Windmolenpark


Voor de gemeente Noordoostpolder is voor een windmolenpark, bestaande uit 86 windmolens, een controle uitgevoerd voor bouwkosten bij de bouwvergunningsaanvraag. Het project bevat verschillende typen windmolens op land en in zee.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder
Functie(s): Civiel / GWW, Duurzaamheid
Architect: n.v.t.
Oplevering: 2014
Periode: 2009
Aard van de opdracht: Bouwkostencontrole, Juridische ondersteuning, Legesgrondslag, Second opinion
Opdrachtschrijving: IGG heeft voor de gemeente Noordoostpolder diverse controleramingen opgesteld t.b.v. de controle van de legesgrondslag van de bouwaanvraag van het windmolenpark.