IGG Bouweconomie Directieteam - IGG Bouweconomie

Onze mensen zijn de
kracht van IGG
Bouweconomie

Wij zijn IGG Bouweconomie

Onze mensen zijn de kracht van IGG Bouweconomie. Zij zijn het die zorgen voor de unieke inbreng die uw project het financiële fundament geven. De adviseurs van IGG stellen de klant centraal en bepalen op een onafhankelijke wijze de juiste aanpak. Het team bestaat uit inmiddels ruim 50 specialisten die dagelijks advies en 3D modellen combineren tot een advies waar u als opdrachtgever projecten op kunt bouwen. Op ieder specialisme heeft IGG meerdere deskundige die kunnen adviseren, tevens ontwikkelen we de kennis en kunde binnen ons bureau waarmee we altijd de trends en actualiteiten volgen.

Doordat IGG in teamverband werkt krijgt u bij het inschakelen van een deskundige altijd de kennis en ervaring van het hele bedrijf. Dit doen we met onze unieke kernwaarden.

  • Durf anders te denken
  • Ontwikkel kennis en kunde
  • Werk zelfstandig maar niet solistisch
  • Wees altijd oprecht, objectief en onafhankelijk
  • Building happiness

 

Bekijk het team

Directieteam

Het directieteam van IGG Bouweconomie wordt gevormd door drie deskundigen:
ir. A.S. Vonk MRICS - algemeen directeur
ing. M.R. Hengstmangers - financieel directeur
ing. J. Koks - operationeel directeur

ir. A.S. Vonk MRICSAlgemeen directeur

Arno is als directeur / eigenaar verantwoordelijk voor de IGG groep bestaande uit advies, informatie en producten. Het creëren van een optimale werkomgeving waarin het team kan excelleren en zorgen dat de strategische doelen worden gerealiseerd zijn onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Arno is eindverantwoordelijk voor de kolom informatie en business development dat de spil is in de strategie om te komen tot de interactieve kostenmanager, de nieuwe basis voor ons vakgebied, is een van de belangrijkste speerpunten. 

Arno is als senior kostendeskundige betrokken bij diverse projecten op strategisch niveau en beschikbaar als deskundige bij rechtszaken en mediationtrajecten.

Nevenfuncties:
- Voorzitter Branchevereniging VM2
- Commissielid NEN 2580
- Voorzitter SAB vereniging

06 502 02 703   -   a.vonk@igg.nl

ing. M.R. HengstmangersFinancieel directeur

Marc zet als financieel directeur de lijnen uit voor de doelstellingen van IGG. Hij is verantwoordlijk voor de budgetten, KPI's en beloning. Daarnaast geeft Marc leiding aan HRM, ICT, office management en overige processen die de operatie ondersteunen.

Met de lancering van de "Interactieve Kostenmanager" groeit IGG door tot een kennis- en datagestuurd organisatie. Daarvoor moeten alle bedrijfsonderdelen, Projecten, Producten en Kennisontwikkeling, -deling en -borging een integraal onderdeel worden van de dagelijkse bedrijfsvoering van IGG.

Als senior kostendeskundige werkt Marc veel aan civiele projecten, monumentale museale ontwikkelingen en zorgcomplexen. 

Nevenfuncties:
- Bestuurslid DACE (Dutch Association of Cost Engineers)
- Kennispartner AcvZ (Adviescentrum voor Zorghuisvesting)
- Vicevoorzitter SIG HCB (High Complexity Buildings) DACE/NVBK

06 215 76 343   -   m.hengstmangers@igg.nl

ing. J.F.L. KoksOperationeel directeur

John is als operationeel directeur eindverantwoordelijk voor de adviesorganisatie van IGG Bouweconomie. De nauwe samenwerking van de adviesdiensten met informatiemanagement en Producten binnen IGG vormt de basis voor het interactief kostenmanagement. Het creëren van die voorwaarden die het Projectteams mogelijk maakt snel over benodigde kennis en informatie te beschikken is daarbij een belangrijke rol. 

Daarnaast is John als senior bouweconomisch adviseur betrokken bij complexe projecten zoals de uitbreiding van Schiphol met een Pier en Terminal. Zowel bouw economisch inzicht geven aan ontwerpteams en de daarbij behorende vraagstukken als complexe opdrachtgeversorganisaties adviseren zijn uitdagingen die hem passen.

Nevenfuncties:
- Commissielid normcommissie NEN2699
- Werkgroeplid BNB BIM & Systematiek
- Docent Bouweconomie opleiding Kostendeskundige Bouw

06 225 37 310   -   j.koks@igg.nl

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op