Hanzehogeschool Herstructurering Zernikeplein 7


Gebouw Zernikeplein 7 van de Hanzehogeschool Groningen zal de komende jaren aangepast worden. In de transformatievisie wordt gepleit voor een heldere, doelmatige en ruimtelijke structuur, waarbinnen een spannende wereld van ontmoeten, werken, studeren, vergaderen en interactie mogelijk wordt. In de nieuwe situatie zal het gebouw ca. 33.000m² bevatten.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Hanzehogeschool
Functie(s): Onderwijs
Architect: JHK
Oplevering: 2019
Projectgroote: 33.000 m²
Periode: 2015-heden
Aard van de opdracht: Bouwkostenmanagement
Opdrachtschrijving: Binnen het ontwerpteam voert IGG het bouwkostenmanagement uit.