In Nederland zijn vier duurzaamheidslabels beschikbaar


Het definiëren van de duurzaamheidsprestaties van gebouwen was lange tijd een lastig vraagstuk – wat is duurzaamheid immers precies, en op welke manier moet het gemeten worden? Tegenwoordig zijn er in Nederland vier duurzaamheidslabels voor gebouwen beschikbaar: BREEAM-NL, LEED, GPR Gebouw en Energielabel. De duurzaamheidslabels benaderen de prestaties van een gebouw elk vanuit een andere invalshoek en ieder label hanteert daarbij een eigen meetmethode en scoresysteem. IGG legt u graag uit hoe de labels verschillen en staat klaar om u te adviseren over de beste keuze voor uw bouwproject.

Nederlandse duurzaamheidslabels nader bekeken

BREEAM-NL is het meest volledige duurzaamheidslabel op de Nederlandse markt; energieprestaties, gezondheid, omgeving, water, materialen, afvalmanagement, landgebruik, ecologische footprint, vervuiling en zelfs het beheer van het gebouw moeten voor certificering gemeten worden. Het label kan toegepast worden op bestaande bouw, nieuwbouw en gebieden en is ontwikkeld voor gebruik door overheden, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Er zijn vijf scoreniveaus en de uitslag wordt geborgd met een certificaat.

LEED en GPR Gebouw zijn ontwikkeld voor dezelfde doelgroepen en bouwtypen als BREEAM-NL, maar deze duurzaamheidslabels meten vanuit minder categorieën. LEED besteedt voornamelijk aandacht aan gezondheid en milieuvriendelijkheid, terwijl GPR Gebouw ook de gebruikskwaliteit en de toekomstige waarde van het object meeweegt. LEED heeft vier scoreniveaus; GPR Gebouw kent een cijfer van 1 t/m 10 toe. Bij GPR Gebouw wordt geen certificaat afgegeven. Dit is bij LEED wel het geval.

Het Energielabel is de meest beperkte optie onder de Nederlandse duurzaamheidslabels. Het label is uitsluitend bedoeld voor bestaande bouw en doet alleen uitspraken over de energieprestaties van een gebouw; deze worden van G tot A++ op een certificaat in kaart gebracht.

Wilt u meer weten over het gebruik van duurzaamheidslabels bij Nederlandse bouwprojecten?

Of heeft u behoefte aan professioneel advies?

Neem contact op

Bekijk project

Oosterdokseiland kavel 5-6

Amsterdam

Bekijk project

HAUT

Amsterdam

Bekijk project

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg

Leidschendam

Bekijk project

Sharing Tower

Amsterdam

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina