DATUM: 25-09-2013 |

CATEGORIE: 

Haags college laat vergelijking spreken en kiest voor Spuiforum


DATUM: 25-09-2013

CATEGORIE:

Haags college laat vergelijking spreken en kiest voor Spuiforum

AUTEUR

Arno Vonk

AUTEUR

Arno Vonk

Het college van Den Haag heeft vandaag besloten verder te gaan met de realisatie van de nieuwbouwvariant van het Spuiforum. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het architectbureau Neutelings Riedijk samen met bouwkostenexperts (IGG Bointon de Groot), akoestisch deskundigen en andere externe bureaus de renovatievariant de afgelopen zomer uitgewerkt in nauwe samenwerking met leden van Dooievaar+ en de (toekomstige) gebruikers. Uit de vergelijking met de renovatievariant blijkt dat nieuwbouw beter en kostenefficiënter is. Het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater, Koninklijk Conservatorium en het Dans en Muziekcentrum Den Haag moet in 2018 aan het Spui zijn deuren openen.

Goedkoper en meer mogelijkheden

De vergelijking is vandaag naar de Haagse gemeenteraad gestuurd. Hieruit blijkt dat het Spuiforum significant (ongeveer €7,5 miljoen) goedkoper is, minder risico’s kent, betere exploitatiemogelijkheden heeft en beter in de omgeving past. De exploitatie van de renovatievariant is ongeveer €1,5 miljoen per jaar duurder. Ook de toekomstige bewoners zijn in meerderheid enthousiaster over het Spuiforum.

Second opinion

De renovatievariant van Dooievaar+ verbindt de bestaande theaters en het oude ministerie gebouw ernaast. Daardoor neemt de renovatievariant ruim 2 keer zoveel grondoppervlak in. Dit leidt tot jaarlijks hogere beheerskosten dan bij de nieuwbouwvariant.  Het Koninklijk Conservatorium (KC) wordt gehuisvest in de oude ministeriegebouwen die eigenlijk ongeschikt zijn voor het KC. De plafondhoogtes van deze gebouwen voldoen onder meer niet aan de wettelijke voorschriften voor muziekonderwijs op dit niveau. Om het gebouw wel geschikt te maken, moeten zowel de laagbouw als de hoogbouw grotendeels worden gesloopt. Hierdoor wordt in de renovatievariant van de Dooievaar+ ongeveer 2 keer meer gesloopt dan bij de nieuwbouwvariant van het Spuiforum. Dit heeft onder andere effect op de bouwkosten; de renovatie is ongeveer € 7,5 miljoen duurder dan nieuwbouw, (€ 181 versus € 188,5 miljoen).

Wethouder Marjolein de Jong (Cultuur) is tevreden met de uitkomsten: ‘Met het besluit om te kiezen voor nieuwbouw aan het Spui komt een einde aan een periode die 7 jaar geleden begon toen de culturele instellingen de urgentie om iets te doen aan de staat van de theaters aan het toenmalige college van b&w overbrachten. In de tussentijd heeft er een architectenselectie plaatsgevonden waar ook de stad nauw bij betrokken is geweest. Het Spuiforum levert een enorme economische impuls op. De Haagse culturele infrastructuur, waar ongelooflijk veel creativiteit is waar we ontzettend trots op zijn en waar de hele stad van geniet, is zo ook voor de komende decennia weer toekomstbestendig’.

Lees hier het volledige persbericht op de site van de gemeente Den Haag

Lees hier meer over de vergelijking tussen de verschillende ontwerpen

Lees hier meer over de kostenraming van IGG en de second opinion

Deel dit met anderen

Adviesdiensten

  • Calculaties
  • Bouwkosten kompas
  • Calculaties
  • Bouwkosten index

Producten

  • Bouwkosten check
  • Investeringen
  • Bouwkosten index
  • Bouwleges

Wilt u ook samenwerken met IGG?

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in een inhoudelijke kennismaking?

Neem contact met ons op