Innovatieve samenwerkingsvormen


De opkomst van duurzame doelstellingen en innovatieve samenwerkingsvormen in de bouwsector heeft geleid tot een nieuwe visie op kwaliteit. De lange termijn staat hierbij centraal – niet alleen wat betreft de levensduur van het pand, maar ook de energieprestaties en de beleving van de gebruiker bepalen hoe de kwaliteit van een bouwwerk wordt beoordeeld. Opdrachtgevers verleggen hun aandacht van ‘hoe’ naar ‘wat’ – de manier waarop een bouwproject gerealiseerd wordt is minder belangrijk dan de uiteindelijke prestaties en mogelijkheden van het gebouw zelf.

Arno Vonk (MRICS)

Directeur / Senior Bouweconomisch Adviseur

a.vonk@igg.nl
070 514 54 20
Download vCard

Het prestatiecontract is onderdeel van deze nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe contractvormen zoals DBDBMO en DBFMO leggen de verantwoordelijkheden omtrent ontwerp, bouw, onderhoud en facilitaire dienstverlening centraal vast. Aannemers kunnen hierdoor efficiënter en sneller een gebouw realiseren, terwijl de opdrachtgever er dankzij het prestatiecontract op kan vertrouwen dat het gebouw voor langere termijn aan de gestelde gebruiksdoelen zal voldoen.

Hoe werkt een prestatiecontract?

Het prestatiecontract kent diverse verschijningsvormen. In sommige gevallen heeft een prestatiecontract vooral betrekking op de ontwerp-, gebruiks- en duurzaamheidseisen van het gebouw. De doelstellingen van de opdrachtgever worden voor de aanvang van het project in het contract vastgelegd en achteraf getoetst. Hierdoor kunnen er eenvoudiger gevolgen worden verbonden aan het nakomen dan wel niet nakomen van afspraken.

Een prestatiecontract kan uiteraard ook een specifieker of langduriger doel dienen. Zo kan het zijn dat de opdrachtgever bepaalde langetermijneisen stelt aan het energieverbruik van het pand, of het beheer van het pand wil uitbesteden. De aannemer garandeert via het contract welke prestaties over welke periode gegarandeerd geleverd zullen worden en tegen welke prijs. Blijken de diensten of prestaties niet in overeenstemming met het contract te worden uitgevoerd, dan heeft de opdrachtgever een financieel instrument om dit aan te kaarten.

In de praktijk heeft een prestatiecontract dus uiteenlopende mogelijke invullingen. 

Vraagt u zich af of deze vorm van samenwerken geschikt is voor uw bouwproject?

Of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een prestatiecontract? Het team van IGG kan al uw vragen beantwoorden. Neem contact op met een van onze specialisten en maak een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

Bekijk project

A'DAM Toren

Amsterdam

Bekijk project

OV Terminal Breda CS

Breda

Bekijk project

Square

Amsterdam

Bekijk project

Centrale huisvesting Leidschendam-Voorburg

Leidschendam

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina