Wat is ketensamenwerking?

De bouw staat voor een grote uitdaging: er moet sneller, beter, efficiënter én duurzamer gebouwd worden om te kunnen voldoen aan de vraag naar betaalbare en duurzame woningen.

Hoe is dit mogelijk in een markt waarin de (BENG) eisen steeds strenger worden en de materiaalprijzen, de loonkosten en de faalkosten steeds verder oplopen?

Ketensamenwerking is de oplossing. Door alle betrokken partijen bij elkaar te laten komen en transparante communicatie centraal te stellen binnen bouwprojecten, worden er aanzienlijk minder fouten gemaakt, sluiten alle werkzaamheden goed op elkaar aan en kan er efficiënter en duurzamer ontworpen en gebouwd worden.

Binnen de keten kan een project integraal worden ontworpen, waardoor er tijdens de ontwerpfase rekening wordt gehouden met ieder aspect van het gebouw. Zo staan de functionaliteiten, duurzaamheid, onderhoud, kwaliteit en technische vereisten centraal.

Door integraal te ontwerpen binnen de keten ontstaat een betere samenwerking. Door een betere samenwerking waar rekening met elkaar wordt gehouden wordt de kwaliteit verhoogd en gaan de faalkosten naar beneden.

De bouw is een traditionele sector die moet vernieuwen

Om gebouwen die voorzien in de behoeftes op de langere termijn efficiënt en effectief te realiseren, is het belangrijk dat er een andere aanpak wordt gehanteerd dan de huidige traditionele processen in de bouw.

De bouwsector is traditioneel vooral gericht op het behalen van efficiëntie en kostenbesparingen op de korte termijn. Deze focus moet verlegd worden naar de lange termijn om beter aan de eisen van onze moderne wereld te voldoen.

Om de doelstellingen van de bouw te behalen, is het belangrijk dat er op een systematische manier duurzamer en efficiënter wordt gebouwd. Duurzaamheid volstaat niet langer als een ‘laag’ die we achteraf toevoegen aan gebouwen om ze te laten voldoen aan de meest recente eisen op het gebied van duurzaamheid. Om naar een circulaire economie te bewegen moet de bouw als sector het voortouw nemen en een integrale aanpak omarmen.

Waarom ketensamenwerking de oplossing is voor veel problemen in de bouw

Ketensamenwerking is het antwoord op de problemen die de bouwsector momenteel teisteren. De processen lopen lineair en iedere opdrachtgever kijkt hoe zijn deel van de opdracht voltooid kan worden voor de laagste prijs.

Daardoor ontstaan problemen, zoals:

 • Opdrachtgevers willen een zo laag mogelijke prijs betalen voor een opgeleverd bouwproject en kijken niet naar de kosten over de gehele levensduur.
 • Architecten ontwerpen mooie gebouwen met unieke, soms moeilijk uitvoerbare detaillering.
 • Installateurs moeten aan onrealistische technische verwachtingen voldoen.

 

Om gebouwen en woningen duurzamer, efficiënter en beter te realiseren en onderhouden, moet de bouw transparant communiceren. Dat betekent vanaf de aanvang van een project samenkomen om informatie te delen en de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen.

 

Traditioneel- en integraal proces ketensamenwerking

Installatiekosten als gelijkwaardig onderdeel in de ketensamenwerking

Ketensamenwerking maakt het ook mogelijk om tijdens het ontwerp duurzame keuzes te maken. Hierdoor bespaart u niet alleen in het bouwproces, maar behaalt u ook voordeel tijdens de exploitatiefase.

Hierdoor verloopt het bouwproces vloeiender, bespaart u geld tijdens de exploitatiefase en zorgt u ervoor dat de installaties een tweede leven kunnen krijgen.

De opstap naar volledig circulair bouwen in 2050

Als we onze grondstoffen blijven inzetten zoals we dat nu doen, dan hebben we tegen 2050 zo’n drie planeten zoals onze aarde nodig. Daarom zet de Europese Unie stevig in op het bewerkstelligen van een circulaire economie.

Momenteel bestaat meer dan 35% van af het afval in de EU uit bouwmaterialen. Daarom is er met name in de bouw nog een grote stap te behalen. De BENG-eisen zijn daarom onderdeel van de uiteindelijke stap om per 2050 een volledig circulaire economie te bewerkstelligen.

Meer weten over circulair bouwen en de uitdagingen? Lees hier ons volledige artikel over dit onderwerp.

Wat zijn de voordelen van ketensamenwerking?

De voordelen van ketensamenwerking zijn groots. Het vertaalt zich onder andere in:

 • Kostenefficiënte realisatie- en levensduurkosten

Een ketensamenwerking betekent meer werk, onderzoek en overleg vooraf, zodat je daar tijdens de bouwfase en de gehele levenscyclus van een bouwproject de vruchten van plukt. Dat vertaalt zich in gebouwen die ontworpen zijn om in alle fasen rekening houdt met de functies en vereisten van een gebouw, voor een zo hoog mogelijke prijs-kwaliteit verhouding.

 • Snellere oplevering

Door het ontwerp van een gebouw of woningbouw vanuit alle aspecten te benaderen, is er een eenduidige visie bij alle betrokkenen. Dit zorgt ervoor dat het bouwproces veel gestroomlijnder verloopt, wat de snelheid van het bouwproject ten goede komt.

 • Minder faalkosten

Omdat iedereen in de keten op de hoogte is van de functionele vereisten van het ontwerp, wordt er rekening gehouden met alle aspecten. Hierdoor ontstaan er veel minder fouten die onderdeel zijn van het traditionele bouwproces, maar eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden met een integraal ontwerp.

 • Betere samenwerking

Door binnen een ketensamenwerking integraal te ontwerpen worden alle belangrijke partijen betrokken om ervoor te zorgen dat er een betere samenwerking plaatsvindt. De werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd.

Generatief design: de datagedreven aanpak

Omdat het zowel qua tijd als kosten onrealistisch is om mensen vanuit iedere bouwdiscipline integraal te betrekken bij een project, adviseert IGG de datagedreven aanpak, door middel van generatief design (generative design).

Generatief ontwerp is een ontwerpproces waarbij door middel van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) verschillende ontwerpopties gemaakt worden op basis van alle doelstellingen en vereisten voor een gebouw.

Door de computer te ‘voeden’ met deze informatie, wordt elk onderdeel integraal meegenomen in de ontwerpen. Dit zorgt ervoor dat er op een efficiënte datagedreven manier ontworpen kan worden, zonder veel tijd en geld te spenderen aan adviseurs in de beginfase van het bouwproject.

Generatief ontwerp biedt de mogelijkheid om nieuwe interessante ontwerpen te bedenken die de beperkingen van de menselijke capaciteit ontstijgen, waardoor er nieuwe innovaties ontstaan en het ontwerpproces aanzienlijk sneller verloopt.

Een ketensamenwerking realiseren voor uw volgende bouwproject?

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden en de voordelen van ketensamenwerking voor uw volgende bouwproject zijn? Neem dan contact op met IGG. Wij ondersteunen u graag met een goed en eerlijk (kostenefficiënt) advies.

Door onze strategische partnerships op installatie, duurzaamheid, data en parametrisch programmeren zijn wij in staat om in bedrijven te ondersteunen gedurende de gehele levenscyclus om te zorgen voor een goed, eerlijk en kostenefficiënt verloop van ieder bouwproject.

Neem vandaag nog contact met ons op

Neem vandaag nog contact op. Wij informeren u over de mogelijkheden en helpen u graag bij het doorberekenen van de kosten en baten van deze manier voor ontwerpen voor de bouwsector.

Wat is generatief ontwerpen?

Generatief ontwerpen is een nieuwe technologie die de bouw kan transformeren. Het is een geheel nieuwe manier om te conceptualiseren, te ontwerpen en te bouwen. Bij generatief ontwerpen wordt er gebruikgemaakt van krachtige computers om heel efficiënt ontwerpen te maken die rekening houden met alle vereisten. In de bouwindustrie kan generatief ontwerpen worden gebruikt om efficiëntere en duurzamere gebouwen te creëren.

Met generatief design wordt technologie een echte partner van de architect. Het zorgt ervoor dat complexe ontwerpuitdagingen sneller kunnen worden opgelost. Daarnaast zorgt generatief design voor nieuwe designvoorstellen die het menselijk brein overstijgen.

Wat is de definitie van generatief ontwerpen?

Generatief ontwerpen is een proces waarbij krachtige computers in combinatie met kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) worden gebruikt om nieuwe en innovatieve ontwerpen te maken.

Dit proces kan gebruikt worden om ontwerpen te maken die met traditionele methoden niet mogelijk zijn. In de bouwindustrie kan generatief ontwerpen worden gebruikt om het maken van efficiëntere en duurzamere gebouwen eenvoudiger te maken.

Hoe werkt generatief ontwerpen in de praktijk?

Bij generatief ontwerpen laat je de computer het harde werk doen op ontwerp gebied, door de computer met alle parameters te voeden waaraan het ontwerp moet voldoen.

U geeft bijvoorbeeld aan welke materialen er moeten worden gebruikt, welk uitzicht u wilt voor de vergaderruimtes, hoeveel licht er in de ruimtes moet zijn tijdens de verschillende jaargetijden en wat de maximale temperatuur mag zijn. Kortom: alles waar het gebouw concreet aan moet voldoen.

Op basis van deze parameters maakt de computer met kunstmatige intelligentie meerdere ontwerpmogelijkheden, in een fractie van de tijd die het normaal kost om één ontwerp te maken.

Het generatieve ontwerpproces

Generatief ontwerpen maakt het ontwerpproces een stuk overzichtelijker door de vaste stappen waaruit het generatieve proces bestaat. Het proces bestaat uit de volgende stappen: data-input, genereren, analyseren, rangschikken, evolueren, ontdekken, integreren.

Het generatieve ontwerpproces

Data-input

De eerste stap is het voeden van het systeem, door alle parameters waaraan het ontwerp minimaal moet voldoen in te voeren.

Genereren

Dit is het stadium waarin de verschillende ontwerpen door het systeem worden gegenereerd door middel van slimme algoritmes, aan de hand van parameters die door de architect zijn gespecificeerd.

Analyseren

In deze fase worden de verschillende ontwerpen onder de loep genomen en er wordt bekeken hoe goed deze voldoen aan de doelen die door de architect gedefinieerd zijn.

Rangschikken

Op basis van de resultaten uit de analyse fase worden de designopties op gerangschikt.

Evolueren

Na het rangschikken van de verschillende ontwerpmogelijkheden wordt er bekeken in welke richting het ontwerp verder ontwikkeld moet worden.

Ontdekken

De gegenereerde designs worden vergeleken of verkend door de architect, door zowel de vorm als de evaluatie van de resultaten te inspecteren.

Integreren

Nadat er een uiteindelijk ontwerp is gekozen, gebruikt of integreert de architect het ontwerp in het project.

De voordelen van generatief ontwerpen

Generatief ontwerpen is een zeer nieuwe, maar ook een van de meest veelbelovende technologieën voor de bouw. Maar wat zijn precies de voordelen die het met zicht meebrengt?

Eindeloze ontwerpopties ontdekken

Met generatief ontwerpen kunt u op basis van de parameters een oneindigheid aan ontwerpmogelijkheden ontdekken. De mogelijkheden staan niet in verhouding tot wat een designer of een team van designers zou kunnen produceren.

Hierdoor krijgt u een zeer breed aantal ontwerpopties op basis van uw parameters. Vervolgens kan de architect door de verschillende mogelijkheden lopen en deze rangschikken, zodat alleen de beste opties verder onderzocht worden op basis van potentie.

Eenvoudig aanpassingen doorvoeren

Wanneer u gebruikmaakt van designsoftware om generatieve ontwerpen mee te maken is het zeer eenvoudig om wijzigingen en aanpassingen door te voeren. De wijzigingen worden automatisch doorgevoerd en snel aangepast in een geüpdatet ontwerp.

Betere eindproducten opleveren

Met generatief design kunnen architecten hun werk beter uitvoeren en dat zorgt weer voor betere eindproducten.

Door middel van deze innovatieve technologie in het ontwerp worden makkelijker geïdentificeerd, opgelost en verbeterd. De software is er namelijk op gericht om designoplossingen te maken die in de praktijk toepasbaar zijn.

Generatieve ontwerpsoftware leert bovendien van zichzelf en optimaliseert zijn designs met iedere iteratie, waardoor u steeds betere ontwerpen te zien krijgt.

Sneller ontwerpen

Een architect werkt vaak onder hoge druk. Een opdrachtgever wil snel een ontwerp zien, terwijl het enorm veel werk kost om een mooi en goed ontwerp te maken.

Met generatieve ontwerpsoftware is het voor architecten mogelijk om sneller dan ooit een ontwerp op te leveren. Door het ontwerpproces te versoepelen kan vervolgens ook het bouwproces aanzienlijk worden versneld.

Hogere efficiëntie en lagere kosten

Hierboven gaven we al aan dat generatief ontwerpen het mogelijk maakt om sneller te ontwerpen. Maar ze kunnen de kosten die geassocieerd zijn met traditioneel ontwerpen tegelijkertijd ook significant reduceren.

Een van de manieren waarop generatief ontwerpen waarde levert is door het aantal ontwerpuren dat benodigd is om een grote hoeveelheid ontwerpen te creëren significant te reduceren. Dit betekent dat een deel van het budget dat een architect normaal benodigd is voor arbeid gebruikt kan worden voor andere belangrijke doeleinden.

Een bron van creatieve inspiratie

Architecten iedere keer nieuwe inspiratie opdoen, in de hectiek en tijdsdruk is onderzoeken en verschillende modellen uitwerken niet vaak mogelijk.

Generatieve ontwerp software is een geweldige tool voor architecten die geautomatiseerd zichzelf willen challengen op creativiteit. De brede hoeveelheid aan ontwerpmogelijkheden die generatieve ontwerp software oplepelt kan architecten de inspiratie bieden die zij op dat moment nodig hebben, waardoor ze deadlines kunnen halen die voorheen onmogelijk waren.

Leider zijn in de toekomst van ontwerpen

Generatief ontwerpen is zonder meer de toekomst van de bouwindustrie. De technologie blijft zich in rap tempo ontwikkelen en zal er over 10 jaar misschien zeer anders uitzien, maar één ding is zeker: het blijft. In de toekomst zullen we de kracht van Artificial Intelligence blijven benutten om ontwerpen te maken die naadloos aansluiten om onze behoeftes.

Door generatief ontwerpen nu al te omarmen kunt u in een vroeg stadium bekend worden met deze technologie. Wacht niet het moment af dat iedereen ze gebruikt en u het gevoel hebt dat u achter de ontwikkelingen aan loopt.

Nieuwe kansen voor architecten die aan kleinschalige projecten werken

De bouwindustrie is in het voordeel van grote projecten als het gaat om het maken van winstgevende ontwerpen. Daar komt met generatief ontwerpen verandering in. Want met deze software krijgen ook ontwerpers van kleinschalige projecten de mogelijkheid om ontwerpen te maken die voorheen onbereikbaar waren.

Generatief ontwerpen is de volgende stap voor de bouwindustrie

De komende jaren zal generatief ontwerpen zijn toegevoegde waarde in de bouwindustrie definitief bewijzen.

Momenteel zijn ongeveer de helft (46%) van alle architectenbureaus zich bewust van generatieve ontwerp software. Slechts iets meer dan een derde van hen (37%) maakt momenteel ook daadwerkelijk gebruik van deze mogelijkheden.

Generatief ontwerpen geeft ons de mogelijkheid om steden te maken waarin we graag willen wonen en leven, terwijl we tegelijkertijd aan onze ambitieuze doelen voor circulair bouwen kunnen voldoen.

Het is een technologie die voordelen biedt voor de opdrachtgever, het milieu en onze directe leefomgeving.

De architect van de toekomst wordt niet vervangen, maar versterkt

Generatieve ontwerp software kan op basis van de geleverde input ontzettend innovatieve ontwerpen maken die aan alle gestelde vereisten voldoen.

Maar alleen de mens zelf is in staat om te beslissen welke problemen er opgelost moeten worden en welke factoren het meest belangrijk zijn om dit probleem op te lossen.

Computers en kunstmatige intelligentie kunnen het proces naar de oplossing toe flink versoepelen, maar uiteindelijk is de mens doorslaggevend. Generatief ontwerpen kan onze architecten helpen om aan een mooiere wereld te bouwen, in harmonie met het milieu.

Generatief ontwerpen is ook kostenefficiënt

Niet alleen qua snelheid biedt generatief ontwerpen mogelijkheden, ook kan het kostenefficiënt zijn. IGG koppelt kostendata een generatieve modellen en zorgt er hiermee voor dat naast esthetische afwegingen ook kostenafwegingen kunnen worden meegenomen.

Meer weten over generatief ontwerpen? Neem contact op met IGG

Bent u benieuwd hoe generatief ontwerpen een rol kan spelen in uw volgende bouwproject? Neem dan contact op met IGG. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden en de voordelen.

Projectbeheersing in de bouw tijdens de ontwerp- en bouwfase

Bouwprojecten zijn vaak complex. Tijdens de ontwerp- en de bouwfase werken veel verschillende partijen samen aan één einddoel. Door de vele betrokken partijen ontstaan er al snel miscommunicaties en problemen, waardoor een project dreigt uit te lopen, zowel in tijd als in kosten.

Hoe zorg je ervoor dat een dergelijk complex project beheersbaar blijft, zodat alle betrokken partijen weten wat er van hen verwacht wordt en een project op tijd en binnen het budget wordt opgeleverd?

Met projectbeheersing behoud je het overzicht, breng je de risico’s in kaart, zorg je ervoor dat het project beheersbaar blijft.

Om erop toe te zien dat een project op tijd, volgens de afspraak en binnen het budget wordt opgeleverd is het belangrijk om gebruik te maken van projectbeheersing. Deze dienstverlening rust op vier belangrijke pilaren:

 1. Risicomanagement
 2. Change management
 3. Voortgangrapportages
 4. Prognoses

We nemen je graag mee in de waarde van projectbeheersing en de vier pilaren waarop ze rusten.

1. Risicomanagement in de bouw

Bouwprojecten hebben een lange doorlooptijd en zijn vaak complex. Tijdens ieder bouwproject gaan er daarom dingen anders dan voorzien, het is onvermijdelijk. Maar door de risico’s van een bouwproject helder in kaart te brengen kunnen de kostenverhogende gebeurtenissen tot het minimale gereduceerd worden en de consequenties ervan in een reservering worden voorzien.

Wat is risicomanagement in de bouw

Risicomanagement in de bouw is het actief managen van de potentiële risico’s die bij een bouwproject komen kijken. Een risico is een kans op een omstandigheid die de doelstellingen voor het bouwproject op een positieve of negatieve manier kan beïnvloeden.

Door middel van risicomanagement kunnen de risico’s in kaart gebracht worden, om vervolgens te analyseren en om erop te reageren, om zo realistische maatregelen (tijd, geld en/of mitigerende acties)  te definiëren om vervolgens te managen.

Wat zijn de belangrijkste bronnen van risico’s voor in de bouw?

Er zijn veel verschillende oorzaken waardoor een bouwproject negatieve effecten van risico’s kan oplopen, waarvan de onderstaande enkele voorbeelden zijn:

 • Wijzigingen in de scope

Gedurende een bouwproject worden er vaak wijzigingen doorgevoerd zonder dat hier bewuste keuzes in worden gemaakt. Deze ongeregistreerde wijzigingen zorgen in de regel voor meer werk, waardoor het bouwproject dreigt uit te lopen.

 • Onvoldoende vakkennis of motivatie van medewerkers

Bij bouwprojecten waar medewerkers veel ervaring mee hebben verlopen de processen soepel en gaat er relatief weinig fout. Komen er echter uitdagingen naar voren tijdens het bouwproces, dan ontstaan er al snel meer risico’s op fouten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van geheel nieuwe technieken of materialen die een andere manier van werken vergen.  Bij dergelijke situaties is het belangrijk dat er goed in kaart wordt gebracht welke risico’s er mogelijk ontstaan, zodat ze voorkomen kunnen worden.

 • Invloeden van buitenaf

Bij ieder bouwproject komen invloeden van buitenaf kijken. Denk hierbij aan het aanvragen van vergunningen, wijzigende regelgevingen waaraan voldaan moet worden, maar ook aan verschuivingen in de arbeidsmarkt en weersinvloeden.

 • Slechte samenwerking

Door de complexiteit van bouwprojecten en de vele verschillende partijen die aan een bouwproject samenwerken, liggen problemen al snel op de loer. Daar komt ook nog eens bij kijken dat er een cultuur van samenwerken ontbreekt binnen de bouwbranche.

Integraal ontwerpen en bouwteam zijn manieren om het samenwerkingsproces te bevorderen, maar door projectbeheersing toe te passen kun je goed op dit proces toezien en risico’s op miscommunicaties en problemen voorkomen.

Het risicomanagementproces

 1. De belangrijkste doelstellingen voor het risicomanagementproces in kaart brengen
 2. Risico’s identificeren en koppelen aan kansen en bedreigingen ten opzichte van de doelstellingen
 3. Geïdentificeerde risico’s worden gecategoriseerd op basis van impact om te bepalen welke risico’s actief gemanaged moeten worden
 4. De kritische risico’s worden nader beoordeeld en gekoppeld aan acties om de risico’s volledig uit te sluiten, over te dragen of te mitigeren
 5. De impact van de risico’s worden inzichtelijk gemaakt (kans*geld of kans *tijd) en middels een Monte-Carlo analyse gekwantificeerd zodat er een correcte risicoreservering wordt gemaakt.
 6. Er wordt geëvalueerd of met het managen van de risico’s het beoogde resultaat is behaald en er worden lessen uit getrokken om het proces te optimaliseren

 

2. Change management tijdens bouwprojecten

Tijdens een bouwproject doen er zich tijdens de ontwerp- en zelfs de bouwfase veel wijzigingen voor. Net zoals het maken van fouten, zijn ook aanpassingen een onvermijdbaar onderdeel van het proces. Als deze aanpassingen niet goed gemanaged worden, dan ontstaan er gedurende de loop van een bouwproject veel onvoorziene problemen die tijdgevolgen en geldgevolgen hebben voor een bouwproject.

Wat is change management in de bouwsector?

Change management biedt een gestructureerde aanpak om de wijzigingen binnen bouwprojecten op een goede manier vorm te geven, zodat het project binnen de beoogde tijd en het budget wordt opgeleverd.

Alhoewel de grootte van de wijzigingen, de scope van het project en de complexiteit van de aanpassingen verschillen per bouwproject, komen er in ieder bouwproject wijzigingen voor.

Het in goede banen leiden van deze wijzigingen is een grote uitdaging. Met change management worden de wijzigingen geïnventariseerd, geanalyseerd, goedgekeurd en gedocumenteerd voordat ze worden doorgevoerd.

Het change management proces:

 1. Identificeer de gewenste wijziging en zorg dat de wijziging gecommuniceerd wordt met de juiste personen
 2. Maak een inschatting van de impact op de primaire factoren die beïnvloedt zullen worden: tijd, kosten, scope en risico. Bepaal waar eventueel aanvullend budget vandaan komt (risico reservering, reservering onvoorzien, of aanvullend budget) en hoe de tijdsimpact wordt opgenomen (uitloop van bouwtijd)
 3. Zorg voor formele goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen.
 4. Het communiceren en documenteren van de wijzigingen. Door alles te documenteren, weet iedereen waarom de wijzigingen plaatsvinden, wat er wordt gewijzigd en wat de impact hiervan is. Impact op tijd en geld is duidelijk en kan worden in de rapportages (zie Hx)
 5. Uiteindelijk worden alle goedgekeurde wijzigingen doorgevoerd. Alle partijen en de opdrachtgever zijn voorbereid op alle wijzigingen, de documentatie is voldaan en iedereen weet wie wat gaat doen.

Rapporteren: een cruciaal onderdeel in het bouwproces

Gedurende het bouwproces is het cruciaal om periodiek te rapporteren hoe het bouwproces verloopt.

Rapportages zijn bedoeld als de enige bron van waarheid tijdens het bouwproces. Niet alleen over de vastgestelde doelstellingen van het project, maar ook hoe dit project presteert ten opzichte van deze doelstellingen.

Door de KPI’s (Key Performance Indicators) en trends uit de verzamelde gegevens vanuit alle verschillende disciplines samen te brengen, kunnen we de onderliggende oorzaken en patronen van ondermaatse prestaties boven water brengen.

Rapportages zorgen ervoor dat er op de juiste dingen gefocust wordt, zodat op basis hiervan de juiste beslissingen genomen kunnen worden.

De hoofddoelen van rapporteren:

 • – Een enkele bron van waarheid verschaffen over het gehele bouwproject
 • – De belangrijkste stakeholders op de hoogte houden van de prestaties van het bouwproject
 • – De teams voorzien van accurate en volledige informatie
 • – Diepgaande analyses en prestatiegegevens verschaffen
 • – De status en trends leveren op overeengekomen KPI’s
 • – Consistente gegevens en procedures garanderen

 

Van belang bij het opstellen van rapportages is is dat er een duidelijke rapportagestructuur is in zowel rapportageperiode (maandelijks, per kwartaal) als de einddatum van de rapportdate (laatste vrijdag van de maand)

De rapportages: periodieke evaluatiemomenten

Rapportages kunnen met verschillende niveaus van detail en voor verschillend publiek worden opgesteld. Een voorwaarde hierbij is dat ieder rapport naadloos aansluit bij een rapportage aan een hoger echelon. Een mogelijke indeling hiervoor zou kunnen zijn:

Wekelijkse dashboards voor leidinggevenden

Deze rapportages laten de meest gedetailleerde informatie zien over het project en de voortgang. In de rapportage worden onder andere de volgende punten besproken:

 • – De voortgang van het ontwerpproces of de aannemers op de bouwlocatie
 • – Productiviteit
 • – Mankracht
 • – Tendensen in het ontwerp
 • – Openstaande vragen

 

Het forum dat gebruikt wordt om deze wekelijkse updates te presenteren zijn de uitvoerende projectverantwoordelijke, die wordt geleid door de Subject Matter Experts (SME’s) van elk discipline om het leidinggevende team belangrijke updates te bieden.

Maandelijkse project updates

Maandelijks wordt de informatie uit de wekelijkse dashboards samengevat en aangevuld tot een management rapportage. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • – Contractprestaties
 • – Bouw- en investeringskosten, inclusief wijzigingen
 • – De planning
 • – Risico’s
 • – Kritieke aandachtspunten
 • – Raakvlakken met andere projecten

 

Deze punten geven een overzicht van hoe de controles worden toegepast en waar ondermaatse prestaties of escalatie door het leiderschapsteam vereist is. De maandelijkse rapportages worden gemaakt en gepresenteerd door het projectteam en fungeren ook als een verslag over de prestaties van het project.

Directie/board rapportages

Tenslotte kan op Directie/Board niveau periodiek verslag worden gedaan van het project, waarbij gebruikmakend van de informatie uit de maandelijkse project updates de benodigde voortgang (of gebrek daaraan) wordt gerapporteerd.

De laatste fase van projectbeheersbaarheid: de voorspelling

Een belangrijk onderdeel volgend uit onder andere het risicomanagement en changemanagement, is het opstellen van prognoses. Van belang is dat gedurende het gehele project een duidelijke voorspelling gemaakt kan worden of het bouwproces binnen het budget en de beoogde planning behaald kan worden. Bijsturing kan op basis van de juiste prognoses tijdig worden gedaan waarmee onvoorziene kosten of uitloop van de bouwtijd (risicos) voorkomen kan worden.

De kostenvoorspelling

kostenvoorspelling/ prognoses worden opgenomen in de maandelijkse rapportages. Het voortdurend op de hoogte houden van het leiderschapsteam en andere stakeholders is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat zij de juiste beslissingen kunnen maken op het juiste moment.

De financiële status is gebaseerd op een enkele bron van waarheid (single source of truth), met alle variabelen en kostengegevens, die consequent berekend worden tijdens elke rapportageperiode.

De belangrijkste datapunten die het geïntegreerde team dat gaat over de kostencontrole bewaken, beheren en waarover zij rapporteren zijn:

 • – De basisbegroting/ budget
 • – Goedgekeurde wijzigingen in de begroting
 • – Contractwaarde (bij gunning)
 • – Goedgekeurde wijzigingen
 • – Toekomstige/ nog te plaastsen contracten
 • – Potentiële kostenimpact (prognoses)
 • – Totale geprognotiseerde kosten voor het project (prijs einde werk)
 • – Waarde van het uitgevoerde werk
 • – Verschillen ten opzichte van de vorige maand

 

Het is voor de voorspelling van essentieel belang dat er één enkele bron van waarheid blijft bestaan door de informatie van de verschillende deelnemers in het projectteam te bundelen. Dit is onderdeel van de maandelijkse project updates. De gegevens over de kosten worden verzameld in een kostenrapportage.

Voorspelling van de totale investeringskosten

De voorspelling van de totale investeringskosten zijn gebaseerd op de volgende data:

 • – Geplande investeringskosten op basis van het goedgekeurde budget en planning.
 • – Werkelijk gefactureerde bedragen c.q. waarde van het uitgevoerde werk.
 • – Geprognosticeerde investeringskosten op basis van daadwerkelijk gefactureerde bedragen, en de prognose van de nog uitstaande bedragen op basis van verplichtingen en voorspelde kosten bij einde werk.

 

De actuele status wordt periodiek met de Business Controls en de financiële teams geëvalueerd om eventuele verschillen met financiële / boekhoudsystemen en de gerapporteerde werkelijke uitgaven te vergelijken.

Voor de prognoses wordt de planner ingeschakeld om inzicht te krijgen en de algemene voortang van het bouwproject te veronderstellen. Daarnaast wordt de projectmanager die toezicht houdt op de kosten van het grotere geheel ingeschakeld om de maandelijkse prognose van de aannemer te verkrijgen. Zodra alle partijen hun prognoses hebben verstrekt, worden deze in de totale projectkosten opgenomen en gepresenteerd.

Meer weten over projectbeheersbaarheid? Neem contact op

Als je ervoor wilt zorgen dat jouw volgende bouwproject op tijd en binnen budget verloopt, dan is projectbeheersing in de bouw onmisbaar. IGG is de ideale partner om ervoor te zorgen dat jouw project van begin tot eind soepel verloopt.

Wil je meer weten over projectbeheersbaarheid voor jouw volgende bouwproject? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek wat wij voor jouw bouwproject kunnen betekenen.