DATUM: 28-01-2014 |

CATEGORIE: 

Het belang van indexcijfers voor de bouw


DATUM: 28-01-2014

CATEGORIE:

Het belang van indexcijfers voor de bouw

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Bouwkosten indexcijfers

De bouweconomie is altijd in beweging. Prijzen van grondstoffen, materialen en arbeid fluctueren per kwartaal – soms nauwelijks, soms sterk. Deze economische onzekerheid kan grote gevolgen hebben in de bouwsector; de continue veranderingen in het prijspeil maken het immers moeilijker om de kosten van omvangrijke, complexe projecten te beheersen.

Om mogelijke financiële risico’s goed af te dichten is een vooruitziende blik nodig. Hiervoor vertrouwt de bouw vaak op indexcijfers. Is de data actueel en wordt deze correct geïnterpreteerd, dan kan hiermee een werkbare prognose voor de toekomst worden opgesteld. Maar hoe gaat dit in zijn werk? Welke typen indexcijfers worden in de bouw gebruikt en waarvoor dienen deze?

Hoe kunnen indexcijfers de bouw ondersteunen?

Actuele indexcijfers uit de bouw bieden planners, projectmanagers en opdrachtgevers inzicht in de manier waarop de kosten en opbrengsten van specifieke bouwtypen zich ontwikkelen. Hiervoor worden over het algemeen twee typen indices gebruikt: de aanbestedingsindex en de bouwkostenindex. Beide soorten indexcijfers zijn voor de bouw relevant – ze laten elk een andere kant van het bouwproces zien en zorgen samen voor een volledig beeld van de bouweconomische ontwikkelingen in Nederland.

De bouwkostenindex brengt indexcijfers aan de inkoopkant van de bouwmarkt samen en probeert daarmee een volledig beeld te geven van de ontwikkeling van arbeidskosten, materiaalkosten en andere inkoopgerelateerde kostenposten. De aanbestedingsindex laat op zijn beurt zien welke prijs aannemers berekenen voor de realisatie van projectonderdelen. Opdrachtgevers kunnen aan de hand van deze indexcijfers uit de bouw beter bepalen welke prijzen gangbaar zijn.

Scherper beeld, scherpere controle

Bouwprojecten worden steeds complexer, terwijl de moderne economie steeds minder ruimte overlaat voor kostenoverschrijdingen. Door recente indexcijfers uit de bouw te gebruiken kunt u eenvoudig een scherp beeld creëren van de bouweconomische situatie rondom een project. Het gevolg is meer inzicht en overzicht, waardoor u uiteindelijk meer controle heeft over de resultaten.

Bent u op zoek naar de meest actuele indexcijfers uit de bouw, of heeft u specifieke vragen of kostenindices en kengetallen? Kijk dan op www.bouwkostenindex.nl, vraag het Handboek voor de Gebouwde Omgeving aan of neem contact op met de adviseurs van IGG.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op