Scheldestraat SDU locatie


Herontwikkeling van het oude kantoor van SDU naar woningen.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Haag wonen
Functie(s): Woningbouw
Architect: MADE architecture
Periode: 2012
Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: In opdracht van Haag wonen heeft IGG een VVO-meting volgens NEN 2580 uitgevoerd