Laan van Spartaan, Amsterdam


Uitgevoerd door MeetAtelier.

Projectinformatie

Aard van de opdracht: NEN meting
Opdrachtschrijving: Opstellen van diverse meetrapporten voor grootschalig multifunctioneel project waar wonen, leren, werken en sporten wordt gecombineerd.