Renovatie stadhuis Spijkenisse


Voor het stadhuis te Spijkenisse is gekeken hoe met minimale ingrepen het nieuwe werken concept geïmplementeerd kan worden.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Gemeente Spijkenisse
Functie(s): Kantoor, Overheid
Architect: Ector Hoogstad
Periode: 2015
Aard van de opdracht: Bouwkostenadvies, Exploitatiekosten
Opdrachtschrijving: In opdracht van de gemeente heeft IGG diverse haalbaarheidsstudies, ramingen en technische omschrijvingen opgesteld.