ICC Ahoy


Nieuwbouw conferentiecentrum bij het Ahoy in Rotterdam.

Projectinformatie

Opdrachtgever: ICC Ahoy
Functie(s): Leisure/Cultuur
Architect: Kaaijvanger
Projectgroote: 33.000
Periode: 2017
Aard van de opdracht: Bouwkostenadvies, Second opinion
Opdrachtschrijving: Voor de opdrachtgever heeft IGG in verschillende fases divers bouwkostenramingen opgesteld en optimalisaties doorgerekend.