DATUM: 12-08-2021 |

CATEGORIE: 

Meer rendement uit duurzaamheid met GPR


DATUM: 12-08-2021

CATEGORIE:

Meer rendement uit duurzaamheid met GPR

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

GPR

Meer rendement uit duurzaamheid met GPR

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol bij bouwprojecten. Als specialist in bouwkostenmanagement ervaren wij bij onze opdrachtgevers regelmatig de noodzaak om werk te maken van duurzaamheid op een manier die rendement oplevert. Een GPR-berekening helpt hierbij door van tevoren inzicht te geven in de milieu-impact van een bouwproject. Wij vertellen wat dit precies behelst en waarom het belangrijk is voor uw project.

Wat is GPR?

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Zeker in een tijd waarin de milieu-impact van nieuwbouw onder een vergrootglas ligt, is het waardevol en financieel aantrekkelijk om een de duurzaamheid van een nieuw bouwproject betrouwbaar te laten meten. Een hogere waardering draagt immers bij aan een hogere projectwaarde.

GPR Gebouw

GPR Gebouw is software die de duurzaamheid van een gebouw meet, ontwikkeld door onderzoeks- en adviesbureau stichting W/E Adviseurs. Aan de hand van vijf thema’s worden cijfers tussen de 1 en 10 gegeven die resulteren in een certificaat met een waardering van één tot vijf sterren.

IGG en W/E adviseurs samen voor duurzaamheid met rendement

Vanwege de toenemende verwevenheid tussen financieel rendement en duurzaamheid in de bouw, hebben IGG en W/E adviseurs besloten om de handen ineen te slaan. Bij veel projecten zijn er ambities op het gebied van duurzaamheid, maar deze monden dikwijls uit in gebouwen die lang niet zo duurzaam zijn als oorspronkelijk bedacht.

IGG en W/E adviseurs willen aantonen dat er met gedegen bouwkostenmanagement wel degelijk meer mogelijk is en dat financieel rendement en duurzame ambities geen tegenhangers zijn, maar elkaar juist kunnen versterken. Dankzij deze samenwerking kunnen wij u aan de hand van onze berekeningen en GPR een uitgebreid advies geven voor uw project en vragen op het gebied van duurzaamheid beter beantwoorden.

Hoe komt men tot een GPR-score?

Een GPR-berekening geeft een zo compleet mogelijke duurzaamheidswaardering die wordt uitgedrukt in de GPR-score. Er wordt hierbij gekeken naar vijf thema’s, die wij hieronder zullen toelichten:

GPR 5 thema's

Energie

Om de energieprestaties te verbeteren en daarmee betaalbaarder te maken wordt gekeken naar energienormen en -methoden (EPG, ISSO 75 en 82). Voor de toepassing ervan speelt de Trias Energetica een belangrijke rol. Deze principes draaien om het beperken van het energieverbruik door verspilling tegen te gaan, het maximaal benutten van duurzame energiebronnen en het efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte.

Milieu

Het is belangrijk dat de milieubelasting van gebouwen zoveel mogelijk wordt beperkt. Daarom wordt de MPG berekend, die de milieuprestaties van het bouwproject beoordeelt aan de hand van de materialen die worden gebruikt. Met de inzichten die hieruit voortkomen, kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn om circulaire materialen te gaan gebruiken.

Gezondheid

Hoe gezond is het gebouw dat moet worden gerealiseerd voor de gebruikers ervan? Om hier achter te komen heeft GPR Gebouw een checklist opgesteld die onder meer kijkt naar de beperking van geluidsoverlast, de hoeveelheid frisse lucht en daglicht en goede ventilatie. Door de onderdelen van deze lijst in orde te brengen kan binnen een bouwproject een gezond binnenmilieu voor de gebruikers worden gerealiseerd.

Gebruikskwaliteit

Is het gebouw ingericht met het oog op alle doelgroepen? Ouderen hebben bijvoorbeeld andere behoeften dan jongeren of gezinnen. Daarom wordt er gekeken naar de toegankelijkheid, functionaliteit, de technische kwaliteit van het gebouw en de sociale veiligheid. Zo weet u of het gebouw de doelgroep een prettige woonomgeving biedt.

Toekomstwaarde

De toekomstbestendigheid van een gebouw hangt van meer af dan enkel het materiaal en de constructie. De omgeving heeft een sterke invloed op de waarde van een project. Een slechte wijk haalt de waarde omlaag, terwijl een populaire wijk deze juist de lucht in kan schieten. Met het oog op bouwen voor de toekomst wordt daarom rekening gehouden met een mogelijke functieverandering, toekomstgerichte voorzieningen en de belevingswaarde van de omgeving.

GPR Gebouw Certificaat

Om een officieel bewijs te hebben van de duurzaamheidswaarde van uw gebouw kunt u de GPR-berekening laten toetsen door een GPR Gebouw Expert of Assessor. Als de berekening voldoet aan de kwaliteitseisen, ontvangt u een GPR Gebouw Certificaat. Dit certificaat is volledig erkend door de wereldwijde duurzaamheidsstandaard GRESB. De kosten voor een GPR Gebouw Certificaat zijn betrekkelijk laag en afhankelijk van de bruto vloeroppervlakte van uw gebouw.

De voordelen van GPR Gebouw voor uw project

Er zitten verschillende voordelen aan het laten berekenen van de GPR-score van uw bouwproject met GPR Gebouw:

-Berekening geeft een heldere, prestatiegerichte waardeanalyse.
-Nederlands keurmerk dat goed aansluit op de Nederlandse wet- en regelgeving in de bouw.
-Een allesomvattende berekening van de onderdelen die van invloed zijn op de duurzaamheid van een pand.
-Het is relatief goedkoop om de berekening te laten uitvoeren, terwijl het u meer duurzame waarde oplevert.
-Erkend door de landelijke overheid voor de MIA-regeling.

Het verschil tussen GPR en MPG

Behalve GPR is de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) van belang. Deze twee berekeningen hebben veel raakvlakken, wat nogal eens voor verwarring kan zorgen. Toch zijn ze niet hetzelfde.

Een MPG kijkt uitsluitend naar de milieubelasting van de materialen die voor een gebouw worden gebruikt. Voor een GPR-berekening daarentegen worden, behalve de impact van materialen, meer factoren meegewogen om dus een breder inzicht te geven in de duurzaamheidswaarde van een gebouw.

De MPG is meegenomen in de GPR en maakt een belangrijk onderdeel uit van het thema Milieu. Bovendien is deze verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, waar een GPR-berekening niet bij voorbaat verplicht is. Wel kan het een aanvullende eis van de gemeente, vanuit de opdrachtgever of voor een subsidieaanvraag.

Haal met GPR meer waarde uit duurzaamheid voor uw project

Wilt u heldere inzichten over de duurzaamheidswaarde en de totale levensduurkosten van uw bouwproject? Dankzij een GPR-berekening van GPR Gebouw en bouwkostenberekening van IGG vindt u de balans tussen de waarde en de kosten op lange termijn. Zo kunt u bijvoorbeeld tegen een extra investering van 5 procent maar liefst 25 procent meer waarde creëren met duurzame oplossingen. Onze specialisten helpen u graag om dit mogelijk te maken voor uw project.

Bent u geïnteresseerd in GPR voor uw project?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking? Neem contact met ons op.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op