Metaforum TU/e campus 2020


Transformatie en uitbreiding van de voormalige W-hal naar het nieuwe gebouw MetaForum.

Het nieuwe gebouw MetaForum is vanaf augustus 2012 door haar bewoners in gebruik genomen. In het onderste gedeelte van het gebouw (de voormalige W-hal) bevinden zich de hypermoderne centrale bibliotheek en de diverse studentenvoorzieningen, zoals het Notebook Service Centrum, Onderwijs en Studenten Service Centrum, students shop, reproshop en het studiecafé. Op deze verdiepingen zijn ook ongeveer 900 studiewerkplekken te vinden.

Projectinformatie

Opdrachtgever: TU Eindhoven
Functie(s): Onderwijs
Architect: Ector Hoogstad Architecten
Oplevering: Zomer 2012
Periode: 2008-2010
Aard van de opdracht: Bouwkostenmanagement, Exploitatiekosten
Opdrachtschrijving: Bouwkostenbegeleiding bij SO tot en met besteksontwerp, opstellen exploitatiekostenraming.