Rudolf Steiner college en school


In Schalkwijk in Haarlem zijn de Rudolf Steiner School en het Rudolf Steiner College gevestigd. De School heeft behoefte aan nieuwe huisvesting, het College wordt uitgebreid.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH)
Functie(s): Onderwijs
Architect: Atelier Pro
Oplevering: 2020
Projectgroote: 6.200 m2
Periode: 2017-heden
Aard van de opdracht: Bouwkostenmanagement
Opdrachtschrijving: IGG voert het kostenmanagement uit binnen het ontwerpteam.