DATUM: 14-06-2013 |

CATEGORIE: 

Overeenstemming over realisatie Spuiforum


DATUM: 14-06-2013

CATEGORIE:

Overeenstemming over realisatie Spuiforum

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Vandaag publiceerde de Gemeente Den Haag het volgende persbericht over het Spuiforum.

De partners in het Spuiforum hebben overeenstemming bereikt over de realisatie van dit theater. Het voorlopig ontwerp is klaar, de begroting blijft binnen de € 181,1 miljoen en de exploitatie is doorgerekend en haalbaar.

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden die de gemeenteraad in november 2012 heeft gesteld. Daarnaast is er overeenstemming bereikt met de culturele instellingen over een langjarig verblijf in het Spuiforum én een tijdelijk onderkomen in de Scheveningse haven. De samenwerking tussen de partners is donderdag 13 juni bekrachtigd in een overeenkomst.

Investeren in kwaliteit

Het college vindt het belangrijk om juist nu te investeren in de kwaliteit van de stad. De ontwikkeling van het Spuiforum en het gebied daaromheen sluit logisch aan op de verbeteringen en vernieuwingen die de gemeente sinds de jaren ’90 in het gebied heeft doorgevoerd. Het is een investering die kwaliteit terugbrengt in het hart van de stad. Bovendien genereert de bouw van het Spuiforum 500 manjaren aan werk en is daarmee een stimulans voor de economie.

Het Spuiforum biedt het Koninklijk Conservatorium, Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en het Dans- en Muziekcentrum Den Haag een kans optimaal te functioneren én te vernieuwen. Het Spuiforum  wordt een huis waarin studenten, dansers, klassiek geschoolde musici, amateurgezelschappen en populaire vormen van cultuur als popmuziek naast elkaar én met elkaar hun creatieve proces kunnen ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren. Zo kunnen ze een breed publiek aanspreken en het culturele leven in de stad verrijken.

Voorlopig Ontwerp

Het Voorlopig Ontwerp dat door Neutelings Riedijk Architecten wordt gemaakt, is in samenspraak met de instellingen sterk verbeterd. Niet alleen logistiek maar ook in capaciteit. Zo biedt de concertzaal straks ruimte aan maximaal 2500 bezoekers en is daarmee uniek voor Nederland. Het Spuiforum is een architectonische parel en wordt het meest duurzame theater in Nederland. Een plek waar van alles gebeurt en waar het publiek vrij kan binnenlopen. De hele dag door kunnen bezoekers straks genieten van het nieuwe uitzicht over de stad. Het wordt een bijzondere plek van ontmoeting in het centrum van de stad.

Zuiderstrandtheater

Om de bouw van het Spuiforum mogelijk te maken, verhuizen het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en het Dans- en Muziekcentrum Den Haag naar een tijdelijk theater op het Norfolkterrein. De locatie in de Scheveningse haven bleek na een uitgebreide locatiestudie het meest geschikt.

Het theater biedt plaats aan zo’n 1000 bezoekers en krijgt een toepasselijke werknaam: het Zuiderstrandtheater. Het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en het Dans- en Muziekcentrum Den Haag verzorgen vanaf september 2014 hier hun voorstellingen. Bij de bouw wordt op de kosten bespaard door zoveel mogelijk materiaal van de huidige theaters te hergebruiken.

De komende maanden wordt het ontwerp van het Zuiderstrandtheater in samenspraak met de culturele instellingen en belanghebbenden uit Scheveningen verder uitgewerkt. Bij de uitwerking wordt nadrukkelijk gelet op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het gebied.

Planning en proces

De voorstellen van het college worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd zodat de raad nog voor de zomer een beslissing kan nemen. Eind 2013 start de bouw van het Zuiderstrandtheater op het Norfolkterrein. Najaar 2014 verhuizen de instellingen naar Scheveningen. De sloop van de Dr Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater start eind 2014. In 2018 moet het Spuiforum klaar zijn voor de eerste bezoekers.

Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/spuiforum.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op