DG2020, het nieuwe model bouwteamovereenkomst

In mei 2020 is het nieuwe model bouwteamovereenkomst gelanceerd door Duurzaam Gebouwd. Het oude model is opgesteld in 1992 en sindsdien niet meer gewijzigd. Veel onderwerpen zijn echter sinds 1992 veranderd zoals de ontwikkeling van de geïntegreerde overeenkomst (UAV-gc). Een samenwerkingsvorm die in de basis niet echt aansloot bij het model uit 1992. Al dit soort zaken en de ervaring die men heeft opgedaan met het oude model zijn verwerkt in het nieuwe model. IGG heeft een bijdrage mogen leveren aan de totstandkoming ervan en is partner van Duurzaam Gebouwd.

Het is goed om vast te stellen dat het bouwkostenmanagement nadrukkelijker in de bouwteamovereenkomst is opgenomen. Mocht een publieke of private opdrachtgever ondersteuning wensen bij de bouweconomische facetten van deze overeenkomst (zoals het invullen van de open begroting) dan kan IGG hierin een bijdrage leveren.

25% meer duurzame waarde bij slechts 5% meer investering

25% meer duurzame waarde bij slechts 5% meer investering: IGG en W/E tonen aan dat het kan!

Adviesbureau IGG Bouweconomie en onderzoeks- en adviesbureau stichting W/E adviseurs zijn een samenwerking aangegaan. De twee organisaties willen samen met opdrachtgevers zoeken naar hoe er maximaal duurzame waarde aan een investering kan worden toegevoegd.

Over W/E Adviseurs

Onderzoeks- en adviesbureau stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen streeft naar verduurzaming van de woning- en utiliteitsbouw in Nederland. W/E adviseurs helpt de landelijke overheid, gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeleggers met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Hun ketenpartners zoals ontwikkelaars, architecten, adviseurs en onderhoudsbedrijven ziet W/E als belangrijke katalysator in het verduurzamen en W/E helpt hen hierbij. W/E adviseurs richt zich op de onderwerpen Energietransitie, Circulariteit en Gezondheid.
IGG en W/E koppelen kennis voor meer projectwaarde
Kosten en milieu-impact van bouwinitiatieven mogen niet los van elkaar worden gezien. Daarom zijn W/E adviseurs en IGG Bouweconomie complementair aan elkaar. De combinatie van ons advies laat zien dat duurzaamheid samen kan gaan met financieel rendement.
Djordy van Laar – projectleider en adviseur – bij IGG komt in de praktijk vaak klanten tegen die in duurzame projecten streven naar beperking van investeringskosten en uitkomen op een suboptimaal duurzaam project. Door de ambitie van de opdrachtgever concreet te maken, verandert de dynamiek van het project. “Ik wil graag aantonen dat je bijvoorbeeld met 5% meer investering, 25% meer duurzame waarde aan een project kunt toevoegen”.
Tegelijkertijd ervaart senior adviseur Gerben Schuurman van W/E adviseurs: “Ontwikkeling start met hoge duurzaamheidsambities en met eenzijdige focus op investeringskostenbeheersing, dit eindigt vaak met een ‘gemiddeld’ gebouw met aardig energielabel. Ik toon samen met IGG aan dat economisch aantrekkelijk duurzaam bouwen kan.”
Door de kennis en krachten van W/E adviseurs en IGG Bouweconomie samen te voegen, willen de organisaties sneller op klantvragen kunnen inspelen en meer waarde creëren door een geïntegreerd advies te geven (duurzame waarde en kosten).

Van zowel een Bouwbesluit gebouw als een duurzaam gebouw worden de waarde en kosten berekend. W/E adviseurs drukt de lange termijn waarde creatie van een project uit in een GPR-score en IGG berekent met dezelfde uitgangspunten de totale levensduurkosten. In – voor de klant – begrijpelijke taal en visualisaties wordt hiermee duidelijk wat de balans is tussen lange termijn waarde en kosten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Gerben Schuurman, senior adviseur en sectorspecialist ontwikkelaars en architecten, van stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen op schuurman@w-e.nl of met Djordy van Laar, bouw economisch adviseur en projectleider van IGG Bouweconomie op d.vanlaar@igg.nl.

Levensduurkosten, alle kosten voor bouw en exploitatie in beeld

We zeggen graag dat we goed doordacht ontwerpen en toekomstbestendige gebouwen realiseren. Toch kennen we allemaal wel voorbeelden van gebouwen waar binnen 10 jaar grondige renovaties nodig waren. Of waar het binnenklimaat jaren na de oplevering nog steeds te wensen over liet. Hoe zorgen we ervoor dat we een verantwoorde en duurzame investeringsbeslissing kunnen nemen? Dat begint met inzicht in de levenscyclus van het gebouw en de levensduurkosten. Op het juiste moment én via een eenduidige en objectieve methode.

In het eerste deel van deze serie vertellen we je graag meer over een unieke samenwerking die rond dit thema is ontstaan.

Trend of niet?

De totstandkoming van vastgoed ontwikkelt zich in de loop van de tijd. Trends komen en gaan. Of worden gemeengoed. Ze worden ingegeven door conjuncturele en technologische ontwikkelingen, woningnood, klimaatverandering of architectuurstromingen. Ook veranderende wensen op het gebied van (samen)werken en wonen houden de sector in beweging. Eén ding is zeker: al die ontwikkelingen kosten geld. Voor ontwikkeling en realisatie, en vooral ook voor de exploitatie.

Life Cycle Costs en TCO: hoe zeg je?

Hoe kun je – met het oog op de toekomst – een verantwoorde investering doen? Juist: met inzicht in de cijfers. Op strategisch niveau én op detailniveau. Daarmee beoordeel je integraal de keuze voor de locatie, de keuze voor renovatie of nieuwbouw en de keuze voor specifieke gebouw- en installatieconcepten. Zo ontstaat inzicht in de levensduurkosten, die ook wel Life Cycle Costs, Total Cost of Ownership (TCO), Whole Life Costs en de exploitatiekosten worden genoemd. Wij kiezen voor het gemak voor de term levensduurkosten.

Maar… wat levert de berekening van de levensduurkosten jou op als gebouweigenaar of –gebruiker? En hoe werkt zo’n berekening dan? Is die uniform en valt die te benchmarken? Wat is de gevoeligheid als ik de kosten beschouw over een periode van zeg: 30 jaar? Durven we het al aan om toekomstige opbrengsten toe te kennen aan circulaire gebouwen of gebouwdelen?

Unieke samenwerking

Kortom, veel vragen. Voor de leek, maar zeker ook voor veel professionele partijen en kostendeskundigen. Daarom gaan we de komende tijd met elkaar op zoek naar definities en rekenmethodes. Daarbij zorgen we er vooral voor dat we de dezelfde taal gaan spreken. Met plezier kondigen we aan dat het Rijksvastgoedbedrijf, Life Cycle Vision, AT Osborne, IGG Bouweconomie en Brink in de komende periode gaan samenwerken aan het thema levensduurkosten, in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Bouwkostendeskundigen (NVBK).

Klankbordgroep

Professionals gaan met dit thema aan de slag. We streven daarbij naar hoogwaardige, toegankelijke en onafhankelijke informatie. Wil je een bijdrage leveren? Heel graag! Je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze klankbordgroep. Je mag deskundige op dit gebied zijn, maar juist ook voor inbreng zorgen wanneer je  nog níet dagelijks met levensduurkosten te maken hebt! Juist de input uit bijvoorbeeld de zorg- of onderwijssector kan nét het verschil maken.

Meld je voor vrijdag 16 oktober 2020 aan via onze expert, of het NVBK:

– Djordy van Laar, IGG Bouweconomie, d.vanlaar@igg.nl
– Nederlandse Vereniging voor Bouwkostendeskundigen (NVBK), secretariaat@nvbk.nl

Integraal rekenen aan kosten, opbrengsten en waarde. Nu en op termijn.

Het Rijksvastgoedbedrijf, Life Cycle Vision, AT Osborne, IGG Bouweconomie en Brink werken de komende periode samen aan het thema levensduurkosten, in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Bouwkostendeskundigen (NVBK). Met elkaar gaan we op zoek naar definities en rekenmethodes. Daarbij zorgen we vooral dat we dezelfde taal gaan spreken.

Op LinkedIn plaatsen wij alle publicaties en is ruimte voor het delen van ervaringen. Je vindt ons op de volgende pagina: LinkedIn Levensduurkosten

Vervolg

In een tweede publicatie zullen we antwoord gaan op de vraag wat levensduurkosten nu eigenlijk zijn. En waarom je die methode zou moeten toepassen. Je kunt die uitgave eind november 2020 verwachten.