DATUM: 09-10-2023 |

CATEGORIE: 

IGG Bouweconomie: ‘Data is het fundament voor vooruitgang’


DATUM: 09-10-2023

CATEGORIE:

IGG Bouweconomie: ‘Data is het fundament voor vooruitgang’

AUTEUR

Abdullah Altintas

AUTEUR

Abdullah Altintas

IGG Bouweconomie, opgericht in 1988, heeft zich gevestigd als een toonaangevend onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in bouwadvies, cost engineering en kostenbeheersing. Naast reguliere woning- en utiliteitsbouwprojecten heeft IGG een divers portfolio van opvallende projecten. Maar IGG is niet alleen een adviesbureau.

Door bij te dragen aan projecten zoals Amsterdam Centraal Station, Paleis Het Loo en Schiphol, tot aan het Feyenoord Stadion en verschillende datacentra en labgebouwen, heeft IGG Bouweconomie bewezen dat ervaring waardevol is bij de meest uitdagende projecten. Wat IGG onderscheidt van andere adviesbureaus in de bouwindustrie, is dat het niet alleen fungeert als adviesbureau, maar ook bekendstaat als toonaangevende dataleverancier in de bouwsector. Met de grootste database aan marktinformatie in Nederland kunnen klanten altijd rekenen op up-to-date en onafhankelijk bouwadvies.

IGG gelooft dat het slim gebruiken van data de bouwindustrie in een stroomversnelling zal brengen

Kostenramingen optimaliseren

IGG maakt gebruik van geavanceerde data-analyses en technologie om projectplanning en kostenramingen te optimaliseren, waardoor het gehele ontwerp- en realisatieproces efficiënter en effectiever wordt. Momenteel kan IGG door middel van data al eenvoudig benchmarken. Zo kan het bureau in kaart brengen wat een vergelijkbaar project kost en op welke onderdelen het project afwijkt. Daarnaast wordt precies duidelijk wat gangbare wanddiktes zijn, hoeveel funderingspalen er gebruikelijk worden ingezet en wat de wapeningshoeveelheden zijn. Dit zorgt er nu dus al voor dat er slimmer en efficiënter gewerkt kan worden.

Bouwindustrie in stroomversnelling

IGG gelooft er sterk in dat het slim gebruiken van data de bouwindustrie in een stroomversnelling zal brengen. Daarom zet het bureau zich hard in om onafhankelijke data te verzamelen en op een praktische manier in te zetten in de bouw. Het uiteindelijke doel van IGG is om bouwkostenadvies- en management volledig interactief te maken. Zo kan de impact van iedere ontwerpkeuze op elke fase van de levenscyclus inzichtelijk gemaakt worden.

Bouwkosten.nl is IGG de grootste dataleverancier voor begrotingen, calculaties en taxaties

Interactief kostenmanagement

Waar de bouwsector traditioneel gezien de kosten op een reactieve en later een proactieve manier kosten beheerde, introduceert IGG Interactief Kostenmanagement: de volgende stap voor meer inzicht in de financiën voor projecten. Bij Interactief Kostenmanagement worden alle databronnen, adviezen, modellen en ontwerpen gekoppeld, om real-time inzichten te krijgen in de gevolgen van een ontwerpwijziging. Op deze manier kunnen niet alleen de bouwkosten, maar ook de exploitatiekosten, levenscycluskosten, duurzaamheidswensen, risico’s en bijvoorbeeld GPR-scores worden meegewogen in iedere beslissing. Interactief kostenmanagement bij IGG Bouweconomie rust op drie pijlers: data, advies en modellen.

Data

IGG Bouweconomie is een innovator op het gebied van data. Met het platform Bouwkosten.nl is het de grootste dataleverancier voor het maken van begrotingen, calculaties en taxaties. Bovendien werkt IGG aan een centrale database die alle relevante gegevens bevat voor het verwerken in adviezen, voorspellingen en conjunctuur. Deze database wordt uiteindelijk gekoppeld aan de modellen om real-time inzicht te gaan bieden.

Bij interactief kostenmanagement zijn goede adviseurs nog steeds onmisbaar. Data geeft specialisten het volledige beeld, maar de adviseur gebruikt deze informatie om uiteindelijk zelf de juiste sturing te bieden aan projecten. Het maken van goed doordachte 3D-modellen, ontwerp- en rekenmodellen is de toekomst van interactief kostenmanagement. Door de drie pijlers met elkaar te koppelen, ontstaat er real-time inzicht in alles wat te maken heeft met de kosten en de haalbaarheid van het ontwerp.

Ruimte voor nieuw talent

Ook in de toekomst blijven goede adviseurs onmisbaar. Daarom zoekt IGG continu naar nieuw talent om de transitie naar interactief kostenmanagement mogelijk te maken. Voor gepassioneerde specialisten met veel kennis op het gebied van bouwkostenadvies is bij IGG altijd plek. Bij IGG staan op ieder moment meerdere interessante vacatures open, variërend van projectleiders tot (aankomend) adviseurs op het gebied van bouw- en installatiekosten. IGG wil samen met nieuwe talenten de bouw efficiënter, duurzamer en beter maken. Op jaarbasis verzorgt IGG tussen de 250 en 350 projecten per jaar, met een speciaal team dat de markt op de voet volgt.

Bekijk ons artikel ook in de Cobouw

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op