IGG Bouweconomie BouwkostenIndex - IGG Bouweconomie

BouwkostenIndex


De Nederlandse bouweconomie is een dynamisch speelveld; de eenheidsprijzen van materialen, arbeid en materieel fluctueren met de tijd. Ook andere factoren zoals trends en innovaties in de bouwsector, nieuwe duurzaamheidseisen en conjuncturele veranderingen hebben invloed op de prijsontwikkelingen binnen de bouwmarkt. 

Hoe beter u op de hoogte bent van deze ontwikkelingen, des te beter u de kosten van uw projecten zult kunnen beheersen. Daarom analyseert IGG ieder kwartaal de belangrijkste indexcijfers op gebied van Nederlandse bouwkosten en aanbestedingen. Deze indexcijfers worden vervolgens via BouwkostenIndex beschikbaar gesteld.

De meeste complete index van bouwkostencijfers

BouwkostenIndex tracht een zo volledig mogelijk beeld van de Nederlandse bouwkostenmarkt te geven. IGG heeft hiervoor alle gebouwtypen uit het BouwkostenKompas gecategoriseerd in diverse hoofd- en subgroepen. De indexcijfers worden voor ieder gebouwtype per kwartaal berekend. Daarnaast zijn er ook samengestelde indexcijfers beschikbaar. Elke individueel gebouwtype krijgt hiervoor een weegfactor toegewezen om te bepalen hoeveel deze meeweegt in het samengestelde groepscijfer. Ook wordt er een overall-indexcijfer voor de Nederlandse woningbouw berekend. Deze wordt samengesteld uit statistieken en indexcijfers van ongeveer 1.250 gebouwtypen.

BouwkostenIndex maakt verder onderscheid tussen de bouwkostenindex en de aanbestedingsindex; de eerste volgt de directe inkoop van de aannemer terwijl de tweede juist een beeld tracht te geven van de prijzen die aannemers rekenen voor de realisatie van bouwonderdelen. Zo weet u niet alleen wat de inkoopsprijzen van specifieke facetten van uw project zijn, maar ook wat hiervoor in de huidige markt gerekend wordt.

De bouwkostenmarkt is continu in beweging – veranderende materiaal- en arbeidskosten, innovaties in de bouwsector en opkomende trends hebben allemaal invloed op de bouwkosten waar aannemers en andere betrokkenen mee te maken krijgen. De onzekerheden die uit deze dynamiek voortvloeien kunnen grote gevolgen hebben voor bouwprojecten. Inzicht in de actuele bouwkostenindex kan helpen om deze te bedwingen.

IGG stelt de bouwkostenindex samen om de ontwikkeling van kosten in de bouwsector overzichtelijker te maken. De bouwkostenindex is online beschikbaar, en biedt een gedetailleerd beeld van het Nederlandse bouwkostenprofiel.


De meest actuele bouwkostenindex

Inzicht in de manier waarop bouwkosten zich ontwikkelen is noodzakelijk wanneer men deze kosten effectief wil kunnen beheersen. Daarbij kan er in korte tijd veel veranderen – de bouwkostenindex kan jaarlijks sterk fluctueren. Om deze ontwikkelingen zo duidelijk mogelijk te laten zien heeft bepaalt IGG ieder kwartaal de bouwkostenindex door de onderliggende modellen nauwkeurig te berekenen met de actuele marktcijfers. Hierbij worden indexcijfers van de bouwkosten gebaseerd op de gebouwtypen die op de website van BouwkostenKompas gebruikt worden.

Door de cijfers van deze uiteenlopende gebouwtypen te analyseren, te wegen en te corrigeren naar aanleiding van externe factoren kan IGG garanderen dat de bouwkostenindex altijd een realistisch beeld van de situatie op de bouwkostenmarkt geeft.


Werken met de bouwkostenindex

Wilt u zeker weten dat u altijd op de meeste recente bouwkostenindex kunt vertrouwen? Met de online applicatie van IGG kunt u eenvoudig de bouwkostenindex voor iedere gewenste periode genereren en exporteren. Zo blijft u continu op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de bouwsector.

Wilt u direct aan de slag? Er zijn verschillende abonnementen beschikbaar die toegang bieden tot de bouwkostenindex van IGG. Voor meer informatie over deze en andere abonnementen kunt u rondkijken in de webshop van Bouwkostenindex.nl, of direct contact opnemen met het adviesteam van IGG.

Wilt u meer weten over BouwkostenIndex of wilt u deze online tool graag zelf uitproberen?

Neem contact op

Bekijk project

Onderhoud KLM vastgoed

Schiphol-Oost

Bekijk project

Unilevergebouw Weena

Rotterdam

Bekijk project

Efteling

Kaatsheuvel

Bekijk project

Ziekenhuis Leyenburg

Den Haag

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina