DATUM: 17-04-2016 |

CATEGORIE: 

Aanbestedingswet 2016


DATUM: 17-04-2016

CATEGORIE:

Aanbestedingswet 2016

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

De huidige Aanbestedingswet die sinds 2013 in werking is getreden zal dit jaar verder worden gemoderniseerd. De nieuwe richtlijnen zullen moeten leiden tot een verdere beperking van de administratieve lasten en het verder vergroten van de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten. Voorts geven de nieuwe richtlijnen mogelijkheden om meer ondersteuning geven aan andere beleidsdoelen, zoals het streven naar duurzaamheid en innovatie.

Voor bouwprojecten die aan de aanbestedingswet dienen te voldoen zijn de volgende belangrijke wijzigingen:

1. Verlaging administratieve lasten

De administratieve lasten zullen worden verlaagd door:

2. Bevorderen van concurrentie

Met de nieuwe aanbestedingswet wordt de concurrentie bevorderd door:

3. Meer flexibiliteit bij aanbestedingsprocedures

Wanneer een aanbestedingsprocedure niet eindigt of zal eindigen met het gewenste resultaat, dan heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de mededingingsprocedure met onderhandeling of een concurrentiegerichte dialoog toe te passen.
Het wordt gemakkelijker om middels een dynamisch aankoopsysteem producten in te kopen, dit hoeft niet meer separaat aangekondigd te worden.

4. Stimuleren van innovatie en duurzaamheid

Met het introduceren van een nieuwe aanbestedingsprocedure “Innovatiepartnerschap” kan meer worden gestuurd op strategische beleidsdoelstellingen zoals innovatie, duurzaamheid en sociale criteria. In een aanbesteding kan het innovatiepartnerschap worden bevorderd door:

8. Integriteit bij aanbesteden

In een aanbesteding komt de mogelijkheid om een uitsluitingsgrond op te stellen op basis van tekortkomingen uit het verleden, mits deze niet leidt tot disproportionele gevolgen.

9. Publiek-private samenwerking

Er worden strikte voorwaarden gesteld aan de gunning van een opdracht bij een publiek-private samenwerking.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op