Cultuurgebouwcomplex


Nieuwbouw van een cultuurgebouwcomplex in het centrum van Hoofddorp dat onderdak gaat bieden aan 4 cultuurinstellingen, te weten: de schouwburg, het kunsteducatiecentrum, de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer en een nieuw centrum voor pop- en jongerencultuur. Het complex is een ontwerp van Architectenbureau Kraaijvanger Urbis.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Gemeente Haarlemmermeer
Functie(s): Archief, Commercieel, Leisure/Cultuur, Overheid
Architect: Kraaijvanger Urbis, Rotterdam
Oplevering: 2011
Periode: 2006-2008
Afbeelding: IGG Bouweconomie
Aard van de opdracht: Bouwkostenadvies, Grondexploitaties, Haalbaarheidsstudies, Investeringskosten, Probabilistisch ramen, Risicomanagement
Opdrachtschrijving: In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft IGG de bouwkostenadvisering verzorgd vanaf de VO-fase. IGG is tevens betrokken geweest bij de tijdelijke huisvesting van het huidige theater op het Cultuurplein inclusief alle tijdelijke voorzieningen.