Feyenoord City


Complete ontwikkeling van de wijk feyenoord city in combinatie met een nieuw stadion. Feyenoord City combineert wonen, werken, sporten en recreëren. Het ambitieuze plan omvat 325.000 m², waarvan 180.000 m² voor woningen. Verder zijn er sportaccommodaties, winkels, hotels, horeca en publieke functies voorzien. Belangrijk onderdeel is de herontwikkeling van De Kuip met aantrekkelijke nieuwe functies.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Feyenoord City
Functie(s): Leisure/Cultuur, Parkeergarage, Sport, Woningbouw
Architect: OMA
Oplevering: v.a. 2022
Projectgroote: 325.000 m²
Periode: 2016-heden
Aard van de opdracht: Bouwkostenmanagement, Grondexploitaties
Opdrachtschrijving: Voor de gebiedontwikkeling heeft IGG de eerste kostenramingen opgesteld en geholpen bij de grondexploitatie.