Circulariteit loont, want de materialen zijn straks op

IGG heeft een bijdrage geschreven in het digitale magazine 34 van Duurzaam gebouwd. Deze uitgave gaat geheel over circulariteit, een van de advies- en onderzoeksopgaven van IGG. Onderstaande link opent direct het artikel van IGG, maar u kunt zeker ook de andere interessante artikelen lezen. Circulariteit zal lonen, want onze mogelijkheid om continu te blijven putten uit materiale eindigt snel.

https://magazine.duurzaamgebouwd.nl/digitaal-magazine-circulariteit-2023/combi-pagina-1?overlay=IGG

Aan dit artikel hebben meegeschreven collega’s Bart Klarenbeek en (oud) collega Djordy van Laar.

IGG Tekent Paris Proof commitment

Inmiddels hebben bijna 80 marktpartijen het Paris Proof Commitment ondertekend en verbinden zich daarmee aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen. IGG is een van deze ondertekenaars omdat ook wij zien dat er echt iets moet gebeuren. Niet alleen zeggen dat het duurzamer moet, maar ook werkelijk deze handschoen oppakken en kijken hoe we de juiste keuzes maken om dit te realiseren.

We beseffen dat we als adviseur binnen de bouweconomie niet de grootste impact leverancier zijn, maar we geloven hoe klein dan ook dat er resultaten gehaald kunnen worden. Want ook een klein radartje moet de juiste richting op draaien om resultaat te krijgen.

  1. We beginnen bij ons zelf. Ons bedrijf met ca. 50 medewerkers heeft een beperkte impact in de wereld. maar desalniettemin zijn wij er van overtuigd dat we binnen ons bureau er alles aan moeten doen om ons verbruik te beperken. Zo zitten we in een zeer duurzaam pand en zal ons wagenpark binnen afzienbare tijd volledig elektrisch zijn.
  2. Onze modellen waaruit we adviseren zijn we momenteel aan het optimaliseren zodat het steeds gemakkelijker om naast kostenadvies ook verder te kunnen adviseren over de economische consequenties c.q. voordelen van het volledig verduurzamen van de projecten waaraan we adviseren.
  3.  Onze opgedane kennis zullen we middels samenwerkingen met bedrijven die dezelfde ambitie hebben op gebied van duurzaamheid verspreiden en uitdragen.

Lees hier ons commitment: https://www.dgbc.nl/paris-proof-commitment-182

IGG en abcnova winnen tender en gaan aan de slag voor nieuwbouw Qutech op TU Delft campus

IGG en abcnova hebben middels een niet-openbare Europese aanbesteding de opdracht gekregen voor het project- en bouwkostenmanagement voor het nieuwe onderkomen van QuTech.

Dit is het onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft en TNO op het gebied van quantum-technologie. Ze werken aan een radicaal nieuwe technologie met wereld-veranderend potentieel en met als missie: het ontwikkelen van schaalbare prototypes van een quantum-computer en een inherent veilig quantum-internet. Om die ambitieuze doelen te bereiken, brengt QuTech wetenschappers, ingenieurs en industrie samen in een inspirerende omgeving – met veel ruimte voor ambitie, ondernemerschap en innovatie.

Het nieuwe gebouw zal worden gerealiseerd op het zuidelijke gedeelte van de TU Delft Campus. Dit gebied wordt de komende jaren doorontwikkeld tot een levendige omgeving met nieuwe faciliteiten voor onderwijs en onderzoek, wat de samenwerking tussen diverse bedrijven op de campus en de TU Delft moet verbeteren. abcnova en IGG zijn onderdeel van het ontwerpteam en zijn verantwoordelijk voor het projectmanagement en het bouwkostenmanagement. Tijdens de realisatiefase neemt abcnova tevens de directievoering en het toezicht voor haar rekening. Het ontwerpteam bestaat verder uit Cepezed, Pieters Bouwtechniek, Buro Happold, Peutz, Arcadis en RoyalHaskoning/DHV. Samen is het team integraal verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp tot en met het afronden van het Definitief Ontwerp.

De TU Delft werkt aan verduurzaming van de campus met als doel een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Dit geldt ook voor het nieuwe QuTech gebouw, waarbij de ambitie BREEAM Excellent is. Het gebouw wordt uiteraard energieneutraal en er zullen gebruikte materialen, isolatie op basis van natuurlijke materialen en energiezuinige installaties gebruikt worden.

Jaco van Noppen, directeur Campus Real Estate & Facility Management bij de TU Delft: “Op het gebied van duurzaamheid ligt de lat hoog. Naast het welzijn van de medewerkers, de minimalisatie van de CO2-impact en circulariteit, speelt klimaatadaptief bouwen een belangrijke rol voor een toekomstbestendige, inspirerende en levendige campus. Wij kijken uit naar een succesvolle samenwerking met abcnova en IGG als onderdeel van het ontwerpteam.”

Arno Vonk, directeur IGG Bouweconomie. “Kostenmanagement van een uniek project als de nieuwbouw voor QuTech waarin de hoogste kwaliteitseisen voor laboratoria en onderzoeksruimten wordt gevraagd is een uitdagend vraagstuk. Dergelijke projecten worden maar weinig gebouwd en dit past uitstekend binnen de deskundigheid van IGG. Met onze ervaring en de mogelijkheid om onze eigen kostendatabase kunnen we alle wensen snel in kaart brengen en zo het project direct de juiste richting op sturen.”