Herstructurering Parallelstructuur A12


Voor de Provincie Zuid-Holland heeft IGG de kosten gecontroleerd van de herstructurering van de parallelwegen met aansluitingen op de A12. Het project bevatte tevens het aanleggen en verbreden van een groot aantal kunstwerken en het zoeken naar alternatieven en bezuinigingen in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Projectinformatie

Opdrachtgever: Provincie Zuid Holland
Functie(s): Infrastructureel, Overheid
Architect: Provincie Zuid Holland / Grontmij
Oplevering: 2014 / 2015
Periode: 2009
Aard van de opdracht: Bouwkostencontrole, Second opinion, SSK raming