DATUM: 04-11-2022 |

CATEGORIE: 

De drie pijlers van interactief kostenmanagement


DATUM: 04-11-2022

CATEGORIE:

De drie pijlers van interactief kostenmanagement

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Glass buildings

Al sinds 1988 specialiseert IGG Bouweconomie zich als onafhankelijk adviesbureau in bouwadvies, cost engineering en kostenbeheersing. Sinds die tijd is kostenmanagement in de bouw flink veranderd.

IGG heeft altijd vooraan gestaan en de innovaties op het gebied van kostenmanagement in de bouw gestimuleerd en geïnitieerd. De nieuwste innovatie uit de koker van IGG is interactief kostenmanagement, de volgende stap voor meer inzicht in de kosten voor bouwprojecten.

We vertellen u graag meer over de visie van IGG op het gebied van interactief kostenmanagement.

 

Van reactief en proactief naar interactief kostenmanagement

De bouwsector heeft bouwprojecten gedurende een lange periode reactief beheerd. Bouwspecialisten kregen een set met tekeningen doorgestuurd en daar konden de bouwspecialisten vervolgens advies op geven.

Later zijn veel adviesbureaus overgestapt op proactief kostenmanagement. Dit houdt in dat adviseurs betrokken zijn bij het ontwerpteam en hen sturen om het kostentechnisch binnen budget te houden.

Met de volgende stap bewegen we naar interactief kostenmanagement: live meekijken en adviezen koppelen aan alle modellen en ontwerpen om real-time inzicht te krijgen in wat wijzigingen in het ontwerp gaan doen. Dit beslaat meer dan alleen de bouwkosten, maar ook exploitatiekosten, levenscycluskosten, duurzaamheidswensen, risico’s en GPR-scores.

Zo bent u minder tijd kwijt aan kosten berekenen en kunt u meer tijd steken in het optimaliseren en adviseren over het ontwerp.

 

De drie pijlers van interactief kostenmanagement

Data

Data is een van de belangrijkste pijlers van interactief kostenmanagement. Op het gebied van data is IGG een innovator in de markt. Met bouwkosten.nl in zijn portfolio is IGG namelijk dataleverancier van Nederland, waardoor wij de kosten voor het maken van begroting, calculaties en taxaties als geen ander kunnen berekenen.

Advies

Bij interactief kostenmanagement zijn goede adviseurs nog steeds essentieel. Data kan goed personeel niet vervangen, maar het geeft specialisten wel het volledige beeld waarmee zij de juiste sturing kunnen geven aan een project.

Modellen

Het maken van goed opgezette 3D-modellen, ontwerpmodellen en rekenmodellen is de toekomst van interactief kostenmanagement. Deze geven de mogelijkheid om bouwprojecten sneller te ontwerpen, te visualiseren en de impact van ontwerpwijzigingen in kaart te brengen.

Real-time inzicht

Deze drie dingen moeten met elkaar gekoppeld worden, zodat u uiteindelijk real-time inzicht krijgt in alles wat te maken heeft met de kosten en het ontwerp.

 

Op ieder moment actueel inzicht in de status van jouw bouwproject

Om interactief kostenmanagement succesvol te implementeren gaat IGG één centrale database met kosteninformatie laten opbouwen waar alles in zit, zodat deze geschikt is voor het verwerken in adviezen, voorspellingen en conjunctuur.

Wij bouwen en koppelen de database aan de modellen zodat er op twee manieren gebruikgemaakt kan worden van de data:

  1. Advies uitbrengen

Wanneer IGG een bouwproject mag ondersteunen, wordt er een advies uitgebracht en geanalyseerd hoe de markt in elkaar zit. Hoe zit de conjunctuur in elkaar en wat zijn de verschillen? Deze informatie wijkt altijd iets af van het daadwerkelijke getal dat met de aannemer wordt afgesproken. Vanuit dit advies kunnen wij het verschil terugkoppelen en onze database op die manier verbeteren.

  1. Proactieve ontwikkeling van de data

IGG wacht niet op een bouwproject om zijn data te verbeteren, maar doet dat proactief. We volgen continu de wet- en regelgeving op het gebied van de bouw en andere informatie die relevant is om onze bouwprojecten zo efficiënt mogelijk te kunnen begeleiden, zoals de prijzen van alle bouwmaterialen.

De informatie die we aan beide kanten opdoen, zorgt voor een continue verbetering van de database:

 

Continue updates overzicht

 

Niet alleen de realisatiekosten, maar de gehele levenscyclus inzichtelijk

Momenteel is IGG vooral tijdens de ontwerpfase betrokken bij het bouwproject. We berekenen meestal de kosten door van de volgende fase, de realisatiekosten. Uiteindelijk is het onze visie om de kosten voor een gebouw over de gehele levenscyclus inzichtelijk te maken.

interactieve kostenmanager

Daarom zijn werken we aan een centraal dashboard, waarbij alle consequenties direct zichtbaar zijn. In dit dashboard ziet u alle trends, ontwikkelingen, opmerkingen en voorspellingen.

Bovendien kunt u in het dashboard eenvoudig doorklikken op onder andere het bouwkosten-niveau, investeringskosten-niveau en exploitatiekosten-niveau. Op deze manier volgt u alle ontwikkelingen op de voet. Of het nu een ontwerpwijziging is of een externe factor, alle informatie is direct inzichtelijk.

Het is dan ook van groot belang dat niet alleen de interne factoren inzichtelijk zijn, zoals een ontwerpwijziging, maar ook de externe factoren, zoals de kosten van grondstoffen. Als een gebouw plotseling 10% duurder wordt, is het ook direct inzichtelijk waarom dit zo is, bijvoorbeeld doordat de staalkosten zijn gestegen.

Interactief kostenmanagement geeft dus het ultieme overzicht, waarmee real-time optimale sturing kan worden geboden aan bouwprojecten.

 

De interactie kostenmanager inrichten

Het uiteindelijke doel van IGG is om naar een interactieve kostenmanager toe te werken en real-time inzicht in de kosten van een bouwproject te bieden. Zodra er iets wijzigt in het model op de computer, dient ook de begroting direct aangepast te worden, zodat er direct advies geboden kan worden over de nieuwe situatie.

interactieve kostenmanager

Doordat wij real-time inzicht kunnen bieden over iedere designwijziging of aanpassing binnen het bouwproject, is het ook mogelijk om tijdens vergadering over de ontwerpen direct de consequenties van alternatieve designkeuzes inzichtelijk te maken. Zo wordt het budget van de opdrachtgever ook optimaal besteed.

 

Partnership met BIMcap

Om onze klanten te voorzien van de beste ontwerp- en 3D-modellen, heeft IGG een partnership met BIMcap. Uiteindelijk is het doel om aan de BIM-modellen ook kosten en advies te koppelen. Daardoor krijgen we met onze 3D-modellen altijd goed inzicht in de schaal van een project.

 

Waarom kiezen voor IGG?

Als het gaat om kostenmanagement, dan is IGG de partij om mee samen te werken voor jouw bouwklus. Op jaarbasis verzorgen wij tussen de 250 en 300 projecten per jaar, met een speciaal team dat de markt op de voet volgt.

IGG haalt niet alleen informatie op, maar analyseert ook wat de markt gaat doen. Bovendien publiceren we over de kosten en hebben we door onze enorme database veel actuele informatie op verschillende niveaus. Het koppelen van de data is onze volgende stap, waardoor we kostenmanagement in de bouw uiteindelijk interactief en real-time zullen maken.

 

Ontdek wat IGG voor jouw bouwproject kan betekenen

Bent u benieuwd wat IGG voor jouw bouwproject kan betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op