IGG Bouweconomie Team - IGG Bouweconomie

Het Team


Onze mensen zijn de kracht van IGG Bouweconomie. Zij zijn het die zorgen voor de unieke inbreng die uw project het financiële fundament geven. De adviseurs van IGG stellen de klant centraal en bepalen op een onafhankelijke wijze de juiste aanpak.

Doordat IGG in teamverband werkt krijgt u bij het inschakelen van een deskundige altijd de kennis en ervaring van het hele bedrijf.

Abdullah Altintas

Bouw economisch adviseur

Meer info

Abdullah Altintas

Bouw economisch adviseur


Abdullah is afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft met als specialisatie Design & Construction Management. Tijdens en na zijn studie heeft hij gewerkt bij een adviesbureau en een projectontwikkelaar.

Sinds 2016 is Abdullah werkzaam bij IGG als bouw economisch adviseur en houdt hij zich bezig met het opstellen en toetsen van bouwkostenbegrotingen, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot bouwkosten van complexe bouwprojecten. Het ontwerp- en realisatieproces is complex, zit vol risico’s en vereist een goede sturing met inzicht. Als kostenadviseur vindt Abdullah het bijzonder interessant om deze complexe projecten in een vroege fase met creatieve en integrale oplossingen te sturen die leiden tot een beter resultaat binnen de projectkaders van tijd, geld en kwaliteit.

Abdullah is zeer betrokken, denkt proactief mee en zoekt naar integrale oplossingen om complexe projecten gerealiseerd te kunnen krijgen. Voor IGG is Abdullah o.a. betrokken geweest bij de renovatie en uitbreiding van Paleis Het Loo in Apeldoorn, Hanzehogeschool in Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Verder heeft hij gewerkt aan diverse woningbouw- en utiliteitsprojecten.

Ahmed Ahmed

Bouw economisch adviseur

Meer info

Ahmed Ahmed

Bouw economisch adviseur


Ahmed heeft in 2018 zijn Master Building Technology aan de Technische Universiteit Delft voltooid op het gebied van draagconstructie, bouwconstructie en bouwfysica. Voor zijn afstudeerproject hield hij zich bezig met het ontwikkelen van een duurzame innovatieve transparante gevel voor de utiliteitsbouw. Na zijn studie heeft hij gewerkt bij een raadgevend ingenieursbureau.

Sinds 2019 is Ahmed werkzaam bij IGG als bouw economisch adviseur, waarbij zijn taken gericht zijn op het opstellen van haalbaarheidsstudies, ramingen en begrotingen op basis van het analyseren van complexe bouwprojecten gedurende verschillende ontwerpfases. Door de stijging van de complexiteit van bouwprojecten, zijn adequate bouwkostenadviezen fundamenteel om financiële haalbaarheid te waarborgen. Hierdoor zet Ahmed zijn bouwtechnische kennis en expertise in om opdrachtgevers te voorzien met integrale perspectief op het gebied van bouwkosten.

Ahmed is zeer gedreven om complexe bouwprojecten tot positieve resultaten te brengen, waarbij mogelijke risico’s tijdig opgemerkt worden. Hierbij hoort een proactieve aanpak, gezonde verhouding tussen kwaliteit en bouwbudget, klantgerichtheid en betrokkenheid binnen diverse woning- en utiliteitsprojecten. Tevens zijn dit zijn aandrijvingskrachten.

Aleyna Karabulut

Bouw economisch adviseur

Meer info

Aleyna Karabulut

Bouw economisch adviseur


Aleyna heeft de opleiding Bouwkunde in 2013 afgerond aan de Hogeschool in Rotterdam. Na afronding van haar opleiding begon zij met werken bij een kleine architectenbureau in Den Haag. Hier heeft zij gedurende een jaar gewerkt als bouwkundig tekenaar.

Al gauw bleek dat zij meer grip op bouwkosten wilde en daarom startte zij als junior calculator bij een middelgroot bouwbedrijf in Wateringen. Hier heeft zij drie-en-een-half jaar aan diverse woningbouwprojecten gewerkt. Om zichzelf verder te verdiepen in bouwkosten heeft zij tijdens haar loopbaan bij deze aannemer de opleiding Bouwkosten aan de HTI (Hoger Technische instituut) in Amsterdam gevolgd.

Sinds 2019 is Aleyna werkzaam bij IGG als bouw economisch adviseur. Zij houdt zich bezig met diverse woning-, en utiliteitsbouw projecten.

Arno Vonk MRICS

Directeur / Senior bouw economisch adviseur

Meer info

Arno Vonk MRICS

Directeur / Senior bouw economisch adviseur


Arno heeft Bouwkunde en een Master Management in The Built Environment gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft, waar hij in 2003 met een eervolle vermelding is afgestudeerd. In 2004 is Arno bij IGG gestart als planeconoom en sinds 2012 is hij directeur/eigenaar van IGG. Hij houdt zich bezig met complexe utilitaire projecten en gebiedsontwikkelingen. De kracht van zijn werkzaamheden ligt zowel in de vroege fase van een ontwikkeling, teneinde het project de juiste financiële richting op te sturen, als in de latere fase, wanneer ontwerpoptimalisaties binnen de gewenste kwaliteits- en financiële kaders noodzakelijk zijn.

Arno is betrokken geweest bij projecten zoals de uitbreiding van de Amsterdam ArenA, Differ Eindhoven en Adamtoren. Tevens is hij de grondlegger van het BouwkostenKompas met de uitgaven Woning- en Utiliteitsbouw, GWW en Installaties.

Arno is zeer betrokken bij de projecten en zorgt er altijd voor dat projecten binnen de gestelde budgetten worden gerealiseerd met behoud van de esthetische kernkwaliteiten.

Awinash Baldew

Bouw economisch adviseur

Meer info

Awinash Baldew

Bouw economisch adviseur


Awinash startte in 2008 zijn studie Bouwkunde aan de MTS en vervolgde deze aan de HTS te Rotterdam. Gedurende zijn HTS-opleiding was hij parttime werkzaam bij een multidisciplinaire ingenieursbureau. Hier kwam hij in aanraking met bouwkosten en onderhoud & beheer; dit heeft hij sindsdien niet meer losgelaten. Om zich verder te verdiepen in bouwkosten, heeft hij na de HTS de bouwkostenopleiding aan de HTI (Hoger Technisch Instituut) in Amsterdam gevolgd.

Sinds 2017 is Awinash werkzaam als bouwkostenadviseur bij IGG. Naast zijn taken zoals het maken van kostenraming, bouwkostenadvies, scenariostudies, second opinions, bouwkostenmanagement, Investeringscalculaties en exploitatiebegrotingen, houdt hij zich bezig met een grote diversiteit aan complexe projecten.

In alle fasen van een bouwcyclus geeft Awinash advies over de (ge)bouwkosten. Samen met de betrokkenen probeert hij altijd een weg te vinden, anders maakt hij er één.

Bart-Jan Schets

Bouw economisch adviseur

Meer info

Bart-Jan Schets

Bouw economisch adviseur


Bart-Jan heeft zijn bachelor opleiding Bouwtechnische bedrijfskunde in 2015 afgerond aan de Hogeschool Avans te Tilburg. Zijn gezamenlijke afstudeeronderzoek richtte zich op het komen tot een verbeterd tendertraject bij Hurks Bouw ’s-Hertogenbosch, waarbij zoeken naar de juiste beantwoording van de complexer wordende klantvraag centraal stond.

Na zijn studie startte hij zijn carrière bij diverse werkgevers zowel binnen als buiten de bouwsector om zoveel mogelijk inzichten te creëren. Deze inzichten hebben geleid tot een duidelijke visie waarin Bart-Jan zich wil ontwikkelen op bouw economisch vlak, daar waar zijn interesses en kwaliteiten het best tot zijn recht komen. Sinds 2019 werkt Bart-Jan bij IGG als bouw economisch adviseur.

Daarbij wordt Bart-Jan gedreven door onderwerpen als effectief, duurzaam, circulair, demontabel, slim & data gedreven bouwen en werken.

Bas van der Zanden

Bouw economisch adviseur

Meer info

Bas van der Zanden

Bouw economisch adviseur


Bas heeft zijn Bachelor Build and Environment gestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de Hogeschool Utrecht waar hij zich gespecialiseerd heeft in ‘Bouwmanagement’. Naast zijn Bachelor heeft hij het certificaat Installatietechniek behaald aan de faculteit Avans. Na afronding van zijn studieperiode heeft hij als werktuigkundig technicus een jaar lang werkervaring opgedaan bij Techniplan.

Sinds 2016 is Bas bij IGG werkzaam als bouw economisch adviseur. Hij is inmiddels bij diverse projecten betrokken (geweest), zoals o.a. de Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer in Den Haag, woontoren HAUT in Amsterdam, de transformatie van Westerpark West (onderdelen Zout, Peper en Kavel 3), diverse appartementencomplexen waaronder De Sniep in Diemen, Waterfront in Amsterdam, City Icoon in Amsterdam, ‘Zalmhaven’ in Rotterdam en ‘Kruisvaartkade’ in Utrecht. Ook was Bas betrokken bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van diverse vliegvelden zoals Imam Khomeini in Iran, Gateway 2030 in Aruba en het Capital Program van Schiphol Real Estate. Bij dit laatstgenoemde project werkte Bas voornamelijk aan de ontwikkeling van de nieuwe pier en terminal.

Naast bovenstaande projecten houdt Bas zich verder nog bezig met het opstellen van NEN-rapportages en het uitvoeren van legescontroles.

Belinda Lebbink

Adviseur expertisecentrum bouwkosten

Meer info

Belinda Lebbink

Adviseur expertisecentrum bouwkosten


Ben van der Hoeven

Bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Ben van der Hoeven

Bouw economisch adviseur / Projectleider


Ben heeft zijn studie Bouwkunde gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam. Vervolgens heeft hij in 2013 zijn Masteropleiding Real Estate Management and Development afgerond aan de Technische Universiteit Eindhoven en ondertussen circa 8 jaar werkervaring opgedaan bij diverse ontwikkelende aannemers. Sinds 2017 werkt Ben bij IGG als bouw economisch adviseur.

De opgedane praktijkervaring en theoretische kennis van Ben op zowel technisch als economisch vlak vormen de basis om opdrachtgevers goed advies te kunnen geven. Hiermee is hij in te zetten op alle gebieden die bouweconomie raken. Voor IGG is Ben onder andere betrokken (geweest) bij diverse projecten als Tijdelijke Huisvesting Tweede Kamer in Den Haag, het bouwkostenmanagement voor alle COA-locaties, de actualisatie van grond- en vastgoedexploitatie voor de Gemeente Binnenmaas, legescontroles en Transformatie EuroPlaza in Amsterdam.

Chiara van der Veen

Aanbesteden en contracteren adviseur

Meer info

Chiara van der Veen

Aanbesteden en contracteren adviseur


Chiara heeft een bachelor opleiding Vastgoed en Makelaardij afgerond aan de Hogeschool Rotterdam en vervolgens Real Estate Studies gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar studie is ze altijd al geïnteresseerd geweest in innovatieve en toonaangevende bouwprojecten.

Sinds 2019 is Chiara werkzaam als adviseur aanbesteden en contracteren en is in die hoedanigheid betrokken bij diverse projecten.

Cihan Sezer

Bouw economisch adviseur

Meer info

Cihan Sezer

Bouw economisch adviseur


Cihan startte in 2004 zijn studie Bouwkunde aan de MTS. Na afronding van zijn opleiding begon hij met werken bij een architectenbureau in Voorburg. Na een jaar werkervaring op te hebben gedaan is hij begonnen aan zijn HTS bouwkunde opleiding aan de Haagse Hogeschool.

Na afronding van zijn opleiding is hij in 2015 begonnen als calculator bij een calculatiebureau. Hier hield hij zich bezig met het maken van directie begrotingen van diverse kleine- en grote projecten. Om zichzelf verder te verdiepen in bouwkosten heeft hij tijdens zijn loopbaan de opleiding Bouwkosten aan de HTI (Hoger Technische instituut) in Amsterdam gevolgd.

Sinds 2020 is Cihan werkzaam bij IGG als bouw economisch adviseur. Hij houdt zich bezig met diverse woning-, en utiliteitsbouw projecten.

Cor Guyt

Installatie adviseur

Meer info

Cor Guyt

Installatie adviseur


Cor heeft veel theoretische kennis opgedaan van installaties door het volgen van technisch onderwijs (LTS, MTS en HTS).  De praktische kennis is verkregen door het werken bij meerdere installateurs en adviesbureaus.

Zijn kennis en ervaring, van zowel ontwerp en uitvoering van installaties zorgt ervaar dat hij een goede sparringpartner is en dat hij complete, reële, en marktconforme kostenramingen kan opstellen.

Djordy van Laar

Bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Djordy van Laar

Bouw economisch adviseur / Projectleider


Djordy voltooide in 2015 zijn Master Building Engineering aan de TU Delft. Tijdens zijn afstudeerproject hield hij zich bezig met het optimaliseren van demontabele en modulaire stadions. Duurzame bouwconcepten die vandaag de dag steeds meer aan populariteit winnen.

Na een korte periode bij Octatube in Delft, begon Djordy in 2016 bij IGG Bouweconomie. Hier droeg hij als bouw economisch adviseur bij aan diverse woning- en utiliteitsbouw projecten zoals Oosterdokseiland Kavel 5b-6, ook wel bekend als het hoofdkantoor van Booking.com; HAUT, de – voorlopig – hoogste houten woontoren van Nederland; de renovatie van de Goede Doelen Loterij op de Zuidas; en de zoveel mogelijk circulaire ontwikkeling van The Dutch Mountains.

Zowel tijdens zijn studie als in zijn professionele loopbaan wordt Djordy gedreven door innovatie. Binnen zijn projecten probeert hij bestaande grenzen te verleggen en op deze manier maximale waarde te behalen voor de klanten die hij bedient. Die maximale waarde is vaak een samenspel tussen (lifecycle) kosten versus opbrengsten, duurzaamheid en maatschappelijke waarde. De kwaliteiten van Djordy komen het best tot uiting in de strategische ontwerpfase, wanneer de business case van projecten aan bod komt en waarin hij abstracte concepten als innovatief, duurzaam, circulair, energieneutraal, gezond kan vertalen naar concrete waarde en kosten voor zijn opdrachtgevers.

Sinds zijn deelname aan de collegereeks Big Data (Nyenrode) houdt Djordy zich bezig met de ontwikkeling van IGG op het gebied van (big) data en automatisering. Door middel van het opstellen van een strategie; gerichte partnerships; pilots en tools draagt hij bij aan de verandering van IGG naar een zoveel mogelijk data-gedreven organisatie.

Dounya Anthonio

Office Management

Meer info

Dounya Anthonio

Office Management


Dounya werkt sinds 2018 naast haar studie bij IGG. Zij is verantwoordelijk voor het klantcontact van het expertisecentrum bouwkosten. Naast deze werkzaamheden organiseert zij de projectbezoeken en de bedrijfsevents en houdt zij zich bezig met marketing & communicatie.

 

 

Eddy Schwartz

Adviseur expertisecentrum bouwkosten

Meer info

Eddy Schwartz

Adviseur expertisecentrum bouwkosten


Erik Terlouw

Senior bouw economisch adviseur / Projectcoach

Meer info

Erik Terlouw

Senior bouw economisch adviseur / Projectcoach


Erik startte zijn studie Bouwkunde aan de MTS en vervolgde deze aan de HTS in Rotterdam. Bij zijn eerste werkgever kwam hij in aanraking met het onderdeel bouwkosten en dit heeft hem sindsdien niet meer losgelaten. Na het volgen van de studie Calculator U-Bouw aan de HTI (Hoger Technisch Instituut) in Amsterdam en zijn, inmiddels meer dan 20 jaar, ervaring is hij uitgegroeid tot een kostendeskundige met een brede kennis in de meest uiteenlopende- en speciale projecten in de utiliteitsbouw.

In de periode van 1996 t/m 2017 heeft hij in diverse functies bij meerdere grote aannemers gewerkt, maar altijd was daar als rode draad de bouwkosten, waardoor zijn kennis zo breed is geworden dat hij elk vraagstuk aankan.

Sinds 2017 is Erik werkzaam als senior kostendeskundige binnen IGG. Naast zijn taken als het opstellen van ramingen en begrotingen, het toetsen van plannen en budgetten en het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot bouwkosten, is hij door zijn ervaring ook een vraagbaak voor zijn collega’s. De kracht van Erik is zijn professionele en analytische aanpak bij de verwezenlijking van de taken en doelstellingen, zijn communicatieve vaardigheden en overtuigings- en daadkracht. Daarnaast is het vermogen om vanuit zijn ervaring de brug te slaan tussen de abstracte bouwkosten en de uitvoerende bouw een specialiteit te noemen.

Ewald van Gameren

Bouw economisch adviseur installaties

Meer info

Ewald van Gameren

Bouw economisch adviseur installaties


Ewald is na zijn HIT begonnen met werken bij een middelgroot installatiebedrijf in Utrecht. Tijdens zijn loopbaan heeft hij ervaring opgedaan bij diverse installateurs/adviseurs en gebouwbeheerders in de functies van werkvoorbereider/calculator/senior technicus/projectleider en projectmanager. Alle facetten van de installatietechniek zijn hem daardoor niet vreemd, wat maakt dat hij verder kijkt dan enkel het kostenplaatje.

Sinds juni 2021 is Ewald werkzaam als bouw economisch adviseur installaties bij IGG.

Gerard van der Heiden

Installatie adviseur / Projectleider

Meer info

Gerard van der Heiden

Installatie adviseur / Projectleider


Gerard startte zijn werkzame leven bij een installatiebedrijf waar hij zich bezig hield met het ontwerpen, calculeren en tekenen van gebouw gebonden installaties. Inmiddels heeft hij behoorlijk wat ervaring in diverse functies binnen de installatie techniek. Deze functies liepen uiteen van technisch adviseur tot projectleider.

De laatste jaren heeft hij ervaring opgedaan als kosten deskundige bij een installatie bedrijf.

Sinds 2019 is Gerard werkzaam bij IGG als kostendeskundige installaties. Hij gaat zich vooral bezig houden met het opstellen van ramingen en begrotingen met betrekking tot installaties. Verder zal hij een vraagbaak zijn voor de bouwkundige collega’s met betrekking tot duurzaamheidsambities en installatie vraagstukken.

De kracht van Gerard ligt in zijn analytische aanpak van projecten en zijn procesmatige manier van werken.

Gert-Jan Houtepen

Bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Gert-Jan Houtepen

Bouw economisch adviseur / Projectleider


Gert-Jan heeft zijn masterstudie Real Estate Management & Development gevolgd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en is in 2016 afgestudeerd op het thema Conceptueel Bouwen. Naast zijn master heeft hij het certificaat Technisch Management behaald aan de faculteit Technische Bedrijfskunde. Tijdens zijn studie heeft Gert-Jan verschillende jaren als tekenaar gewerkt bij Olivier+Partners Architecten, dat zich specialiseert in de gezondheidszorg. Sinds 2016 is Gert-Jan bij IGG werkzaam als bouw economisch adviseur en houdt hij zich daarnaast o.a. bezig met aanbestedingsadvies.

Voor IGG is Gert-Jan als bouw economisch adviseur betrokken geweest bij o.a. de projecten Oosterdokseiland Kavel 5 en 6 in Amsterdam en het Havenkwartier in Rotterdam. Als aanbestedingsdeskundige was dit o.a. voor het hoofdkantoor van de NS (Laan van Puntenburg) in Utrecht.

De kracht van Gert-Jan is zijn betrokkenheid, zowel bij het project als bij de klant, zijn leergierigheid en zijn analytisch vermogen.

Gilbert Coers

Accountmanager

Meer info

Gilbert Coers

Accountmanager


Gilbert zoekt altijd naar de best denkbare situatie, combinatie of relatie. Met zijn achtergrond van (HTS-)techniek enerzijds en communicatie & filosofie anderzijds, brengt hij mensen bij elkaar. Met als streven dat alle partijen winnen, met elkaar.

Hoe inspirerend is het om, met de beste specialisten aan boord en altijd binnen het gestelde budget, aansprekende projecten te realiseren en onze gemeenschappelijke omgeving steeds een stukje mooier te kleuren?

Samen weet je meer, sta je sterker en presteer je beter.

Guido van Veen

Bouw economisch adviseur

Meer info

Guido van Veen

Bouw economisch adviseur


Guido heeft in 2014 de masterstudie Construction Management & Engineering met eervolle vermelding afgerond aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Voor zijn masterstudie heeft hij aan de Hogeschool van Amsterdam zijn bachelor diploma Bouwmanagement behaald. Na zijn studieperiode heeft hij anderhalf jaar als asset manager gewerkt bij Arcadis, maar is sinds 2016 werkzaam bij IGG als bouw economisch adviseur.

Guido heeft zich voor langere tijd fulltime ingezet als kostenmanager van het grootschalige en multidisciplinaire Schiphol A-gebied-project. Nu richt hij zich op diverse woning- en utiliteitsbouwprojecten, alsmede renovatie- en gezondheidszorgprojecten.

De kracht van Guido is zijn klantgerichtheid, leergierigheid en betrokkenheid binnen projecten.

Hans Smit RKN

Register kostenmanager (RKN) / Projectcoach

Meer info

Hans Smit RKN

Register kostenmanager (RKN) / Projectcoach


Hans heeft Bouwkunde aan de MTS in Leiden gestudeerd en daarna aan de Haagse Hogeschool (HTS). Hierna is werkzaam geweest bij diverse bouwbedrijven als projectleider. Na het volgen van zijn post-HBO Basisopleiding Bouwkostendeskundige en BOB trainingen, is hij begonnen als bouwkostendeskundige.

Sinds 2012 is Hans werkzaam bij IGG als bouw economisch adviseur en houdt hij zich bezig met complexe bouwprojecten waarbij hij een proactieve, resultaatgerichte kostenmanager is. Hans heeft een professioneel overkomen en heeft zijn kennis verbreed op gebieden als exploitatiekosten, renovatieprojecten en musea. Op basis van zijn ervaring, kennis en kwaliteit is Hans in 2017 erkend als Register Kostendeskundige.

Hasan Sahin

Bouw economisch adviseur

Meer info

Hasan Sahin

Bouw economisch adviseur


Irene Bointon

Office management

Meer info

Irene Bointon

Office management


Irene is sinds 2010 werkzaam bij IGG. Zij is verantwoordelijk voor de boekhouding, crediteurenadministratie en de personeelszaken.

Jeroen Hilbrands

Bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Jeroen Hilbrands

Bouw economisch adviseur / Projectleider


Jeroen is voor de studie bouwkunde afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool.

Tijdens zijn opleiding deed hij praktijkervaring op bij zowel de gemeente, architectenbureau als verschillende aannemers.  Zijn voorkeur gaat vanaf die tijd uit naar het geven van bouwkundig financieel advies en heeft hij hierin enige kennis en ervaring opgedaan bij een kostenadviesbureau.

Sinds 2018 is Jeroen bij IGG werkzaam als bouw economisch adviseur. Hij houdt zich bezig met onder andere het opstellen van ramingen en begrotingen voor diverse projecten in verschillende bouwfasen. Ook het toetsen van budgetten en legeskosten, het adviseren van projectteams en opdrachtgevers met betrekking tot bouwkosten behoren tot zijn specialiteiten.

John Koks

Senior bouw economisch adviseur / Projectcoach

Meer info

John Koks

Senior bouw economisch adviseur / Projectcoach


John begon zijn studie bouwkunde aan de MTS en vervolgde deze aan de HTS in Den Haag. Gedurende de beginperiode van zijn carrière was John bij diverse architectenbureaus werkzaam als CAD-tekenaar en projectleider, vervolgde hij zijn studie aan de HES in Rotterdam, waar hij Post H.T.O. Bedrijfskunde studeerde en heeft John de opleiding Makelaardij en Vastgoed met succes afgerond.

Van 1999 tot 2017 is John als bouwkostendeskundige en projectmanager werkzaam geweest bij atelier PRO. Tijdens zijn loopbaan bij PRO volgde hij de opleidingen Bouwkostendeskundige, Begroten in de Ontwerpfase, Bestekschrijver STABU, Rekenen op Vastgoed en Ondernemerschap in de Bouw (TU-Twente). Naast bouwkostenadvies behoorde ook de bureaucoördinatie met als taken (project-) budgetbewaking, planning maninzet en kwaliteitsbewaking tot zijn verantwoordelijkheden.

Vanaf 2006 ontwikkelt en coördineert John het gebruik van BIM ten aanzien van kosten en specificaties binnen ontwerp- en uitvoeringstrajecten. Onderdeel daarvan is ook het delen van kennis op dit vlak met projectpartners en opdrachtgevers, zoals de overheid van Luxemburg.

In 2017 is John bij IGG gestart als senior bouwkostendeskundige en BIM-specialist. Zijn taken zijn: het opstellen van ramingen en begrotingen, het toetsen van plannen en budgetten, het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot bouwkosten, het adviseren van de projectteams en opdrachtgevers met betrekking tot de regelgeving, alsmede het begeleiden en sturen van projecten in ontwerp en uitvoering. Voor IGG is John o.a. betrokken bij het nieuwe A-gebied van Schiphol, het Lego Discovery Center in Scheveningen en de herbestemming van de Ambachtsschool in Enschede.

Naast zijn werkzaamheden bij IGG is John tevens gastdocent bij de post HBO-opleiding Bouwkostendeskundige.

Jos Waszkiewicz

Adviseur expertisecentrum bouwkosten

Meer info

Jos Waszkiewicz

Adviseur expertisecentrum bouwkosten


Leon Turenhout

Bouw economisch adviseur

Meer info

Leon Turenhout

Bouw economisch adviseur


Leon heeft de bachelor studie Ruimtelijke Ontwikkeling gevolgd aan de Hogeschool INholland waar hij zich gespecialiseerd heeft in Bouwmanagement en Vastgoed. Voordat Leon begon aan zijn studie Ruimtelijke Ontwikkeling heeft Leon de opleiding bouwkunde (MBO niveau 4) afgerond.

Gedurende zijn studies heeft Leon ervaring in het buitenland opgedaan en heeft hij bij verschillende aannemers, de gemeente en een projectontwikkelaar werkervaring opgedaan. Hier is Leon meerdere keren in aanraking gekomen met het uitrekenen van bouwkosten. Dit heeft hem dan ook gemotiveerd, zichzelf verder te ontwikkelen als bouw economisch adviseur.

Sinds zijn functie als bouw economisch adviseur bij IGG in 2018, heeft Leon zich bezig gehouden met het grootschalige en multidisciplinaire Schiphol A-gebied-project.

Lynsey Merling Meijer

Office management

Meer info

Lynsey Merling Meijer

Office management


Lynsey is in 2020 gestart bij IGG en is management assistent en verantwoordelijk voor alle werkzaamheden rondom marketing.

Marc Hengstmangers

Directeur / Senior bouw economisch adviseur

Meer info

Marc Hengstmangers

Directeur / Senior bouw economisch adviseur


Marc werd door zijn ouders – respectievelijk dominee en muzikant – gestimuleerd eigen keuzes te maken. Zijn interesse voor kunstwerken voerde hem via een studie civiele techniek aan de HTS naar de getallen door de militaire dienstplicht. Hij berekende schade aan gebouwen (na militaire oefeningen) en stuurde aannemers aan om zaken te herstellen. Zo vond hij zijn weg naar IGG als kostencalculator. Na verloop van jaren verruilde Marc zijn baan bij IGG voor een meer internationale uitdaging, waar hij zich vooral verdiepte in de operationele kant. Als baas van een zelfstandige unit, leerde hij – op basis van duurzaam leiderschap – het beste uit een team te halen. De kunst daarbij is ieder specialisme op waarde te schatten en naar beste kunnen in te zetten. Zo is een team in staat tot grootse prestaties, zoals je ook in de sport ziet.

Sinds 2017 is Marc Hengstmangers weer terug in de stal van IGG. Deze keer niet alleen als bouw economisch adviseur maar vooral als operationeel directeur. Met zijn terugkeer bij IGG zet Marc zich in voor de optimalisering van de resultaten en de efficiëntie in de projecten door de juiste mensen op de juiste plek in te zetten. Hij introduceerde Scrum bij IGG waarmee alles in Sprints wordt aangepakt. Centraal bij de nieuwe ontwikkelingen staat de continuïteit bij de opdrachtgevers en daarna komt de focus op groei. Een eerste resultaat was het behalen van het felbegeerde ISO-certificaat. Het HRM-beleid richt zich op projectleiders die volledig verantwoordelijk zijn voor projecten: planning, resultaat (financieel), klantcontact en – tevredenheid en het leiden van een team. Er wordt ingezet op de kansen die er in de toekomst liggen en Marc managet het speelveld van oude en nieuwe talenten.

Marc is trots op de projecten waar IGG aan werkt en gebruikt graag de energie van mensen met innovatieve ideeën en zoekt daar passende teams bij. Een medewerker van IGG is duidelijk – onafhankelijk – flexibel – verrassend door dieper, beter advies – werkt op hoog niveau – levert kwaliteit – en is trots op wat hij levert.  Op deze manier kan IGG doen waarvoor het bestaat: het financieel begeleiden van de droom van een ander naar de realiteit.

Marcel Dhaenens

Senior bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Marcel Dhaenens

Senior bouw economisch adviseur / Projectleider


Marcel startte zijn studie Bouwkunde aan de MTS-Arnhem, richting uitvoering. Na de MTS-opleiding heeft hij werkervaringen opgedaan als timmerman in een timmerfabriek en daarna bij een bouwbedrijf. Marcel heeft daarna de kans gekregen zichzelf verder te ontwikkelen via het volgen van de BOB opleidingen, calculator en werkorganisator voor het bouwbedrijf. Na deze opleidingen is hij via een stageperiode bij Brink Groep daar ook in dienst gekomen en heeft zijn calculator skills verder ontwikkeld op het gebied van begrotingen op basis van STABU systematiek en het onderdeel elementenraming volgens de elementenmethode NL SfB. Bij de Brink Groep heeft Marcel ook de opleiding tot Bouwkostendeskundige gevolgd aan de Haagse Hoge School.

 

In de periode 2000 t/m 2019 heeft hij in diverse functies, bij zowel ingenieursbureaus als bouwbedrijven gewerkt, maar daar als rode draad altijd de bouwkosten gevolgd, waardoor zijn bouwkennis zo breed is geworden dat hij elk vraagstuk aankan.  Van 2004 tot 2010 is Marcel zowel als bouwkostendeskundige en projectmanager werkzaam geweest bij ABT. Bij ABT heeft Marcel ook de opleiding gevolgd voor projectleider (POA) als bestekschrijver STABU. Bij G & S Bouw heeft Marcel veel ervaring opgedaan met ramen en begroten op basis van 3D BIM-modellen.

Sinds 2019 is Marcel werkzaam als kostendeskundige – projectleider binnen IGG. Naast zijn taken als het opstellen van ramingen en begrotingen, het toetsen van plannen en budgetten en het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot bouwkosten, is hij door zijn ervaring ook een vraagbaak voor zijn collega’s. De kracht van Marcel is zijn professionele en analytische aanpak bij de verwezenlijking van de taken en doelstellingen, zijn communicatieve vaardigheden en overtuigings- en daadkracht. Daarnaast is het vermogen om vanuit zijn ervaring de brug te slaan tussen de abstracte bouwkosten en de uitvoerende bouw een specialiteit te noemen.

Voor IGG is Marcel in basis betrokken bij het grootschalige en multidisciplinaire Schiphol A-gebied-project.

Marian de Groot

Office management

Meer info

Marian de Groot

Office management


Marian werkt sinds 2004 bij IGG en is verantwoordelijk voor de facturatie van de projecten.

Mario van Veen

Bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Mario van Veen

Bouw economisch adviseur / Projectleider


Mario begon zijn studie Bouwkunde aan de MTS en deed zijn praktijkervaring op bij diverse architectenbureaus en aannemers. Vervolgens heeft hij zich op de HTS met bijzondere interesse verdiept in bouwkostenmanagement.

Sinds 2014 is Mario bij IGG werkzaam als bouw economisch adviseur en houdt hij zich bezig met o.a. het opstellen van ramingen en begrotingen, het toetsen van budgetten, het adviseren van de opdrachtgever met betrekking tot bouwkosten en kennisniveau ontwikkeling van de huidige bouwmarkt. In de rol van kostenadviseur is hij zeer betrokken en geeft hij in een vroeg stadium advies over het ontwerp en het ontwikkelproces om deze naar een goede kosten- en kwaliteitsverhouding te begeleiden, waardoor zo veel mogelijk financiële risico’s inzichtelijk gemaakt of uitgesloten kunnen worden.

Miriam Derksen

Adviseur expertisecetrum bouwkosten

Meer info

Miriam Derksen

Adviseur expertisecetrum bouwkosten


Mohamed Boutasghount

Bouw economisch adviseur

Meer info

Mohamed Boutasghount

Bouw economisch adviseur


Rien Prins

Senior bouw economisch adviseur

Meer info

Rien Prins

Senior bouw economisch adviseur


Rien is gedreven, creatief en besluitvaardig, hij staat open voor nieuwe ontwikkelingen en deelt zijn ervaringen graag met anderen.

Zijn jarenlange ervaring op het gebied van kostenmanagement, projectplanning en projectmanagement heeft hij opgedaan bij diverse werkgevers alvorens hij in 2013 zijn eigen onderneming heeft opgericht.  De eerste jaren van zijn carrière werkte hij bij een grote opdrachtgever. In de laatste 10 jaren heeft hij bij dat bedrijf veel internationale projecten gedaan.  Na 1999 heeft hij bij (kleine en grote) adviesbureaus gewerkt en is zijn specialisatie op het kostengebied verder ontwikkeld.

Naast de projecten die hij vanaf 2013 uitvoert als zelfstandig ondernemer is hij verbonden aan een groot internationaal georiënteerd ingenieursbureau waarvoor hij kostenadviezen uitbrengt en kostenmanagement taken verricht bij zowel kleine als grote projecten, voor nieuwbouw, herbestemming of onderhoud.

Rob Passchier (RKN)

Register kostenmanager (RKN) / Projectcoach

Meer info

Rob Passchier (RKN)

Register kostenmanager (RKN) / Projectcoach


Rob heeft bouwkunde gestudeerd aan de HTS in Den Haag en is vanaf dat moment bovengemiddeld geïnteresseerd geweest in de mogelijkheden van informatisering en digitalisering. Hij gebruikt zijn analytisch denkvermogen om rekenmodellen in te zetten voor knelpunten en problemen. Als er bij een vraagstuk geen of onduidelijke kaders zijn, begint hij daarmee. Ook schroomt hij niet zijn opdrachtgever te wijzen op een niet-realistisch budget voor de opgave en brengt hij in vroeg stadium risico’s in beeld, zodat er voldoende tijd is om er op te anticiperen. Knelpunten signaleren en oplossingen bedenken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hij heeft een achtergrond van ruim 15 jaar als bouwkostendeskundige bij een middelgroot architectenbureau en een bouwkostenadviesbureau en daarbij veel ervaring opgedaan met scholenbouw, zorginstellingen en grote woningbouwprojecten. Rob is vanaf 2013 werkzaam bij IGG. Zijn belangstelling gaat met name uit naar levensduurkosten, omdat deze sterk beïnvloed kunnen worden tijdens de initiatief- en ontwerpfase. Immers, hier worden de essentiële keuzes gemaakt op het gebied van installaties, materialen, bouwdelen, etc.

Duurzaamheid ligt daarmee logischerwijs in het verlengde van de interessegebieden, omdat duurzame toepassing van materialen de levensduurkosten mede kunnen beperken.

Shiromanie Raghoebarsing

Office Management

Meer info

Shiromanie Raghoebarsing

Office Management


Shivani Gowrising

Office management

Meer info

Shivani Gowrising

Office management


Shivani loopt sinds september 2020 stage bij IGG. Zij volgt de studie managementassistent/ front office medewerker aan het ROC Mondriaan.

Tot januari 2021 zal zij het front office team ondersteunen.

Sietse Hoekstra

Bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Sietse Hoekstra

Bouw economisch adviseur / Projectleider


Sietse startte zijn bouwkundige carrière bij LTS bouwkunde aan de Willem Blaeu te Alkmaar. Na afronding van LTS bouwkunde heeft Sietse zijn schoolcarrière voorgezet aan de Horizon College te Alkmaar. Daar heeft hij de opleiding primair en voorgezet timmerwerk met succes afgerond.

Na een korte uitstap op de bouwplaats (1999) kwam Sietse er achter dat zijn interesse bij het calculeren, voorbereiden en begeleiden van bouwkundige projecten lag. Na afronding van de opleiding calculator / werkvoorbereider aan de Horizon College te Alkmaar is hij in aanraking gekomen met het begroten en calculeren van bouwprojecten in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Om zijn kennis op het gebied van bouwkunde en bedrijfseconomie  te verbreden, heeft hij een opleiding calculatie B&U gevolgd bij BOB training kennisoverdracht en Small Business en Retail Management aan INholland te Haarlem gevolgd.

Van 1999 t/m 2012 en van 2016 t/m 2019 is Sietse werkzaam geweest als calculator / werkvoorbereider, projectleider en manager bij diverse middelgrote aannemers in Noord-Holland. Vanaf 2012 t/m 2016 bezat hij een eigen bouwmanagementbureau. Het bedrijf richtte zich op het onafhankelijk calculeren, voorbereiden en opstarten van diverse projecten in zowel binnen als buitenland.

Sinds 2019 is Sietse werkzaam als projectleider en bouwkostenadviseur binnen IGG. Naast het opstellen van ramingen en begrotingen, het toetsen van budgetten kan hij door zijn praktische bouwkundige ervaring adviseren in bouwkosten van schets tot uitvoeringsontwerp. Op deze manier kan hij tevens bijdragen bij het praktisch maken van complexe bouw economische en technische vraagstukken.

Simone de Roos

Office Management

Meer info

Simone de Roos

Office Management


Sui Ming Li

Senior bouw economisch adviseur / Projectleider

Meer info

Sui Ming Li

Senior bouw economisch adviseur / Projectleider


Na de HTS in Rotterdam is Sui Ming begonnen bij Randstad Polytechniek (bouwtechnisch uitzendbureau) als bouwkundige tekenaar c.q. medewerker. Hij heeft hier aan verschillende woning- en utiliteitsbouwprojecten gewerkt, voor architecten- en ingenieursbureaus, gemeentes en bouwbedrijven.

In de periode 1996 t/m 1998 is hij in dienst geweest bij Arcadis Bouwinfra als 1e bouwkundige tekenaar voor het uitwerken van project De Resident tussen Centraal Station en Gemeentehuis Den Haag. Sui Ming had eerder aangegeven dat hij graag kostenkennis wilde opdoen bij de kostenafdeling, maar dat bleek toen helaas niet mogelijk.

In oktober 1998 begint hij als calculator bij Ingenieursbureau Multical. Daar stelt hij voor diverse soorten bouwprojecten de kostenramingen op. Hij ondersteunt de afdeling Bestekken met het schrijven van bestekken. Na het behalen van zijn diploma van de basisopleiding Bouwkostendeskundige aan de Haagse Hogeschool kan hij vanaf 2005 doorgroeien als bouwkostendeskundige, waarbij hij zelfstandig projecten mag runnen.

Van 2006 tot 2019 werkt Sui Ming bij Aronsohn raadgevende ingenieurs als bouwkostendeskundige en sinds 2015 ook als bestekschrijver na het volgen van de opleiding bestekschrijver woning- en utiliteitsbouw. Binnen Aronsohn Constructies stelt hij de constructieve kostenramingen op vanaf VO t/m bestekfase voor alle grote en complexe projecten, zoals de nieuwbouw van het Erasmus MC in Rotterdam, Meander MC in Amersfoort, Renovatie Sportpaleis Ahoy en Stadskantoor Deventer. Tevens heeft hij de constructieve bestekken geschreven voor projecten als Oosterdokseiland kavel 5b/6, vernieuwbouw Naturalis en OCC Spuikwartier.

Voor de afdeling Aronsohn Management maakt hij bouwkundige budgetramingen van vele universiteiten als UvA, VU, RUL, TUD, TU/e en RUU en hij beoordeelt meer- en minderwerken van alle lopende projecten. Aronsohn werkt sinds 2010 met BIM, dus alle projecten worden met Revit gemodelleerd en hierdoor doet hij veel kennis op van het werken met BIM en het opstellen van kostenramingen op basis van het IFC-model.

In 2019 is Sui Ming gestart bij IGG als senior bouwkostendeskundige. Zijn taken bestaan vooral uit het opstellen van begrotingen, het toetsen van plannen aan budgetteren en het adviseren van opdrachtgevers over het beheersen van de bouwkosten.

Ton de Groot

Beëdigd bouwkostendeskundige

Meer info

Ton de Groot

Beëdigd bouwkostendeskundige


Ton heeft een waar oog voor talent en heeft ooit Arno Vonk en Marc Hengstmangers aangenomen. Vanaf 2012 was er een co-partnerschap tussen Ton en Arno en sinds 2017 heeft hij met een gerust hart zijn bedrijf in de capabele handen van Arno en Marc gegeven. Ton is echter nog niet verdwenen uit het bedrijf; hij staat symbool voor de brug tussen de vorige generatie en de nieuwe talenten en koestert zijn banden met opdrachtgevers.

Wil Elsman

Adviseur expertisecentrum bouwkosten

Meer info

Wil Elsman

Adviseur expertisecentrum bouwkosten


Xander Lamb

Bouw economisch adviseur

Meer info

Xander Lamb

Bouw economisch adviseur


Yuk Ling Chung

Bouw economisch adviseur

Meer info

Yuk Ling Chung

Bouw economisch adviseur


Yuk Ling heeft Bouwkunde gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en zich tijdens haar studie gespecialiseerd in constructies.  Tijdens haar studie is ze altijd al geïnteresseerd geweest in berekeningen en cijfers.

Sinds 2018 is Yuk Ling werkzaam als bouw economisch adviseur en houdt ze zich bezig met diverse woningbouw-, utiliteitsbouw-, civieltechnische- en renovatieprojecten.

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op