IGG Bouweconomie doet een verdere stap in professionalisering door overname van MeetAtelier BV

IGG Bouweconomie, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van bouweconomie en bouwkostenadvies, kondigt met trots de succesvolle overname aan van MeetAtelier BV. Deze strategische overname markeert een belangrijke mijlpaal in de groeistrategie van IGG Bouweconomie en versterkt hiermee haar positie als marktleider in de bouwsector op gebied van bouweconomisch advies en hoogwaardige bouwkostendata.

MeetAtelier BV, marktleider in Nederland op het gebied van NEN 2580 rapportages en tekenwerk, heeft een uitstekende reputatie met gespecialiseerde diensten voor het vaststellen en optimaliseren van gebouwoppervlakten. Het bedrijf staat bekend om het leveren van nauwkeurige meetgegevens en representatieve meetrapporten voor bestaande gebouwen en bouwprojecten.

De overname van MeetAtelier BV past naadloos in de strategie van IGG Bouweconomie om de specialist te zijn binnen de verschillende werkvelden van bouweconomisch advies. Met de integratie van MeetAtelier in haar bedrijfsvoering zet IGG Bouweconomie een belangrijke stap in de verdere professionalisering en versterking van haar dienstenaanbod. Door voortdurend te streven naar excellentie en innovatie, blijft IGG Bouweconomie vooroplopen in de bouwsector en voldoet het aan de steeds evoluerende behoeften van de markt.

Door het samenvoegen van de teams zijn IGG Bouweconomie en MeetAtelier nog beter in staat te beantwoorden aan de behoeften en wensen van opdrachtgevers om kosten en opbrengsten real time inzichtelijk te maken. Beide ondernemingen zien de markt de komende jaren veranderen waarbij meer gebruik gemaakt zal gaan worden van (parametrische) 3D-modellen.  Deze samenwerking zal zorgen voor een versnelling van deze ontwikkeling.

Arno Vonk, directeur van IGG Bouweconomie. “De overname van MeetAtelier BV is een belangrijke stap in onze voortdurende professionalisering en verbreding van onze dienstverlening. We zijn verheugd om het talentvolle team van MeetAtelier te verwelkomen bij IGG Bouweconomie en zijn ervan overtuigd dat hun expertise van toegevoegde waarde zal zijn voor onze klanten.”

Oprichter van MeetAtelier BV, Jan Maurits Schoonenberg, voegt toe: “Door onze krachten te bundelen met het team van IGG Bouweconomie kunnen we onze klanten een nog uitgebreidere service bieden, waarbij we nauwkeurige metingen combineren met een grotere snelheid. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking en verdere groei in de markt.”

MeetAtelier zal als de specialist op het gebied van gecertificeerde NEN2580 rapportages en tekeningen als zelfstandig merk binnen IGG verder blijven opereren. Bestaande klanten van zowel IGG als MeetAtelier zullen direct van de samenwerking profiteren door de verhoogde snelheid en beschikbaarheid van adviseurs. De verwachte synergie van beide bedrijven zal worden ingezet om kwalitatief nog hoogwaardigere NEN 2580-rapportages voor de opdrachtgevers op te stellen.

Over MeetAtelier:

MeetAtelier is de grootste onafhankelijke NEN 2580 specialist van Nederland. Sinds 2005 werkt MeetAtelier dagelijks met de NEN 2580 waardoor jaarlijks vele honderden gebouwen exact in kaart worden gebracht. MeetAtelier onderscheidt zich met het nauwkeurig inmeten en exact in kaart brengen van gebouwen, gebaseerd op vakmanschap en ervaring. Als onafhankelijke specialist levert MeetAtelier de hoogst mogelijke kwaliteit en daarin worden geen concessies gedaan.

Zie ook de website van MeetAtelier: www.meetatelier.nl

Netwerk Conceptueel Bouwen en IGG Bouweconomie gaan vriendschap aan

Op 21 februari 2023 werd de vriendschap tussen Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en IGG Bouweconomie bekrachtigd. Twee partijen met complementaire werkzaamheden, die elkaar willen informeren en met elkaar willen optrekken. Het NCB is blij met deze waardevolle vriendschap.

IGG Bouweconomie heeft zich sinds 1988 als onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in bouweconomisch advies en bouwkostenmanagement met ruime ervaring in de woning- & utiliteitsbouw. Door stijgende bouw- en investeringskosten, hogere eisen (Bouwbesluit) en toenemende ambities (circulariteit, gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptiviteit) komen bestaande verdienmodellen in de bouw en vastgoedwereld steeds verder onder druk te staan. Conceptueel bouwen is een nieuwe manier van samenwerken waarbij meer in producten wordt gedacht dan in projecten. Door meer productmatig te werken, ontstaat ruimte voor hogere eisen en ambities. Daarmee is conceptueel bouwen een oplossingsrichting voor de woningbouwcrisis. IGG adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij het inkopen van het best passende (prijs vs. kwaliteit) product.

Het contact met IGG ontstond vanuit de vraag ‘is conceptueel bouwen goedkoper?’ De prijs van een conceptueel gebouwde woning is even hoog als de prijs van een traditioneel gebouwde woning. Hoe zit het dan precies? En hoe zit het met de prijs/kwaliteit? Het gaat om de kostprijs versus verkoopprijs/marktprijs. De uitleg van dit verschil was de aanleiding voor de start van het onderzoek dat IGG, in opdracht van het NCB, heeft uitgevoerd.

De Kosten in Beeld

Op 20 maart jongstleden is het eerste rapport dat IGG in opdracht van NCB heeft uitgevoerd uitgekomen. Dit onafhankelijke onderzoek zet uiteen wat de verschillen zijn tussen traditionele en conceptuele bouw: de Kosten in Beeld. Voor de Nederlandse markt is hier niet eerder een kwantitatief en onafhankelijk onderzoek naar gedaan. IGG heeft in dit onderzoek getracht om de verschillen in tijd en geld bloot te leggen voor grondgebonden en gestapelde sociale woningbouw. In dit rapport zijn investerings- en exploitatiekosten meegenomen.

Netwerk Conceptueel Bouwen IGG omarmt onze visie en de NCB tools. Zij namen in het verleden al deel aan de klankbordgroep Conceptenboulevard.nl. Door IGG als onafhankelijke partij aan ons netwerk te verbinden hopen we onze leden nu en in de toekomst nóg meer inzicht te geven in de kostenvoordelen gekoppeld aan ambities en levensduurkosten. Zo startte onlangs het vervolgonderzoek “De Kosten in Beeld 2” dat de TCO (Total Cost of Ownership) in beeld brengt van de verschillende woningconcepten.

De kosten in beeld: Traditioneel versus conceptueel bouwen

Conceptueel bouwen is Slimmer, sneller en garandeert een betere prijs-kwaliteit verhouding.

Dat is de voornaamste conclusie van ons onderzoek onderzoek dat we hebben opgesteld voor het Netwerk COnceptueel bouwen en Aedes. Deze resultaten gelden voor de nieuwbouw van grondgebonden (PMC 4) en gestapelde (PMC 9) sociale woningbouw. Op het gebied van volkshuisvesting staan we voor een enorme opgave. Zoals gesteld in het programma Woningbouw (Ministerie van BZK en Ruimtelijke Ordening) wordt ingezet op de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030. Kortom, er is behoefte aan meer, sneller, betaalbaarder en duurzaam bouwen. Uit dit onderzoek blijkt dat het kan en één van de oplossingsrichtingen is conceptueel bouwen.

Conceptueel bouwen is een belangrijke oplossingsrichting voor de woningbouwopgave.

Het doel van dit onderzoek is te komen tot een eerlijke vergelijking tussen conceptuele en traditionele bouw. Er is gekozen voor een kwantitatieve scenario analyse waarbij uitgangspunten in doorlooptijd en kosten tot in detail zijn onderbouwd. Omdat een conceptuele en traditionele woningbouwontwikkeling qua proces en taalgebruik van elkaar verschillen, is eerst gekozen generieke processtappen. Van daaruit zijn de verschillende activiteiten (zoals ontwerpen) uitgezet in tijd en omgezet in geld. Tenslotte zijn de resultaten getoetst door experts uit het Netwerk Conceptueel Bouwen.

Hopelijk leidt dit rapport tot een open en constructief gesprek tussen aanhangers van zowel traditioneel als conceptueel bouwen zodat we het beste van beide werelden kunnen combineren. Dat zal leiden tot voordelen in tijd en geld, terwijl we nog steeds unieke, architectonisch aantrekkelijke woningen en wijken blijven maken.

Download het volledige rapport.

Bekijk hier het artikel op de website van het Netwerp Conceptueel bouwen.