BREEAM is een middel om de duurzaamheid van nieuwe en oude gebouwen en gebieden te beoordelen.


Dit wordt bepaald aan de hand van diverse criteria, waaronder:gezondheid, energie, transport, materialen, afval en landgebruik & ecologie. Hoe hoger de score luidt op deze terreinen des te duurzamer is een project of gebouw. Hieraan zit een duurzaamheidskeurmerk gekoppeld.

Met de BREEAM quickscan maakt u een gebouw duurzaam

Wilt u de duurzaamheid van een gebouw analyseren dan gaan de bouwkostenadviseurs van IGG dit onderzoeken aan de hand van de BREEAM quickscan. Zo’n controle geeft de duurzaamheid aan en laat tevens zien op welke terreinen aanpassingen mogelijk en interessant zijn om een gebouw zo duurzaam mogelijk te maken.

De duurzaamheidsexperts van IGG beperken zich hierbij niet alleen tot de standaard quickscan, maar gaan ook na hoeveel kosten er komen kijken voor het verkrijgen van een duurzaam gebouw en hoeveel het oplevert per credit, een van de hierboven als voorbeeld genoemde criteria.

IGG helpt graag met het maken van een BREEAM quickscan

Bij een BREEAM quickscan vallen diverse keurmerken te behalen. Een voor nieuwbouw en renovatie, een voor de duurzaamheidsprestatie aangaande gebiedsontwikkeling en voor sloop en demontage om sloopprojecten op duurzaamheid te beoordelen. En, tot slot, het keurmerk BREEAM-NL In-Use voor gebouw, beheer en gebruik.

De deskundigen van IGG blinken stuk voor stuk uit in het berekenen van duurzaamheid en de financiële gevolgen. Ziet u hen als een waardevolle aanvulling op uw project en streeft u ernaar om uw duurzaamheidsprestaties te verhogen?

IGG helpt u graag met het maken van een BREEAM quickscan.

Neem contact op

Bekijk project

The Dutch Mountains

Eindhoven

Bekijk project

Amstelkwartiek Kavel 5 - Elements

Amsterdam

Bekijk project

A'DAM Toren

Amsterdam

Bekijk project

Advies zonnepanelen

Breda

Bekijk al onze projecten op de overzichtspagina