Milieuprestatie


Het nieuwe milieuartikel in het Bouwbe­sluit eist bij elke aanvraag van een ‘om­gevingsvergunning bouwen’ voor nieuw te bouwen woningen en kantoren (met een gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m²) dat een berekening van de milieuprestatie wordt bijgevoegd. Deze milieuprestatie wordt uitgedrukt in scha­duwkosten en geeft inzicht in de mate­riaalgebonden milieueffecten van een gebouw.

Arno Vonk

Directeur / Senior Deskundige

a.vonk@igg.nl
070 514 54 20
Download vCard

Vooralsnog voldoet enkel het inzichtelijk maken van deze milieukosten, en wordt er geen minimum eis gesteld. Dit in tegenstelling tot de eisen bij enkele duurzaamheidslabels zoals BREEAM­ NL, GPR­Gebouw en GreenCalc+ waarbij aan de milieubelasting ten gevolge van de toe­ gepaste materialen wel aan eisen zijn gebonden. Hoe lager de milieukosten, hoe hoger de score voor het duurzaamheidslabel.

De milieuprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt in schaduwkosten per m² brutovloeroppervlakte (€/m² BVO). Deze kosten geven een indicatie van de maat­schappelijke kosten voor het bestrijden van de gevolgen (emissie en uitputting) van materiaalgebruik. De schaduwkosten moeten worden vastgesteld conform de door het Bouwbesluit aangewezen ‘Be­palingsmethode Milieuprestatie gebou­wen en GWW­werken’, inclusief de daarin opgenomen geharmoniseerde Nationale
Milieudatabase.

Duidelijke rapportage

IGG maakt op basis van nieuwe hoeveelhedenstaten of de hoeveelhedenstaat uit de eigen begrotingen een correcte milieukostenberekening conform de gestelde eisen in het bouwbesluit en de verschillende duurzaamheidslabels.

Naast de berekening adviseert IGG in het verbeteren van de milieubelasting van een gebouw. Hierbij geven wij altijd duidelijkheid over de volgende onderdelen:

  • Het verlengen van de levensduur door her­gebruik van gebouwen en materialen via revitalisatie of transformatie van een gebouw, of hergebruik van bouwdelen of bouwmaterialen;
  • Het minimaliseren van materiaalgebruik;
  • Het toepassen van duurzame materialen. en het gebruik maken van de Nationale Milieudatabase.

IGG presenteert alle resultaten in een heldere presentatie conform de gestelde eisen.

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze specialisten

Neem contact op

Bekijk project

VDMA Terrein

Eindhoven

Bekijk project

FOM-instituut DIFFER

Eindhoven

Bekijk project

Verkade Klimaat

Wateringen

Bekijk project

Kruisvaartkade

Utrecht

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina