Sola Gratia


De nieuwbouw van Sola Gratia bestaat uit twee bouwblokken. Er vindt een geleidelijke schaalsprong plaats van 6 en 5 lagen, via 4 en 3 lagen tot 2 lagen. De beide gebouwdelen vertonen subtiele verschillen, maar zijn wel familie van elkaar. De bouwblokken worden gescheiden door een toegangsweg die toegang biedt tot het achtergelegen terrein.

Het project is vanaf de VO-fase in een BIM model uitgewerkt waaraan de constructeur en installatieadviseur beiden meewerken.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Woonzorg
Functie(s): Gezondheidszorg, Woningbouw
Architect: Kuiper Compagnons
Oplevering: 2013
Periode: 2010-2011
Aard van de opdracht: BIM, Bouwkostenadvies, Bouwkostenmanagement
Opdrachtschrijving: IGG heeft voor de opdrachtgever tijdens de VO, DO en TO fase de bouwkostenadvisering op zich genomen. IGG heeft voor de kostenraming mede het BIM model gebruikt voor het bepalen van de hoeveelheden.