meer info

Yuk Ling Chung

Bouweconomisch adviseur / Projectleider

Meer info

Marc Hengstmangers

Directeur / Sr. Bouweconomisch adviseur

Meer info

Hans Smit RKN

Register kostenmanager (RKN) / Projectcoach

Meer info

Het laatste IGG nieuws

Helaas zijn er geen nieuws berichten gevonden