DATUM: 17-10-2022 |

CATEGORIE: 

Wat is generatief ontwerpen?


DATUM: 17-10-2022

CATEGORIE:

Wat is generatief ontwerpen?

AUTEUR

Djordy van Laar

AUTEUR

Djordy van Laar

Generatief ontwerpen is een nieuwe technologie die de bouw kan transformeren. Het is een geheel nieuwe manier om te conceptualiseren, te ontwerpen en te bouwen. Bij generatief ontwerpen wordt er gebruikgemaakt van krachtige computers om heel efficiënt ontwerpen te maken die rekening houden met alle vereisten. In de bouwindustrie kan generatief ontwerpen worden gebruikt om efficiëntere en duurzamere gebouwen te creëren.

Met generatief design wordt technologie een echte partner van de architect. Het zorgt ervoor dat complexe ontwerpuitdagingen sneller kunnen worden opgelost. Daarnaast zorgt generatief design voor nieuwe designvoorstellen die het menselijk brein overstijgen.

Wat is de definitie van generatief ontwerpen?

Generatief ontwerpen is een proces waarbij krachtige computers in combinatie met kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) worden gebruikt om nieuwe en innovatieve ontwerpen te maken.

Dit proces kan gebruikt worden om ontwerpen te maken die met traditionele methoden niet mogelijk zijn. In de bouwindustrie kan generatief ontwerpen worden gebruikt om het maken van efficiëntere en duurzamere gebouwen eenvoudiger te maken.

Hoe werkt generatief ontwerpen in de praktijk?

Bij generatief ontwerpen laat je de computer het harde werk doen op ontwerp gebied, door de computer met alle parameters te voeden waaraan het ontwerp moet voldoen.

U geeft bijvoorbeeld aan welke materialen er moeten worden gebruikt, welk uitzicht u wilt voor de vergaderruimtes, hoeveel licht er in de ruimtes moet zijn tijdens de verschillende jaargetijden en wat de maximale temperatuur mag zijn. Kortom: alles waar het gebouw concreet aan moet voldoen.

Op basis van deze parameters maakt de computer met kunstmatige intelligentie meerdere ontwerpmogelijkheden, in een fractie van de tijd die het normaal kost om één ontwerp te maken.

Het generatieve ontwerpproces

Generatief ontwerpen maakt het ontwerpproces een stuk overzichtelijker door de vaste stappen waaruit het generatieve proces bestaat. Het proces bestaat uit de volgende stappen: data-input, genereren, analyseren, rangschikken, evolueren, ontdekken, integreren.

Het generatieve ontwerpproces

Data-input

De eerste stap is het voeden van het systeem, door alle parameters waaraan het ontwerp minimaal moet voldoen in te voeren.

Genereren

Dit is het stadium waarin de verschillende ontwerpen door het systeem worden gegenereerd door middel van slimme algoritmes, aan de hand van parameters die door de architect zijn gespecificeerd.

Analyseren

In deze fase worden de verschillende ontwerpen onder de loep genomen en er wordt bekeken hoe goed deze voldoen aan de doelen die door de architect gedefinieerd zijn.

Rangschikken

Op basis van de resultaten uit de analyse fase worden de designopties op gerangschikt.

Evolueren

Na het rangschikken van de verschillende ontwerpmogelijkheden wordt er bekeken in welke richting het ontwerp verder ontwikkeld moet worden.

Ontdekken

De gegenereerde designs worden vergeleken of verkend door de architect, door zowel de vorm als de evaluatie van de resultaten te inspecteren.

Integreren

Nadat er een uiteindelijk ontwerp is gekozen, gebruikt of integreert de architect het ontwerp in het project.

De voordelen van generatief ontwerpen

Generatief ontwerpen is een zeer nieuwe, maar ook een van de meest veelbelovende technologieën voor de bouw. Maar wat zijn precies de voordelen die het met zicht meebrengt?

Eindeloze ontwerpopties ontdekken

Met generatief ontwerpen kunt u op basis van de parameters een oneindigheid aan ontwerpmogelijkheden ontdekken. De mogelijkheden staan niet in verhouding tot wat een designer of een team van designers zou kunnen produceren.

Hierdoor krijgt u een zeer breed aantal ontwerpopties op basis van uw parameters. Vervolgens kan de architect door de verschillende mogelijkheden lopen en deze rangschikken, zodat alleen de beste opties verder onderzocht worden op basis van potentie.

Eenvoudig aanpassingen doorvoeren

Wanneer u gebruikmaakt van designsoftware om generatieve ontwerpen mee te maken is het zeer eenvoudig om wijzigingen en aanpassingen door te voeren. De wijzigingen worden automatisch doorgevoerd en snel aangepast in een geüpdatet ontwerp.

Betere eindproducten opleveren

Met generatief design kunnen architecten hun werk beter uitvoeren en dat zorgt weer voor betere eindproducten.

Door middel van deze innovatieve technologie in het ontwerp worden makkelijker geïdentificeerd, opgelost en verbeterd. De software is er namelijk op gericht om designoplossingen te maken die in de praktijk toepasbaar zijn.

Generatieve ontwerpsoftware leert bovendien van zichzelf en optimaliseert zijn designs met iedere iteratie, waardoor u steeds betere ontwerpen te zien krijgt.

Sneller ontwerpen

Een architect werkt vaak onder hoge druk. Een opdrachtgever wil snel een ontwerp zien, terwijl het enorm veel werk kost om een mooi en goed ontwerp te maken.

Met generatieve ontwerpsoftware is het voor architecten mogelijk om sneller dan ooit een ontwerp op te leveren. Door het ontwerpproces te versoepelen kan vervolgens ook het bouwproces aanzienlijk worden versneld.

Hogere efficiëntie en lagere kosten

Hierboven gaven we al aan dat generatief ontwerpen het mogelijk maakt om sneller te ontwerpen. Maar ze kunnen de kosten die geassocieerd zijn met traditioneel ontwerpen tegelijkertijd ook significant reduceren.

Een van de manieren waarop generatief ontwerpen waarde levert is door het aantal ontwerpuren dat benodigd is om een grote hoeveelheid ontwerpen te creëren significant te reduceren. Dit betekent dat een deel van het budget dat een architect normaal benodigd is voor arbeid gebruikt kan worden voor andere belangrijke doeleinden.

Een bron van creatieve inspiratie

Architecten iedere keer nieuwe inspiratie opdoen, in de hectiek en tijdsdruk is onderzoeken en verschillende modellen uitwerken niet vaak mogelijk.

Generatieve ontwerp software is een geweldige tool voor architecten die geautomatiseerd zichzelf willen challengen op creativiteit. De brede hoeveelheid aan ontwerpmogelijkheden die generatieve ontwerp software oplepelt kan architecten de inspiratie bieden die zij op dat moment nodig hebben, waardoor ze deadlines kunnen halen die voorheen onmogelijk waren.

Leider zijn in de toekomst van ontwerpen

Generatief ontwerpen is zonder meer de toekomst van de bouwindustrie. De technologie blijft zich in rap tempo ontwikkelen en zal er over 10 jaar misschien zeer anders uitzien, maar één ding is zeker: het blijft. In de toekomst zullen we de kracht van Artificial Intelligence blijven benutten om ontwerpen te maken die naadloos aansluiten om onze behoeftes.

Door generatief ontwerpen nu al te omarmen kunt u in een vroeg stadium bekend worden met deze technologie. Wacht niet het moment af dat iedereen ze gebruikt en u het gevoel hebt dat u achter de ontwikkelingen aan loopt.

Nieuwe kansen voor architecten die aan kleinschalige projecten werken

De bouwindustrie is in het voordeel van grote projecten als het gaat om het maken van winstgevende ontwerpen. Daar komt met generatief ontwerpen verandering in. Want met deze software krijgen ook ontwerpers van kleinschalige projecten de mogelijkheid om ontwerpen te maken die voorheen onbereikbaar waren.

Generatief ontwerpen is de volgende stap voor de bouwindustrie

De komende jaren zal generatief ontwerpen zijn toegevoegde waarde in de bouwindustrie definitief bewijzen.

Momenteel zijn ongeveer de helft (46%) van alle architectenbureaus zich bewust van generatieve ontwerp software. Slechts iets meer dan een derde van hen (37%) maakt momenteel ook daadwerkelijk gebruik van deze mogelijkheden.

Generatief ontwerpen geeft ons de mogelijkheid om steden te maken waarin we graag willen wonen en leven, terwijl we tegelijkertijd aan onze ambitieuze doelen voor circulair bouwen kunnen voldoen.

Het is een technologie die voordelen biedt voor de opdrachtgever, het milieu en onze directe leefomgeving.

De architect van de toekomst wordt niet vervangen, maar versterkt

Generatieve ontwerp software kan op basis van de geleverde input ontzettend innovatieve ontwerpen maken die aan alle gestelde vereisten voldoen.

Maar alleen de mens zelf is in staat om te beslissen welke problemen er opgelost moeten worden en welke factoren het meest belangrijk zijn om dit probleem op te lossen.

Computers en kunstmatige intelligentie kunnen het proces naar de oplossing toe flink versoepelen, maar uiteindelijk is de mens doorslaggevend. Generatief ontwerpen kan onze architecten helpen om aan een mooiere wereld te bouwen, in harmonie met het milieu.

Generatief ontwerpen is ook kostenefficiënt

Niet alleen qua snelheid biedt generatief ontwerpen mogelijkheden, ook kan het kostenefficiënt zijn. IGG koppelt kostendata een generatieve modellen en zorgt er hiermee voor dat naast esthetische afwegingen ook kostenafwegingen kunnen worden meegenomen.

Meer weten over generatief ontwerpen? Neem contact op met IGG

Bent u benieuwd hoe generatief ontwerpen een rol kan spelen in uw volgende bouwproject? Neem dan contact op met IGG. We vertellen u graag meer over de mogelijkheden en de voordelen.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op