IGG Bouweconomie NEN-meting (NEN 2580) - IGG Bouweconomie

NEN-Meting (NEN 2580)


IGG Bouweconomie bepaalt oppervlakten volgens de methoden omschreven in NEN 2580 en maakt meetstaten en meetcertificaten conform de NTA 2581. De soorten oppervlakten zoals vermeld in een meetcertificaat zijn vaak het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO).

NEN Commissie

Tevens neemt IGG zitting in een kleine NEN-commissie die sturing geeft aan het schrijven en verbeteren van de nieuwe NEN 2580, gecombineerd met NTA 2581. IGG is hiermee in eertse lijn betrokken bij de ontwikkelingen binnen de regelgeving van het meten van gebouwen. 

Meetcertificaten conform NEN 2580


Indien er van een gebouw met meerdere gebruikers of huurders een meetcertificaat gemaakt wordt zullen gezamelijke ruimten worden verdeeld onder de gebruikers naar rato van de door hen gehuurde ruimte(n). Hiermee vormt het meetcertificaat de basis voor de verkoop- c.q. huurprijs. Een dergelijke verdeling zal tevens de besis vormen voor de kostenverdeling tijdens het ontwerpproces.

Een meetcertificaat wordt gemeten op basis van:

 1. De digitale ontwerp of revicietekeningen
 2. Hard-copy tekeningen
 3. In het werk gemeten

In de rapportage behorende bij het meetcertificaat geeft IGG in de plattegronden met duidelijke arceringen aan wat er is gemeten. Een meetcertificaat wordt gebruikt voor:

 • zekerheid over de werkelijke vloeroppervlakte bij koop- en huurtransacties,
 • de waardebepaling (taxatie);
 • het toedelen van gemeenschappelijke ruimten;
 • verdelen van de bouw- en investeringskosten bij meerdere gebouwgebruikers;
 • verdelen van servicekosten in een multi-tenant situatie;
 • erfpacht- en WOZ- en BAG vraagstukken;
 • facilitaire- en andere interne (kosten)vraagstukken;
 • fiscale vraagstukken.

Optimaliseren op basis van NEN 2580

Tijdens het ontwerpproces gebruikt IGG een NEN 2580 meting om kritisch naar de resultaten hiervan te kijken en te onderzoeken waar mogelijkheden zijn de oppervlakten, en dan met name het verhuurbare of gebruiksoppervlakte, te optimaliseren. Hiermee worden tijdens het proces de mogelijke opbrengsten vergroot zonder de kosten te verhogen.

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met bouwkostenadvies en onderhoudsoptimalisatie en hebben alle expertise in huis om u te adviseren. 

Bekijk project

SPOT toren E

Amsterdam

Bekijk project

SPOT - Toren D

Amsterdam

Bekijk project

De Oosterlingen

Amsterdam

Bekijk project

WELL House

Amsterdam

Bekijk al onze projecten op de overzicht pagina

Vragen over dit project? Vraag het onze experts!

Arno Vonk MRICS

Directeur / Sr. Bouweconomisch adviseur

Meer info

John Koks

Sr. Bouweconomisch adviseur / Directie

Meer info

Mario van Veen

Bouweconomisch adviseur / Projectleider

Meer info

Yuk Ling Chung

Bouweconomisch adviseur / Projectleider

Meer info

Marc Hengstmangers

Directeur / Sr. Bouweconomisch adviseur

Meer info

Hans Smit RKN

Register kostenmanager (RKN) / Projectcoach

Meer info

Het laatste IGG nieuws

Helaas zijn er geen nieuws berichten gevonden