DATUM: 05-04-2012 |

CATEGORIE: 

IGG zorgt voor onafhankelijke bepaling werktuigenvrijstelling windturbines


DATUM: 05-04-2012

CATEGORIE:

IGG zorgt voor onafhankelijke bepaling werktuigenvrijstelling windturbines

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

IGG heeft in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een onderzoek naar de kostenverdeling van windmolens uitgevoerd wat heeft geresulteerd in: het rapport “Onderzoek windmolens VNG”. Recentelijk is dit rapport door de gemeente Alkmaar gebruikt in een bezwaarprocedure over de werktuigenvrijstelling. De eigenaar van de windmolen wilde een grooter deel onder werktuigenvrijstelling laten vallen zodat er minder WOZ betaald hoefte te worden. De rechter is  hierin niet meegegaan omdat zij van mening is dat de onderbouwing van ons rapport afdoende heeft aangetoond dat de door ons berekende werktuigenvrijstelling niet te laag is.

Voor meer informatie: www.rechtspraak.nl

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op