Steven Oosterling


Steven is een allround projectleider die zowel bij opdrachtgevers als bij aannemers bouw- en vastgoed gerelateerde projecten heeft begeleid. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in aanbesteden en contracteren. In de rol van tendermanager of adviseur bij aanbestedingsprocedures is hij inmiddels betrokken geweest bij ruim honderd aanbestedingen. Zijn bouwkundige (HTS) en bestuurskundige (WO) achtergrond komt hierbij goed van pas.

Voor Steven is een aanbesteding nooit een doel op zich, maar altijd een middel om projecten tot een succes te maken. In de basis is een aanbesteding immers niets meer dan een vraag stellen aan de markt en zorgen dat een goed antwoord wordt gegeven. Liefst meerdere, want dan valt er wat te kiezen. Door niet alleen de aanbestedingsprocedure te organiseren, maar ook de uitvraag juist te formuleren, wordt de kans op een goed antwoord aanzienlijk vergroot. Met een aanbesteding wordt de basis gelegd voor de toekomstige samenwerking.

Naast aanbesteden en contracteren voert Steven ook het contractmanagement bij bouwprojecten (ontwerpfase tot oplevering) namens de opdrachtgever.

Steven werkt sinds 2016 bij IGG en is altijd nauw betrokken bij zijn projecten, waarbij het belang van de opdrachtgever altijd voorop staat.

Steven Oosterling

Steven Oosterling

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op