Rob Passchier (RKN)


Rob heeft bouwkunde gestudeerd aan de HTS in Den Haag en is vanaf dat moment bovengemiddeld geïnteresseerd geweest in de mogelijkheden van informatisering en digitalisering. Hij gebruikt zijn analytisch denkvermogen om rekenmodellen in te zetten voor knelpunten en problemen. Als er bij een vraagstuk geen of onduidelijke kaders zijn, begint hij daarmee. Ook schroomt hij niet zijn opdrachtgever te wijzen op een niet-realistisch budget voor de opgave en brengt hij in vroeg stadium risico’s in beeld, zodat er voldoende tijd is om er op te anticiperen. Knelpunten signaleren en oplossingen bedenken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Hij heeft een achtergrond van ruim 15 jaar als bouwkostendeskundige bij een middelgroot architectenbureau en een bouwkostenadviesbureau en daarbij veel ervaring opgedaan met scholenbouw, zorginstellingen en grote woningbouwprojecten. Rob is vanaf 2013 werkzaam bij IGG. Zijn belangstelling gaat met name uit naar levensduurkosten, omdat deze sterk beïnvloed kunnen worden tijdens de initiatief- en ontwerpfase. Immers, hier worden de essentiële keuzes gemaakt op het gebied van installaties, materialen, bouwdelen, etc.

Duurzaamheid ligt daarmee logischerwijs in het verlengde van de interessegebieden, omdat duurzame toepassing van materialen de levensduurkosten mede kunnen beperken.

Rob Passchier (RKN)

Rob Passchier (RKN)

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op