The Wall, Utrecht


Uitgevoerd door MeetAtelier.

Projectinformatie

Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Opstellen van een NEN 2580 meetrapport voor diverse winkelruimten.