Zocherzicht, Haarlem


Uitgevoerd door MeetAtelier.

Projectinformatie

Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Opstellen van huurdeelspecificatie voor markant gebouw aan het NS-station van Haarlem (architect Rudy Uytenhaak).