Timotheusschool


Nieuwbouw van een brede basisschool met 28 klassen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf

Projectinformatie

Opdrachtgever: Amsterdamse oecumenische scholengroep Timotheusschool
Functie(s): Onderwijs
Architect: Duinker van der Torre
Oplevering: 2010
Periode: 2008-2010
Aard van de opdracht: Bouwkostenmanagement
Opdrachtschrijving: IGG heeft voor de opdrachtgver het bouwkostenmanagement uitgevoerd.