IGG Bouweconomie Scopemanagement - IGG Bouweconomie

Scopemanagement, een integraal onderdeel van projectbeheersing


Om een project optimaal te beheersen, is scopemanagement onmisbaar. Bij scopemanagement wordt de scope goed gedefinieerd en vervolgens vastgelegd in het scoperegister. Het register is vervolgens de uitgangspunt van het ontwerpproces en de uitvoering. Gedurende het proces wordt de stand van zaken van het ontwerp/uitvoering telkens getoetst aan het scoperegister. Indien er ondrdelen zijn die niet passen in het scoperegister zullen de afwijkingen moeten worden beheerst.

Scopemanagement brengt duidelijkheid


De scope is het uitgangspunt van het hele project, vastgelegd in het scoperegister. Het toetsen van de eenduidigheid, duidelijkheid en compleetheid van de scope is noodzakleijk om het scoperegister vast te leggen. Pas als de scope duidelijk is, kan invulling worden gegeven aan andere beheersingsaspecten zoals kwaliteit, technische uitgangspunten, planning, kosten en risico’s. Hoe eenduidiger de projectscope, hoe betere het project te beheersen is. Elke mutatie binnen de scope moet worden geanalyseerd op de verschillende beheersaspecten en worden afgestemd met en goedgekeurd door de opdrachtgver. Indien dit consequenties heeft dient het budget en d planning te worden aangepast.

IGG helpt met integraal kostenmanagement


IGG adviseert over de consequenties van een scopewijziging binnen bouwprocessen, hierin worden registers bijgehouden waarmee continu inzichtelijk is hoe de scope zich ontwikkeld incl. budgetten, risico's en planning. Interesse in integrale kostenbeheersing, neem dan contact met ons op om te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor uw project.

Bekijk project

SPOT toren E

Amsterdam

Bekijk project

SPOT - Toren D

Amsterdam

Bekijk project

De Oosterlingen

Amsterdam

Bekijk project

WELL House

Amsterdam

Bekijk al onze projecten op de overzicht pagina

Vragen over dit project? Vraag het onze experts!

Arno Vonk MRICS

Directeur / Sr. Bouweconomisch adviseur

Meer info

John Koks

Sr. Bouweconomisch adviseur / Directie

Meer info

Mario van Veen

Bouweconomisch adviseur / Projectleider

Meer info

Yuk Ling Chung

Bouweconomisch adviseur / Projectleider

Meer info

Marc Hengstmangers

Directeur / Sr. Bouweconomisch adviseur

Meer info

Hans Smit RKN

Register kostenmanager (RKN) / Projectcoach

Meer info

Het laatste IGG nieuws

Helaas zijn er geen nieuws berichten gevonden