Wooncomplexen Argentinië


Uitgevoerd door MeetAtelier.

Projectinformatie

Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Vaststellen van de gebruiksoppervlakte (GO) van 108 woningen.