DATUM: 17-10-2022 |

CATEGORIE: 

Wat is ketensamenwerking?


DATUM: 17-10-2022

CATEGORIE:

Wat is ketensamenwerking?

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

De bouw staat voor een grote uitdaging: er moet sneller, beter, efficiënter én duurzamer gebouwd worden om te kunnen voldoen aan de vraag naar betaalbare en duurzame woningen.

Hoe is dit mogelijk in een markt waarin de (BENG) eisen steeds strenger worden en de materiaalprijzen, de loonkosten en de faalkosten steeds verder oplopen?

Ketensamenwerking is de oplossing. Door alle betrokken partijen bij elkaar te laten komen en transparante communicatie centraal te stellen binnen bouwprojecten, worden er aanzienlijk minder fouten gemaakt, sluiten alle werkzaamheden goed op elkaar aan en kan er efficiënter en duurzamer ontworpen en gebouwd worden.

Binnen de keten kan een project integraal worden ontworpen, waardoor er tijdens de ontwerpfase rekening wordt gehouden met ieder aspect van het gebouw. Zo staan de functionaliteiten, duurzaamheid, onderhoud, kwaliteit en technische vereisten centraal.

Door integraal te ontwerpen binnen de keten ontstaat een betere samenwerking. Door een betere samenwerking waar rekening met elkaar wordt gehouden wordt de kwaliteit verhoogd en gaan de faalkosten naar beneden.

De bouw is een traditionele sector die moet vernieuwen

Om gebouwen die voorzien in de behoeftes op de langere termijn efficiënt en effectief te realiseren, is het belangrijk dat er een andere aanpak wordt gehanteerd dan de huidige traditionele processen in de bouw.

De bouwsector is traditioneel vooral gericht op het behalen van efficiëntie en kostenbesparingen op de korte termijn. Deze focus moet verlegd worden naar de lange termijn om beter aan de eisen van onze moderne wereld te voldoen.

Om de doelstellingen van de bouw te behalen, is het belangrijk dat er op een systematische manier duurzamer en efficiënter wordt gebouwd. Duurzaamheid volstaat niet langer als een ‘laag’ die we achteraf toevoegen aan gebouwen om ze te laten voldoen aan de meest recente eisen op het gebied van duurzaamheid. Om naar een circulaire economie te bewegen moet de bouw als sector het voortouw nemen en een integrale aanpak omarmen.

Waarom ketensamenwerking de oplossing is voor veel problemen in de bouw

Ketensamenwerking is het antwoord op de problemen die de bouwsector momenteel teisteren. De processen lopen lineair en iedere opdrachtgever kijkt hoe zijn deel van de opdracht voltooid kan worden voor de laagste prijs.

Daardoor ontstaan problemen, zoals:

 

Om gebouwen en woningen duurzamer, efficiënter en beter te realiseren en onderhouden, moet de bouw transparant communiceren. Dat betekent vanaf de aanvang van een project samenkomen om informatie te delen en de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen.

 

Traditioneel- en integraal proces ketensamenwerking

Installatiekosten als gelijkwaardig onderdeel in de ketensamenwerking

Ketensamenwerking maakt het ook mogelijk om tijdens het ontwerp duurzame keuzes te maken. Hierdoor bespaart u niet alleen in het bouwproces, maar behaalt u ook voordeel tijdens de exploitatiefase.

Hierdoor verloopt het bouwproces vloeiender, bespaart u geld tijdens de exploitatiefase en zorgt u ervoor dat de installaties een tweede leven kunnen krijgen.

De opstap naar volledig circulair bouwen in 2050

Als we onze grondstoffen blijven inzetten zoals we dat nu doen, dan hebben we tegen 2050 zo’n drie planeten zoals onze aarde nodig. Daarom zet de Europese Unie stevig in op het bewerkstelligen van een circulaire economie.

Momenteel bestaat meer dan 35% van af het afval in de EU uit bouwmaterialen. Daarom is er met name in de bouw nog een grote stap te behalen. De BENG-eisen zijn daarom onderdeel van de uiteindelijke stap om per 2050 een volledig circulaire economie te bewerkstelligen.

Meer weten over circulair bouwen en de uitdagingen? Lees hier ons volledige artikel over dit onderwerp.

Wat zijn de voordelen van ketensamenwerking?

De voordelen van ketensamenwerking zijn groots. Het vertaalt zich onder andere in:

Een ketensamenwerking betekent meer werk, onderzoek en overleg vooraf, zodat je daar tijdens de bouwfase en de gehele levenscyclus van een bouwproject de vruchten van plukt. Dat vertaalt zich in gebouwen die ontworpen zijn om in alle fasen rekening houdt met de functies en vereisten van een gebouw, voor een zo hoog mogelijke prijs-kwaliteit verhouding.

Door het ontwerp van een gebouw of woningbouw vanuit alle aspecten te benaderen, is er een eenduidige visie bij alle betrokkenen. Dit zorgt ervoor dat het bouwproces veel gestroomlijnder verloopt, wat de snelheid van het bouwproject ten goede komt.

Omdat iedereen in de keten op de hoogte is van de functionele vereisten van het ontwerp, wordt er rekening gehouden met alle aspecten. Hierdoor ontstaan er veel minder fouten die onderdeel zijn van het traditionele bouwproces, maar eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden met een integraal ontwerp.

Door binnen een ketensamenwerking integraal te ontwerpen worden alle belangrijke partijen betrokken om ervoor te zorgen dat er een betere samenwerking plaatsvindt. De werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd.

Generatief design: de datagedreven aanpak

Omdat het zowel qua tijd als kosten onrealistisch is om mensen vanuit iedere bouwdiscipline integraal te betrekken bij een project, adviseert IGG de datagedreven aanpak, door middel van generatief design (generative design).

Generatief ontwerp is een ontwerpproces waarbij door middel van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) verschillende ontwerpopties gemaakt worden op basis van alle doelstellingen en vereisten voor een gebouw.

Door de computer te ‘voeden’ met deze informatie, wordt elk onderdeel integraal meegenomen in de ontwerpen. Dit zorgt ervoor dat er op een efficiënte datagedreven manier ontworpen kan worden, zonder veel tijd en geld te spenderen aan adviseurs in de beginfase van het bouwproject.

Generatief ontwerp biedt de mogelijkheid om nieuwe interessante ontwerpen te bedenken die de beperkingen van de menselijke capaciteit ontstijgen, waardoor er nieuwe innovaties ontstaan en het ontwerpproces aanzienlijk sneller verloopt.

Een ketensamenwerking realiseren voor uw volgende bouwproject?

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden en de voordelen van ketensamenwerking voor uw volgende bouwproject zijn? Neem dan contact op met IGG. Wij ondersteunen u graag met een goed en eerlijk (kostenefficiënt) advies.

Door onze strategische partnerships op installatie, duurzaamheid, data en parametrisch programmeren zijn wij in staat om in bedrijven te ondersteunen gedurende de gehele levenscyclus om te zorgen voor een goed, eerlijk en kostenefficiënt verloop van ieder bouwproject.

Neem vandaag nog contact met ons op

Neem vandaag nog contact op. Wij informeren u over de mogelijkheden en helpen u graag bij het doorberekenen van de kosten en baten van deze manier voor ontwerpen voor de bouwsector.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op