IGG Bouweconomie BouwkostenCheck - IGG Bouweconomie

Bouwkostencheck


Legeskosten voor een bouwaanvraag worden gebaseerd op de bouwkosten, zoals die door de aanvrager worden opgegeven. Maar hoe weet de gemeente of die kosten juist zijn? Controle op de juistheid van de opgegeven bouwkosten is tijdrovend en specialistisch werk en wordt daarom meestal achterwege gelaten.

Met Bouwkostencheck, een online programma voor de berekening van bouwkosten, kunnen de opgegeven bouwkosten snel en efficiënt worden gecontroleerd.

Het programma gaat veel verder dan een controle op kengetallen, waardoor de bandbreedte van de resultaten veel kleiner is geworden dan bij de gebruikelijke controles. De invoer bestaat hoofdzakelijk uit de definitie van het type en de vorm. Het resultaat is een begroting op elementenniveau, die de gemeente in staat stelt om de legesgrondslag zo nodig aan te passen. Zou daarover discussie ontstaan dan kan de gemeente zijn standpunt moeiteloos onderbouwen.

Duidelijkheid over de legesgrondslag

Bouwkostencheck richt zich op de inspecteurs van de gemeente die de bouwaanvragen controleren. Bouwkostencheck is een online-programma dat het mogelijk maakt een bouwproject binnen zo’n 10 tot 30 minuten met een geringe bandbreedte door te rekenen.

Met behulp van Bouwkostencheck zijn de inspecteurs in staat een bouwaanvraag binnen 10 tot 30 minuten te controleren. Het programma geeft hen een middel in handen om onderbouwd de bouwkosten in een bouwaanvraag te beoordelen en zo nodig aan te passen zodat het juiste legesbedrag in rekening kan worden gebracht.

Het programma is opgebouwd uit een centrale database, rekenmethode voor verschillende gebouwtypen, kengetallen en eenheidsprijzen. Door een beperkt aantal vrij simpele gegevens in te voeren is het mogelijk een redelijk nauwkeurige en helder onderbouwde berekening te maken.

Controle legesgrondslag

Indien de gemeente extra zekerheid wenst biedt IGG de mogelijkheid om een deskundig advies op te stellen voor een betreffend plan. IGG heeft enkele modellen ontwikkeld om gemeenten bij te staan bij het bereken en onderbouwen van de werkelijke bouwkosten. Kijk voor meer informatie op de pagina controle op de legesgrondslag.

Wilt u kijken of een abonnement op bouwkostencheck voordelen biedt voor uw gemeente?

Neem dan direct contact op met het team van IGG.

Neem contact op
Bekijk project

Singer, Nardincvleugel

Laren

Bekijk project

Stadskantoor Delft

Delft

Bekijk project

Stadskantoor Rotterdam

Rotterdam

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina