Bij een bouwproject komt veel kijken


Een ontwerp maken, regel- en wetgeving, de betrokkenheid van verschillende partijen. Allemaal belangrijke factoren voor de totstandkoming van bijvoorbeeld civiele werken. Maar een factor is haast van doorslaggevende betekenis: geld. Voorop staat dat het project financieel haalbaar moet zijn. Wie het budget overschrijdt, wordt geconfronteerd met het feit dat het slagen van een project op losse schroeven komt te staan. Daarom is het verstandig om op tijd notie te hebben van de kosten. Een hulpmiddel is een kostenraming door IGG. Die is minder nauwkeurig dan een [begroting], maar geeft al wel een goede indicatie van wat de uitgaven zullen zijn bij een project.

Een gedetailleerde en realistische kostenraming

Van belang bij een kostenraming is dat er een zo realistisch mogelijk beeld komt te ontstaan van alle kosten. De bouweconomen van IGG kijken verder dan de kengetallen, tekeningen en beschikbare beschrijvingen en gaan dieper in op de financiële vraagstukken, zodat er een gedetailleerd beeld ontstaan van de kosten en de mogelijkheden.

Bij een kostenraming gaat het dus om alle kosten van een project. Hieronder verstaan we bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringskosten en overige bijkomende kosten. Omdat vastgoedprojecten en civiele werken steeds complexer worden, meer regelgeving en meer betrokken partijen, hebben we specialisten in dienst.

Onze kostenraming: onafhankelijk, betrouwbaar en objectief

Onderdeel van onze aanpak is de bouwkostenraming. Hierin richten we ons op alle bouwkosten die met het volbrengen van een project zijn gemoeid. Ervaring en kennis zijn bij IGG in ruimte mate aanwezig. IGG is betrokken geweest bij het vaststellen van kostenramingen bij diverse projecten.

Bent u op zoek naar onafhankelijke, betrouwbare en objectieve kostenraming?

Waarbij verder wordt gekeken dan een simpele optelsom van alle cijfers? Aarzel niet en neem contact op met het team van IGG en wees verzekerd van een zo gedetailleerd en realistisch mogelijke kostenraming.

Neem contact op

Bekijk project

Bibliotheek Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

Bekijk project

International School Utrecht

Utrecht

Bekijk project

MARK

Utrecht

Bekijk project

Hollandspoor kwartier

Den Haag

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina