IGG Bouweconomie Verdieping - IGG Bouweconomie

Verdieping

Verdieping

In zeven stappen een einde aan dubbele pet gemeente bij grondexploitatie


Waar het gaat om grondexploitatie hebben gemeenten nogal eens een dubbele pet op. Zij zijn namelijk de partij die de kaders stelt voor de ontwikkeling van een stuk grond en tegelijk kunnen ze (delen van) die ontwikkeling zélf op zich nemen. Daar komt bij dat de hoeveelheid afboekingen van gemeentes op grondexploitatie de afgelopen jaren […]

Lees verder
Verdieping

Aanbestedingswet: wisselende interpretaties leiden nog steeds tot fouten


De Aanbestedingswet die in 2013 van kracht is gegaan, heeft het proces van aanbesteden eerlijker, maar tegelijk ook een stuk gecompliceerder gemaakt. In veel gevallen zien we nu nog dat veel aanbestedende diensten de regels niet juist volgen of interpreteren. In de basis dienen correct uitgevoerde aanbestedingen te voldoen aan de volgende drie pijlers: gelijkheid, […]

Lees verder
Verdieping

Het belang van indexcijfers voor de bouw


De bouweconomie is altijd in beweging. Prijzen van grondstoffen, materialen en arbeid fluctueren per kwartaal – soms nauwelijks, soms sterk. Deze economische onzekerheid kan grote gevolgen hebben in de bouwsector; de continue veranderingen in het prijspeil maken het immers moeilijker om de kosten van omvangrijke, complexe projecten te beheersen. Om mogelijke financiële risico’s goed af […]

Lees verder
Verdieping

Milieukosten materiaalgebruik


Sinds 1 januari is het voor aanvragers van een omgevingsvergunning verplicht om een berekening van de milieuprestatie toe te voegen. Deze berekening moet de aanvragers beter bewust maken van de materiaalkeuzes in een ontwerp en de consequenties hiervan op het milieu. Vooralsnog voldoet enkel het inzichtelijk maken van deze milieukosten, en wordt er geen minimum […]

Lees verder
Verdieping

Crisis, ik vind het wel verfrissend


Crisis, ik vind het wel verfrissend Door: Ton de Groot In: KengetallenKompas 2012 Bovenstaande slogan komt uit een commercial waarin een multimiljonair door de crisis zijn hele vermogen heeft verloren, maar er niet over peinst om bij de pakken neer te gaan zitten. In zijn nieuwe situatie merkt hij dat hij anders naar de wereld […]

Lees verder
Verdieping

Aanbesteden: de juiste aannemer, de juiste prijs


Aanbesteden: de juiste aannemer, de juiste prijs door: Arno Vonk en Jeroen de Wilde in KengetallenKompas 2011 De aanbesteding van een project is in veel gevallen de laatste stap in de voorbereidingsfase waarin de definitieve prijs wordt bepaald. In de eerdere fasen worden (budget)ramingen gemaakt waarmee de kostenadviseur een verwachting van de uiteindelijke kosten geeft. […]

Lees verder
Verdieping

De meerkosten van energiebesparing


De meerkosten van energiebesparing Door: Ton de Groot In: KengetallenKompas 2010 Duurzaam bouwen staat momenteel hoog op de agenda bij ontwikkelaars en gebruikers. Bewoners van nieuwe woningen kijken steeds meer naar de energiespecificaties en ook voor bedrijven is het steeds belangrijker om een energiezuinig gebouw te betrekken. De extra kosten voor energiezuinige gebouwen zijn vaak […]

Lees verder
Verdieping

Stapelen van functies


Stapelen van Functies Door: Ton de Groot In: KengetallenKompas 2009 Stapelen van functies, voordeliger of duurder? Veel opdrachtgevende partijen gaan er gemakshalve van uit dat het voordeliger is om verschillende functies in één gebouw te combineren dan aparte gebouwen te maken voor de verschillende functies. Immers: door verschillende functies op elkaar te stapelen verdeel je […]

Lees verder
Verdieping

Marktprijs of concurrerende prijs


Marktprijs of concurrerende prijs Omgaan met extreme marktfluctuaties. Door: Arno Vonk, Jeroen de Wilde In: KengetallenKompas 2009 Afgelopen jaar hebben pieken en dalen elkaar in korte tijd opgevolgd. Begin 2008 stegen de grondstofprijzen tot recordhoogte waardoor (beursgenoteerde) aannemers met winstwaarschuwingen kwamen omdat zij projecten hadden aangenomen tegen prijzen waarvoor zij niet konden inkopen. In de […]

Lees verder

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op