DATUM: 20-04-2023 |

CATEGORIE: 

Netwerk Conceptueel Bouwen en IGG Bouweconomie gaan vriendschap aan


DATUM: 20-04-2023

CATEGORIE:

Netwerk Conceptueel Bouwen en IGG Bouweconomie gaan vriendschap aan

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Op 21 februari 2023 werd de vriendschap tussen Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en IGG Bouweconomie bekrachtigd. Twee partijen met complementaire werkzaamheden, die elkaar willen informeren en met elkaar willen optrekken. Het NCB is blij met deze waardevolle vriendschap.

IGG Bouweconomie heeft zich sinds 1988 als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in bouweconomisch advies en bouwkostenmanagement met ruime ervaring in de woning- & utiliteitsbouw. Door stijgende bouw- en investeringskosten, hogere eisen (Bouwbesluit) en toenemende ambities (circulariteit, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptiviteit) komen bestaande verdienmodellen in de bouw en vastgoedwereld steeds verder onder druk te staan. Conceptueel bouwen is een nieuwe manier van samenwerken waarbij meer in producten wordt gedacht dan in projecten. Door meer productmatig te werken, ontstaat ruimte voor hogere eisen en ambities. Daarmee is conceptueel bouwen een oplossingsrichting voor de woningbouwcrisis. IGG adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij het inkopen van het best passende (prijs vs. kwaliteit) product.

Het contact met IGG ontstond vanuit de vraag ‘is conceptueel bouwen goedkoper?’ De prijs van een conceptueel gebouwde woning is even hoog als de prijs van een traditioneel gebouwde woning. Hoe zit het dan precies? En hoe zit het met de prijs/kwaliteit? Het gaat om de kostprijs versus verkoopprijs/marktprijs. De uitleg van dit verschil was de aanleiding voor de start van het onderzoek dat IGG, in opdracht van het NCB, heeft uitgevoerd.

De Kosten in Beeld

Op 20 maart jongstleden is het eerste rapport dat IGG in opdracht van NCB heeft uitgevoerd uitgekomen. Dit onafhankelijke onderzoek zet uiteen wat de verschillen zijn tussen traditionele en conceptuele bouw: de Kosten in Beeld. Voor de Nederlandse markt is hier niet eerder een kwantitatief en onafhankelijk onderzoek naar gedaan. IGG heeft in dit onderzoek getracht om de verschillen in tijd en geld bloot te leggen voor grondgebonden en gestapelde sociale woningbouw. In dit rapport zijn investerings- en exploitatiekosten meegenomen.

Netwerk Conceptueel Bouwen IGG omarmt onze visie en de NCB tools. Zij namen in het verleden al deel aan de klankbordgroep Conceptenboulevard.nl. Door IGG als onafhankelijke partij aan ons netwerk te verbinden hopen we onze leden nu en in de toekomst nóg meer inzicht te geven in de kostenvoordelen gekoppeld aan ambities en levensduurkosten. Zo startte onlangs het vervolgonderzoek “De Kosten in Beeld 2” dat de TCO (Total Cost of Ownership) in beeld brengt van de verschillende woningconcepten.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op