Verkoopprocedure Kohnstammlocatie te Monnickendam


Projectinformatie

Opdrachtgever: Gemeente Waterland
Functie(s): Woningbouw
Architect: n.v.t.
Oplevering: n.v.t.
Projectgroote: 5500 M2
Periode: jan - juli 2017
Aard van de opdracht: Aanbestedingsadvies, Aanbestedingsmanagement
Opdrachtschrijving: Namens de Gemeente Waterland heeft IGG een onderhandse verkoopprocedure georganiseerd ten behoeve van de verkoop van de zo genoemde Kohnstammlocatie te Monnickendam. Een bouwkavel in het centrum van deze stad. Hoewel een dergelijke procedure in beginsel niet onder de Aanbestedingswet valt, is deze wel in de geest van deze wet opgezet. Hierdoor is een transparante procedure ontstaan waardoor de betrokken partijen bekend waren met kaders die waren gesteld. IGG heeft hierbij samengewerkt met Van Goud advocaten uit Arnhem.