WOZ-waarde windmolens


Bepaling van de rekenmethodiek m.b.t. de WOZ-waarde van windmolens t.b.v. de VNG WOZ-taxatiewijzers.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Functie(s): Civiel / GWW, Duurzaamheid
Architect: n.v.t.
Oplevering: n.v.t.
Periode: 2011-2012
Aard van de opdracht: Vastgoedtaxaties, WOZ-waarde
Opdrachtschrijving: Voor de VNG heeft IGG de berekeningswijze van de WOZ-waarde voor windmolens opgesteld rekening houdend met de werktuigenvrijstelling.