DATUM: 23-11-2018 |

CATEGORIE: 

Meer ruimte voor de dinosaurussen van Naturalis


DATUM: 23-11-2018

CATEGORIE:

Meer ruimte voor de dinosaurussen van Naturalis

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Dinosaurussen zijn populairder dan ooit. Naturalis Biodiversity Center in Leiden had daarom behoefte aan een groter gebouw. Het oude museumcomplex was bestemd voor 150.000 bezoekers per jaar. De afgelopen jaren verdubbelden deze aantallen. Daarom komt er nieuwbouw van 19.000 m2 en wordt 20.000 m2 gerenoveerd met als een klap op de vuurpijl een tuin op de parkeerplaats.

Het project wordt opgeleverd in 2018 en IGG bewaakt de kosten binnen het ontwerpteam van Neutelings Riedijk architecten.

Nieuwe depots, kantoren, faciliteiten en laboratoria

Naturalis kon de bezoekers niet meer kwijt en ook had het museum geen plek meer  voor de groeiende collectie. Daarnaast waren de faciliteiten voor de bezoekers niet geschikt. Daarom wordt het huidige museumgebouw heringericht. Bij de nieuwbouw gaat het om nieuwe kantoren, laboratoria en collectiedepots.

Bouwkostenmanagement: inzicht in de kosten en risico’s

Het project startte in 2013 en vanaf dat moment hielden bouweconomische (kosten)adviseurs, projectleiders, register kostenmanagers van IGG zich bezig met het bouwkostenmanagement.

Het Naturalis-project kent veel onderdelen, zoals de depots, de tuin en de laboratoria. Dat maakt het complex. Daarom is het goed om het overzicht te houden wat betreft de kosten en de risico’s. Ook dient er tijdig bijgestuurd te worden als er onvoorziene kosten dreigen. Bouwkostenmanagement geeft dit inzicht. Met meetmethodes brengt IGG de kosten en risico’s in kaart.

IGG heeft ervaring met cultuurgebouwen en musea

Bouwkostenmanagement is een van de kerntaken van IGG. Vanaf het begin van ons bestaan houden we ons hiermee mee bezig. We gaan ingewikkelde en uitdagende vraagstukken niet uit de weg. Het team van IGG heeft de kennis en ervaring in huis om te werken aan projecten die moeten beantwoorden aan de hedendaagse hoge eisen.

We waren betrokken bij projecten die overeenkomen met Naturalis. Zoals de nieuwbouw van een cultuurgebouwcomplex in Hoofddorp, met bouwkostenadvies, risicomanagement en haalbaarheidsstudies. In Rotterdam zorgde IGG voor het bouwkostenadvies van de bouw van het Collectiegebouw in het Rotterdamse Museumpark. IGG bood antwoord op ieder vraagstuk.

Heeft u vragen over onze bouwkostenmanagement? Neem dan gerust contact op met ons.

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op