Downloadpagina

Bijlagen bij offertes en overeenkomsten IGG Bouweconomie

  • De Nieuwe Regeling 2011 (DNR). Eerste herziening, juli 2013 – link
  • De Nieuwe Regeling 2011 (DNR). Eerste herziening, juli 2013, correctie augustus 2015 ENGLISH – link

Algemene informatie Contracteren en Aanbesteden

Contracteren

  • Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) – link
  • Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) – link
  • Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) – link

Aanbesteden

  • Aanbestedingswet – link
  • Gids Proportionaliteit 2016 – link
  • Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW) – link
  • Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN) – link

Bouwkostenmanagement

Lijs met benodigde stukken (d.d. 8 mei 2018) – link

 

 

IGG Bointon de Groot

Adres : Prinses Catharina Amaliastraat 32
2496 XD Den Haag
Post : Postbus 85767
2508 CL Den Haag
Tel : 070 514 54 20
Fax : 070 514 32 31
E-mail : info@igg.nl

Onze partners

IGG Bointon de Groot is een actieve partner binnen de bouwwereld. IGG denkt
graag mee met trends en ontwikkelingen. Enkele belangrijke partners van ons zijn:

Partners