De drie pijlers van interactief kostenmanagement

Al sinds 1988 specialiseert IGG Bouweconomie zich als onafhankelijk adviesbureau in bouwadvies, cost engineering en kostenbeheersing. Sinds die tijd is kostenmanagement in de bouw flink veranderd.

IGG heeft altijd vooraan gestaan en de innovaties op het gebied van kostenmanagement in de bouw gestimuleerd en geïnitieerd. De nieuwste innovatie uit de koker van IGG is interactief kostenmanagement, de volgende stap voor meer inzicht in de kosten voor bouwprojecten.

We vertellen u graag meer over de visie van IGG op het gebied van interactief kostenmanagement.

 

Van reactief en proactief naar interactief kostenmanagement

De bouwsector heeft bouwprojecten gedurende een lange periode reactief beheerd. Bouwspecialisten kregen een set met tekeningen doorgestuurd en daar konden de bouwspecialisten vervolgens advies op geven.

Later zijn veel adviesbureaus overgestapt op proactief kostenmanagement. Dit houdt in dat adviseurs betrokken zijn bij het ontwerpteam en hen sturen om het kostentechnisch binnen budget te houden.

Met de volgende stap bewegen we naar interactief kostenmanagement: live meekijken en adviezen koppelen aan alle modellen en ontwerpen om real-time inzicht te krijgen in wat wijzigingen in het ontwerp gaan doen. Dit beslaat meer dan alleen de bouwkosten, maar ook exploitatiekosten, levenscycluskosten, duurzaamheidswensen, risico’s en GPR-scores.

Zo bent u minder tijd kwijt aan kosten berekenen en kunt u meer tijd steken in het optimaliseren en adviseren over het ontwerp.

 

De drie pijlers van interactief kostenmanagement

Data

Data is een van de belangrijkste pijlers van interactief kostenmanagement. Op het gebied van data is IGG een innovator in de markt. Met bouwkosten.nl in zijn portfolio is IGG namelijk dataleverancier van Nederland, waardoor wij de kosten voor het maken van begroting, calculaties en taxaties als geen ander kunnen berekenen.

Advies

Bij interactief kostenmanagement zijn goede adviseurs nog steeds essentieel. Data kan goed personeel niet vervangen, maar het geeft specialisten wel het volledige beeld waarmee zij de juiste sturing kunnen geven aan een project.

Modellen

Het maken van goed opgezette 3D-modellen, ontwerpmodellen en rekenmodellen is de toekomst van interactief kostenmanagement. Deze geven de mogelijkheid om bouwprojecten sneller te ontwerpen, te visualiseren en de impact van ontwerpwijzigingen in kaart te brengen.

Real-time inzicht

Deze drie dingen moeten met elkaar gekoppeld worden, zodat u uiteindelijk real-time inzicht krijgt in alles wat te maken heeft met de kosten en het ontwerp.

 

Op ieder moment actueel inzicht in de status van jouw bouwproject

Om interactief kostenmanagement succesvol te implementeren gaat IGG één centrale database met kosteninformatie laten opbouwen waar alles in zit, zodat deze geschikt is voor het verwerken in adviezen, voorspellingen en conjunctuur.

Wij bouwen en koppelen de database aan de modellen zodat er op twee manieren gebruikgemaakt kan worden van de data:

  1. Advies uitbrengen

Wanneer IGG een bouwproject mag ondersteunen, wordt er een advies uitgebracht en geanalyseerd hoe de markt in elkaar zit. Hoe zit de conjunctuur in elkaar en wat zijn de verschillen? Deze informatie wijkt altijd iets af van het daadwerkelijke getal dat met de aannemer wordt afgesproken. Vanuit dit advies kunnen wij het verschil terugkoppelen en onze database op die manier verbeteren.

  1. Proactieve ontwikkeling van de data

IGG wacht niet op een bouwproject om zijn data te verbeteren, maar doet dat proactief. We volgen continu de wet- en regelgeving op het gebied van de bouw en andere informatie die relevant is om onze bouwprojecten zo efficiënt mogelijk te kunnen begeleiden, zoals de prijzen van alle bouwmaterialen.

De informatie die we aan beide kanten opdoen, zorgt voor een continue verbetering van de database:

 

Continue updates overzicht

 

Niet alleen de realisatiekosten, maar de gehele levenscyclus inzichtelijk

Momenteel is IGG vooral tijdens de ontwerpfase betrokken bij het bouwproject. We berekenen meestal de kosten door van de volgende fase, de realisatiekosten. Uiteindelijk is het onze visie om de kosten voor een gebouw over de gehele levenscyclus inzichtelijk te maken.

interactieve kostenmanager

Daarom zijn werken we aan een centraal dashboard, waarbij alle consequenties direct zichtbaar zijn. In dit dashboard ziet u alle trends, ontwikkelingen, opmerkingen en voorspellingen.

Bovendien kunt u in het dashboard eenvoudig doorklikken op onder andere het bouwkosten-niveau, investeringskosten-niveau en exploitatiekosten-niveau. Op deze manier volgt u alle ontwikkelingen op de voet. Of het nu een ontwerpwijziging is of een externe factor, alle informatie is direct inzichtelijk.

Het is dan ook van groot belang dat niet alleen de interne factoren inzichtelijk zijn, zoals een ontwerpwijziging, maar ook de externe factoren, zoals de kosten van grondstoffen. Als een gebouw plotseling 10% duurder wordt, is het ook direct inzichtelijk waarom dit zo is, bijvoorbeeld doordat de staalkosten zijn gestegen.

Interactief kostenmanagement geeft dus het ultieme overzicht, waarmee real-time optimale sturing kan worden geboden aan bouwprojecten.

 

De interactie kostenmanager inrichten

Het uiteindelijke doel van IGG is om naar een interactieve kostenmanager toe te werken en real-time inzicht in de kosten van een bouwproject te bieden. Zodra er iets wijzigt in het model op de computer, dient ook de begroting direct aangepast te worden, zodat er direct advies geboden kan worden over de nieuwe situatie.

interactieve kostenmanager

Doordat wij real-time inzicht kunnen bieden over iedere designwijziging of aanpassing binnen het bouwproject, is het ook mogelijk om tijdens vergadering over de ontwerpen direct de consequenties van alternatieve designkeuzes inzichtelijk te maken. Zo wordt het budget van de opdrachtgever ook optimaal besteed.

 

Partnership met BIMcap

Om onze klanten te voorzien van de beste ontwerp- en 3D-modellen, heeft IGG een partnership met BIMcap. Uiteindelijk is het doel om aan de BIM-modellen ook kosten en advies te koppelen. Daardoor krijgen we met onze 3D-modellen altijd goed inzicht in de schaal van een project.

 

Waarom kiezen voor IGG?

Als het gaat om kostenmanagement, dan is IGG de partij om mee samen te werken voor jouw bouwklus. Op jaarbasis verzorgen wij tussen de 250 en 300 projecten per jaar, met een speciaal team dat de markt op de voet volgt.

IGG haalt niet alleen informatie op, maar analyseert ook wat de markt gaat doen. Bovendien publiceren we over de kosten en hebben we door onze enorme database veel actuele informatie op verschillende niveaus. Het koppelen van de data is onze volgende stap, waardoor we kostenmanagement in de bouw uiteindelijk interactief en real-time zullen maken.

 

Ontdek wat IGG voor jouw bouwproject kan betekenen

Bent u benieuwd wat IGG voor jouw bouwproject kan betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Wat is ketensamenwerking?

De bouw staat voor een grote uitdaging: er moet sneller, beter, efficiënter én duurzamer gebouwd worden om te kunnen voldoen aan de vraag naar betaalbare en duurzame woningen.

Hoe is dit mogelijk in een markt waarin de (BENG) eisen steeds strenger worden en de materiaalprijzen, de loonkosten en de faalkosten steeds verder oplopen?

Ketensamenwerking is de oplossing. Door alle betrokken partijen bij elkaar te laten komen en transparante communicatie centraal te stellen binnen bouwprojecten, worden er aanzienlijk minder fouten gemaakt, sluiten alle werkzaamheden goed op elkaar aan en kan er efficiënter en duurzamer ontworpen en gebouwd worden.

Binnen de keten kan een project integraal worden ontworpen, waardoor er tijdens de ontwerpfase rekening wordt gehouden met ieder aspect van het gebouw. Zo staan de functionaliteiten, duurzaamheid, onderhoud, kwaliteit en technische vereisten centraal.

Door integraal te ontwerpen binnen de keten ontstaat een betere samenwerking. Door een betere samenwerking waar rekening met elkaar wordt gehouden wordt de kwaliteit verhoogd en gaan de faalkosten naar beneden.

De bouw is een traditionele sector die moet vernieuwen

Om gebouwen die voorzien in de behoeftes op de langere termijn efficiënt en effectief te realiseren, is het belangrijk dat er een andere aanpak wordt gehanteerd dan de huidige traditionele processen in de bouw.

De bouwsector is traditioneel vooral gericht op het behalen van efficiëntie en kostenbesparingen op de korte termijn. Deze focus moet verlegd worden naar de lange termijn om beter aan de eisen van onze moderne wereld te voldoen.

Om de doelstellingen van de bouw te behalen, is het belangrijk dat er op een systematische manier duurzamer en efficiënter wordt gebouwd. Duurzaamheid volstaat niet langer als een ‘laag’ die we achteraf toevoegen aan gebouwen om ze te laten voldoen aan de meest recente eisen op het gebied van duurzaamheid. Om naar een circulaire economie te bewegen moet de bouw als sector het voortouw nemen en een integrale aanpak omarmen.

Waarom ketensamenwerking de oplossing is voor veel problemen in de bouw

Ketensamenwerking is het antwoord op de problemen die de bouwsector momenteel teisteren. De processen lopen lineair en iedere opdrachtgever kijkt hoe zijn deel van de opdracht voltooid kan worden voor de laagste prijs.

Daardoor ontstaan problemen, zoals:

  • Opdrachtgevers willen een zo laag mogelijke prijs betalen voor een opgeleverd bouwproject en kijken niet naar de kosten over de gehele levensduur.
  • Architecten ontwerpen mooie gebouwen met unieke, soms moeilijk uitvoerbare detaillering.
  • Installateurs moeten aan onrealistische technische verwachtingen voldoen.

 

Om gebouwen en woningen duurzamer, efficiënter en beter te realiseren en onderhouden, moet de bouw transparant communiceren. Dat betekent vanaf de aanvang van een project samenkomen om informatie te delen en de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen.

 

Traditioneel- en integraal proces ketensamenwerking

Installatiekosten als gelijkwaardig onderdeel in de ketensamenwerking

Ketensamenwerking maakt het ook mogelijk om tijdens het ontwerp duurzame keuzes te maken. Hierdoor bespaart u niet alleen in het bouwproces, maar behaalt u ook voordeel tijdens de exploitatiefase.

Hierdoor verloopt het bouwproces vloeiender, bespaart u geld tijdens de exploitatiefase en zorgt u ervoor dat de installaties een tweede leven kunnen krijgen.

De opstap naar volledig circulair bouwen in 2050

Als we onze grondstoffen blijven inzetten zoals we dat nu doen, dan hebben we tegen 2050 zo’n drie planeten zoals onze aarde nodig. Daarom zet de Europese Unie stevig in op het bewerkstelligen van een circulaire economie.

Momenteel bestaat meer dan 35% van af het afval in de EU uit bouwmaterialen. Daarom is er met name in de bouw nog een grote stap te behalen. De BENG-eisen zijn daarom onderdeel van de uiteindelijke stap om per 2050 een volledig circulaire economie te bewerkstelligen.

Meer weten over circulair bouwen en de uitdagingen? Lees hier ons volledige artikel over dit onderwerp.

Wat zijn de voordelen van ketensamenwerking?

De voordelen van ketensamenwerking zijn groots. Het vertaalt zich onder andere in:

  • Kostenefficiënte realisatie- en levensduurkosten

Een ketensamenwerking betekent meer werk, onderzoek en overleg vooraf, zodat je daar tijdens de bouwfase en de gehele levenscyclus van een bouwproject de vruchten van plukt. Dat vertaalt zich in gebouwen die ontworpen zijn om in alle fasen rekening houdt met de functies en vereisten van een gebouw, voor een zo hoog mogelijke prijs-kwaliteit verhouding.

  • Snellere oplevering

Door het ontwerp van een gebouw of woningbouw vanuit alle aspecten te benaderen, is er een eenduidige visie bij alle betrokkenen. Dit zorgt ervoor dat het bouwproces veel gestroomlijnder verloopt, wat de snelheid van het bouwproject ten goede komt.

  • Minder faalkosten

Omdat iedereen in de keten op de hoogte is van de functionele vereisten van het ontwerp, wordt er rekening gehouden met alle aspecten. Hierdoor ontstaan er veel minder fouten die onderdeel zijn van het traditionele bouwproces, maar eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden met een integraal ontwerp.

  • Betere samenwerking

Door binnen een ketensamenwerking integraal te ontwerpen worden alle belangrijke partijen betrokken om ervoor te zorgen dat er een betere samenwerking plaatsvindt. De werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd.

Generatief design: de datagedreven aanpak

Omdat het zowel qua tijd als kosten onrealistisch is om mensen vanuit iedere bouwdiscipline integraal te betrekken bij een project, adviseert IGG de datagedreven aanpak, door middel van generatief design (generative design).

Generatief ontwerp is een ontwerpproces waarbij door middel van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) verschillende ontwerpopties gemaakt worden op basis van alle doelstellingen en vereisten voor een gebouw.

Door de computer te ‘voeden’ met deze informatie, wordt elk onderdeel integraal meegenomen in de ontwerpen. Dit zorgt ervoor dat er op een efficiënte datagedreven manier ontworpen kan worden, zonder veel tijd en geld te spenderen aan adviseurs in de beginfase van het bouwproject.

Generatief ontwerp biedt de mogelijkheid om nieuwe interessante ontwerpen te bedenken die de beperkingen van de menselijke capaciteit ontstijgen, waardoor er nieuwe innovaties ontstaan en het ontwerpproces aanzienlijk sneller verloopt.

Een ketensamenwerking realiseren voor uw volgende bouwproject?

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden en de voordelen van ketensamenwerking voor uw volgende bouwproject zijn? Neem dan contact op met IGG. Wij ondersteunen u graag met een goed en eerlijk (kostenefficiënt) advies.

Door onze strategische partnerships op installatie, duurzaamheid, data en parametrisch programmeren zijn wij in staat om in bedrijven te ondersteunen gedurende de gehele levenscyclus om te zorgen voor een goed, eerlijk en kostenefficiënt verloop van ieder bouwproject.

Neem vandaag nog contact met ons op

Neem vandaag nog contact op. Wij informeren u over de mogelijkheden en helpen u graag bij het doorberekenen van de kosten en baten van deze manier voor ontwerpen voor de bouwsector.

VG Visie Zomereditie Werken & Logistiek

IGG Bouweconomie komt met Interactief kostenmangement

IGG Bouweconomie specialiseert zich sinds 1988 als onafhankelijk adviesbureau in bouwadvies, cost engineering en kostenbeheersing. In alle bouwvelden; utiliteitsbouw, woningbouw, renovatie en civiele techniek. IGG zet nu een nieuwe stap, met de ontwikkeling van een nieuwe tool en werkwijze, een werkelijk interactieve kostenmanager. Data is hierin een essentieel onderdeel, IGG zet hier zwaar op in. We spreken met directeur/eigenaar Arno Vonk over oplopende bouwkosten en inzicht verwerven in de prijsvorming van een bouwproject.

Lees de rest van het interview hier VG Visie Zomereditie Werken & Logistiek

 VG Visie Zomereditie Werken & Logistiek