Punt de Sniep


Op het schiereiland Punt de Sniep in Diemen ontstaat een nieuwe buurt voor wonen en werken met een programma van 165 woningen, een marina, alsmede commerciële- en horecavoorzieningen in drie gebouwensembles met een totaal oppervlak van 16.000 m2. De gebouwen hebben allen een directe relatie met het omringende water. Tussen de bouwvolumes ontstaan drie verschillende publieke ruimtes die allen in directe programmatische en visuele verbinding staan met de appartementen en daarmee het ontstaan van een buurtgevoel bevorderen, een van de kernwaardes in de ontwikkeling van deze nieuwe buurt.

Projectinformatie

Opdrachtgever: ABC Vastegoedontwikkeling
Functie(s): Leisure/Cultuur, Parkeergarage, Woningbouw
Architect: KCAP
Oplevering: 2019
Projectgroote: 16.000 m2
Periode: 2016-heden
Aard van de opdracht: Bouwkostenmanagement
Opdrachtschrijving: Bouwkostenmanager voor de ontwikkelaar vanaf prijsvraag t/m oplevering.