MVO


IGG neemt bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. IGG maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit, nu en in de toekomst.

Arno Vonk

Directeur / Senior Deskundige

a.vonk@igg.nl
070 514 54 20
Download vCard

IGG maakt bewuste keuzes

Speerpunten van IGG zijn:

  • Maatschappelijk betrokkenheid;
  • Energieverbruik en reductie CO2 uitstoot;
  • Werkomgeving;
  • Duurzame advisering;


Continue verbetering

Binnen IGG is MVO een van de kerntaken van het MT. MVO staat maandelijks op de agenda van het overleg en binnen dit overleg worden de ontwikkelingen gemonitord en wordt actief gekeken vaan nieuwe ideeën en acties die de invulling van de 3 P’s concreter te maken.

Heeft u vragen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Neem contact op met IGG en wij helpen u bij de ontwikkeling van een strategie.

Neem contact op

Bekijk project

The Dutch Mountains

Eindhoven

Bekijk project

Amstelkwartiek Kavel 5 - Elements

Amsterdam

Bekijk project

A'DAM Toren

Amsterdam

Bekijk project

Advies zonnepanelen

Breda

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina